Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 18.7. – svátek slaví Drahomíra

AGROSERVIS Višňové převzal tři nové diskové podmítače BEDNAR FMT

Zveřejněno: 17. 6. 2024

Ve čtvrtek 23. května 2024 se ve výrobním závodě firmy BEDNAR FMT v Rychnově nad Kněžnou uskutečnilo slavností předání tří širokozáběrových diskových podmítačů BEDNAR firmě AGROSERVIS Višňové. Předání se zúčastnili zástupci výrobce i zemědělské společnosti. Program zahrnoval i exkurzi výrobních prostor.

Nakoupené stroje BEDNAR FMT budou převážně používány pro první podmítku po sklizni hlavní plodiny.

Firmy spadající do skupiny AGROSERVIS Višňové jsou převážně zemědělsky hospodařící subjekty – farmy. Celkem tyto farmy hospodaří na 22 000 hektarech. Převážná většina pozemků je obhospodařována konvenčně, jen cca 780 hektarů je v ekologickém režimu. Farmy hospodaří především na pozemcích okresu Znojmo a Brno-venkov. Jedná se o teplou a suchou kukuřičnou oblast. Hlavní polní produkcí farem je kukuřice na zrno, pšenice, hrách, mák, řepka, triticale, ječmen ozimý, soja, špalda, vojtěška aj. „Při svém hospodaření narážíme na dopady klimatické změny a s tím souvisejícími častějšími výkyvy počasí. Také nás trápí nízké ceny, způsobené bezcelním dovozem obilovin, olejnin a dalších komodit na evropský trh v kombinaci s přehnaně ambiciózními environmentálními ambicemi Green Dealu a přebujelou byrokracií,“ uvedl k aktuální situaci Ing. Vladimír Vančura, hlavní agronom ve společnosti AGROSERVIS Višňové.

Kromě farem patří do skupiny i obchodní firma – společnost AGROSERVIS TRADING, a.s. zabývající se prodejem a servisem zemědělských strojů, nákupem a prodejem komodit a vstupů. V neposlední řadě zpracovatelská firma AGRISAB, ve které probíhá zpracování potravinářského hrachu, máku a kmínu.

Dlouholetá spolupráce a desítky strojů BEDNAR

AGROSERVIS Višňové s firmou BEDNAR FMT spolupracuje od jejího založení v roce 1997, tehdy ještě pod původním jménem STROM Export. Tehdy byly pořízeny diskové podmítače PRECISER. V podniku slouží dodnes.

Společná fotografie se zástupci firem BEDNAR FMT a AGROSERVIS Višňové.
Společná fotografie se zástupci firem BEDNAR FMT a AGROSERVIS Višňové.

Ve společnosti provozují poměrně rozsáhlou flotilu strojů BEDNAR ať už na zpracování půdy, tak i na mulčování rostlinných zbytků. Na některých střediscích je v provozu i secí technika nebo návěsy, které ale v posledních letech již BEDNAR nevyrábí. Co se týče diskových podmítačů, nově dodané 3 kusy nahradily stroje zahraničního výrobce a doplnily jiné 3 diskové podmítače, jež jsou v podnicích AGROSERVISu Višňové v provozu z dřívějška. Aktuálně je v provozu 16 strojů BEDNAR a nyní přibydou další 3. „Firma BEDNAR FMT je náš dlouhodobý partner, od kterého očekáváme profesionální přístup nejen při prodeji strojů, ale i při jejich servisu a dodávce náhradních dílů,“ uvedl agronom. „Spolupráce s takto velkým a profesionálním partnerem je samozřejmě náročná, co se týče obchodních podmínek, ale na druhou stranu velmi přínosná, co se týče počtu obchodních případů a příležitostí. Stejně tak je velkou výzvou naplnit všechna jejich očekávání ať už na design a funkční parametry dodávané techniky, tak i na naší technickou podporu. Je to náročný a profesionální zákazník se vším, co s tím souvisí a spolupráce nás posouvá dopředu,“ uvedl ke spolupráci Ing. David Ryčl, marketingový ředitel ve společnosti BEDNAR FMT.

„Firma BEDNAR FMT je náš dlouhodobý partner, od kterého očekáváme profesionální přístup nejen při prodeji strojů, ale i při jejich servisu a dodávce náhradních dílů.”
Ing. Vladimír Vančura, hlavní agronom ve společnosti AGROSERVIS Višňové

Nakoupené stroje (BEDNAR SWIFTERDISC XE 14400 MEGA, BEDNAR ATLAS AE 12400 PROFI a BEDNAR SWIFTERDISC XE 10400 PROFI) budou převážně používány pro první podmítku po sklizni hlavní plodiny. 10 metrový podmítač bude agregován s kolovým traktorem John Deere 8R 410, 12 metrový podmítač bude agregován s dvoupásovým traktorem John Deere 9570 RT a 14,5 metrový podmítač bude agregován se čtyřpásovým kloubovým traktorem John Deere 9RX 590. Od nových strojů podnik očekává vyšší výkonnost a nižší spotřebu na hektar. Jako důvod pořízení tří nových podmítačů agronom uvedl optimalizaci řešení zpracování půdy na farmách a částečnou náhradu vysloužilých diskových podmítačů. Stroje uvidíme pracovat na farmách Višňové, Hostěradice a Únanov-Kyjovice.

BEDNAR vyšel vstříc náročným požadavkům na podmítače

I když jde o 3 diskové podmítače, každý je jiný. BEDNAR SWIFTERDISC XE 14400 MEGA je unikátní pracovním záběrem 14,4 metru a je to již druhý takový stroj, který budou v podniku provozovat – první takový stroj zakoupili v minulém roce. Samozřejmostí je u něj jednoduché nastavení do pracovní polohy a přepravní rozměr do 3 metrů šířky a 4 metrů výšky. Je to stroj z rodiny světových rekordmanů modelové řady BEDNAR SWIFTERDISC XE_MEGA.

Dalším strojem je BEDNAR SWIFTERDISC XE 10400 PROFI (pracovní záběr 10,4 metru). Jedná se také o druhý kus a vyznačuje se sofistikovanou stavbou a elektro-hydraulickým ovládáním pomocí ISOBUS a LOAD SENSING. Třetí podmítač je z rodiny BEDNAR ATLAS, typ BEDNAR ATLAS AE 12400 PROFI s pracovním záběrem 12,4 metru. Na rozdíl od předchozích dvou je tento stroj osazen větším pracovním orgánem – průměr disků 620 mm, jištění disků pomocí vinuté pružiny. I v tomto případě se bude jednat o druhý BEDNAR ATLAS v podniku. Ovládání stroje BEDNAR ATLAS AE_PROFI je taktéž plně elektro-hydraulické s plynulou změnou pracovní hloubky z pohodlí kabiny bez nutnosti vycházet ven.

I když jde o 3 diskové podmítače BENDAR, každý je jiný.
I když jde o 3 diskové podmítače BENDAR, každý je jiný.

Všechny dodané stroje BEDNAR FMT vynikají „E“ koncepcí – znamená to, že mají dlouhou tažnou oj s transportní nápravou a dva boční sklopné rámy urychlující rozkládání stroje a výrazně snižující počet hydraulických válců a mazacích míst. Všechny podmítače mají uspořádání diskových sekcí do X (BEDNAR X-PRECISE SYSTEM), což je vzhledem k produktivitě a kvalitě práce zcela zásadní.

Výhradním distributorem techniky BEDNAR FMT pro ČR je společnost STROM PRAHA a.s. Jedno z prodejních středisek najdeme právě ve Višňové. A čím to je, že se podnik obrací s nákupem strojů právě na BEDNAR? „Není to nic automatického. Naopak bych řekl, že prodej do tohoto podniku je vždy velmi komplikovaný. Oni mají jasné požadavky a jejich naplnění je složité pro každého výrobce. Tato dodávka dokazuje, že naše diskové podmítače v podniku uspěly a nahradily stroje renomovaných zahraničních výrobců. Je to hlavně kvůli tomu, že odvádějí kvalitní práci a s jejich provozem nejsou komplikace, což v tomto případě jednoznačně rozhodlo oproti nabídkám jiných výrobců, které si ve Višňové velmi přísně vyhodnotili,“ uvedl David Ryčl.