Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

ZD Bohuňovice se Strip-Till šetrně hospodaří s půdou a dosahuje velkých úspor pohonných hmot, osiv a hnojiv

Zveřejněno: 8. 12. 2023

Dlouholetým uživatelem strojů Duro-France je ZD Bohuňovice na Olomoucku. 10 let na svých pozemcích úspěšně uplatňuje technologii pásového zpracování půdy Strip-Till. O zkušenostech se stroji a touto technologií s námi hovořil agronom Petr Neplech.

ZD Bohuňovice na pozemcích již 10 let uplatňuje technologii pásového zpracování půdy.

ZD Bohuňovice hospodaří na výměře 2 700 hektarů a zaměřuje se především na rostlinnou, živočišnou výrobu a výrobu elektřiny ze dvou bioplynových stanic. Pěstovány jsou plodiny, jako je pšenice, jarní ječmen, kukuřice, cukrová řepa a nejrůznější meziplodiny. Zdejší půdy jsou lehčí, ale i kamenité, ba dokonce těžké hluboké černozemě.

Podnik na svých pozemcích již 10 let uplatňuje technologii pásového zpracování půdy. V žádném případě nelze tvrdit, že je v zemědělském podniku zkoušena, ale naopak, je tam naplno využívána. Technologie Strip-Till je podle agronoma jednoduchý systém, který je šetrnější vůči půdní struktuře. Zlepšuje ji a má na ni pozitivní dopad. Důvodem zavedení technologie byla také finanční stránka věci. „Technologii Strip-Till jsme zvolili z důvodu, že nás EU tlačí do inovativních řešení, abychom co nejméně hýbali s půdou, dodávali co nejvíce organické hmoty do půdy a rozumně s ní hospodařili. A právě tato technologie to umožňuje,“ uvedl agronom.

Technologie Strip-Till je v ZD Bohuňovice uplatňována při setí řepky, cukrové řepy a kukuřice po žitě za pomocí strojů Duro-France. „Uchvátila nás cesta do Francie a výsledky dosažené technologií Strip-Till se stroji Duro-France. Nechali jsme se inspirovat a šli jsme do těchto strojů,“ uvedl agronom. V ZD Bohuňovice provozují konkrétně podmítač Duro-France Compil, Duro-France Strip-Till a secí stroj Monosem. „Tato technologie má zcela zásadní vliv na vodní a větrnou erozi. Sejeme do připravených hrůbků zadržujících vodní a větrnou erozi, protože se v nich nachází spousta slámy. Když sejeme cukrovku po meziplodině (peluška s bobem), tak je půda pořád zelená, spočívá na ní spousta organické hmoty zabraňující odpařování vody a odnos půdy. Tato technologie má zcela zásadní vliv na fyzikální vlastnosti půdy. Současným trendem je co nejméně hýbat s půdní strukturou, neorat a nepoužívat hloubkové kypřiče. Půda se totiž vytvářela miliony let pouze sedimentací, a to je pro mě zásadní půdotvorný faktor, který by se měl dodržovat. Tato technologie s těmito stroji ho podporuje,“ uvedl agronom.

Následné setí probíhá do připravených hrůbků zadržujících vodní a větrnou erozi, protože se v nich nachází spousta slámy.
Následné setí probíhá do připravených hrůbků zadržujících vodní a větrnou erozi, protože se v nich nachází spousta slámy.

ZD Bohuňovice díky této technologii a strojům Duro-France a Monosem dosahují velkých úspor co se týče pohonných hmot, osiv a hnojiv. Důvodem je sloučení více pracovních operací do jednoho přejezdu. „Například když sejeme řepku ozimou, nejprve provedeme přípravu půdy, následuje použití stroje Duro-France Strip-Till pro vytvoření řádků, aplikaci hnojiva pod patu a poté secí stroj Monosem přesně zaseje osivo a aplikuje moluskocid,“ uvedl agronom a dodal: „Tato technologie je také vyhovující z hlediska uvolňování CO2 do atmosféry. S půdou se co nejméně hýbe, takže je odpar do vzduchu co nejmenší.“