Skladové vozy Ford Trucks
Dnes je 2.12. – svátek slaví Blanka

Konference MLÉKO 2025 poukázala na důležitost automatizace chovu skotu

Zveřejněno: 25. 8. 2022

V posledních dvou letech se konference MLÉKO 2025 konala virtuálně. Letos se však uskutečnila naživo – v prostorách Uhelného Mlýna v Libčicích nad Vltavou. Největší konference o automatizaci v chovu skotu v Evropě se odehrála pod názvem Mléko 2025 a s podtitulem „Snadné zvládnutí zootechnických rutin v praxi“.

Jedním z nejvýznamnější dodavatelů robotických systému pro péči o skot je nizozemská firma Lely.

Akce pořádané společnostmi Lely a AGRO-partner Soběslav se zúčastnili významní zahraniční hosté a tuzemští chovatelé skotu, kteří mají s automatizací v chovu dojnic zkušenosti nebo jí chtějí v blízké době věnovat pozornost. Lely má zkušenosti z oblasti špičkové robotiky, roboty dodává do celého světa a na jednotlivých místech, kde již roboty provozuje, shromažďuje rozmanité poznatky a informace poté dále sdílí. Konference tak byla jedinečnou příležitostí k získání informací o světě automatizace v chovu skotu.

Moderování se ujala Daniela Písařovicová. Jako prvního přivítala Tomáše Hrůšu, jednatele firmy AGRO-partner Soběslav, která zastupuje firmu Lely v Česku i na Slovensku. Tomáš Hrůša zdůraznil důležitost osobního setkání na konferenci, jež představuje platformu pro sdílení transparentních informací o robotizaci dojení formou přednášek zkušených farmářů z tuzemska i zahraničí.

Tomáš Hrůša, jednatel firmy AGRO-partner Soběslav, která zastupuje firmu Lely v Česku i na Slovensku.
Tomáš Hrůša, jednatel firmy AGRO-partner Soběslav, která zastupuje firmu Lely v Česku i na Slovensku.

Automatizace prvovýroby mléka pomůže zachovat konkurenceschopnost českých chovatelů dojnic

Prvními hosty byli předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha a prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, kteří se ke konferenci připojili virtuálně. Zdůraznili, že mléko je jednou z nejvýznamnějších evropských komodit. Evropská unie (EU) a její výzkumná střediska predikují v následujících osmi letech dobrý vývoj produkce mléka. I když bude v rámci unie klesat počet chovatelů a dojnic, dojivost a produkce mléka bude růst. Při produkci mléka bude kladen důraz na ekologii a takzvané normy welfare. Chovatelé skotu budou také motivováni k dalšímu snižování emisí a k omezování množství podávaných léčiv.

92 % dojnic podle Martina Pýchy chovají v České republice střední a velcí zemědělci. Nejvýznamnějším parametrem je přitom ekonomika výroby mléka. Významnou roli bude tedy podle předsedy nadále hrát automatizace prvovýroby mléka, která podpoří konkurenceschopnost českých chovatelů. Čeští zemědělci navíc produkují mléko, jehož kvalita se neustále zvyšuje. Tento fakt vyplývá z dlouholeté historie tuzemského mlékárenství a z moderní struktury prvovýroby mléka. Přispívá k tomu též využívání moderních faremních technologií včetně automatizace. Pro české zemědělce je mléko z hlediska celkového podílu na celkových tržbách dnes nejdůležitější. Čeští chovatelé často investují do nákupu robotů proto, aby optimalizovali výrobní proces a zvyšovali efektivitu výroby mléka. Vede je k tomu též nedostatek pracovní síly.

Pozvání přijali i zástupci firmy Lely.
Pozvání přijali i zástupci firmy Lely.

Technologie Lely pro řízení velkých farem

Jedním z nejvýznamnější dodavatelů robotických systému pro péči o skot je nizozemská firma Lely. Tohoto výrobce na konferenci zastupovali Jan Rasmussen a Coertvan Lenteren. Seznámili návštěvníky s profilem této rodinné firmy, která pravidelně investuje 7 % ze svého obratu do výzkumu a vývoje. Provozuje dva výrobní závody v Evropě a USA.

Lely vyvíjí a vyrábí automatický systém dojení, chladicí tanky na mléko, systémy pro ostřik paznehtů, pastevní a automatické branky, program pro management farmy, automatický systém krmení, přihrnovač krmiva, krmný box, světla, box na zákroky, automatickou koupel paznehtů, drbadlo, napájecí automat pro telata, čistič podlah a vysavač kejdy. Současně razí přístup volného pohybu krav, tedy aby si každé zvíře mohlo svobodně a kdykoli zvolit, co bude dělat (lehnout si, jít se nakrmit, procházet se apod.). V Lely jsou přesvědčeni, že tento přístup přináší kravám menší stres, vyšší spokojenost a delší život. V neposlední řadě přispívá i k vyšší dojivosti dojnic. Veškeré technologie Lely umožňují navrhovat farmy zcela nové koncepce a připravené na budoucnost. Těm, kteří přechod na robotická řešení teprve zvažují, pomůže v rozhodování fakt, že roboti jsou efektivnější než lidé a pracují nepřetržitě. Roboty Lely lze uplatnit na farmách s pastevním chovem skotu, se systémem suchého stání a také na nových farmách, kde jsou krávy jen uvnitř stájí, ale i ve starých stájích, u nichž je v plánu modernizace.

O tom, že není třeba se změn v chovu dojnic obávat a že je potřeba si uvědomit přínosy robotického dojení, informoval na své přednášce motivační řečník Martin Vasquez.
O tom, že není třeba se změn v chovu dojnic obávat a že je potřeba si uvědomit přínosy robotického dojení, informoval na své přednášce motivační řečník Martin Vasquez.

Technologie Lely, jako je například robotické dojení, se uplatňují i na velkých farmách. V současnosti jsou v provozu na více než 250 velkých farmách a další stovka přibude do roka! Mnoho velkých chovatelů podle Coerta van Lenterena na svých farmách postupně rozšiřuje provoz robotických zařízení – až na 16 kusů. Pro snazší management a organizaci dojení je doporučováno provozovat 2 až 3 dojicí roboty. Na konferenci osobně vystoupili nejrůznější chovatelé dojnic z celého světa a podělili se o své pozitivní zkušenosti s provozem dojicích robotů Lely Astronaut.

O tom, že není třeba se změn v chovu dojnic obávat a že je potřeba si uvědomit přínosy robotického dojení, informoval na své přednášce motivační řečník Martin Vasquez. Všem zájemcům o robotické technologie doporučil, aby si o nich zjistili co nejvíce informací a nebáli se pouštět do změn, které jim pomohou překonat prvotní nedůvěru k těmto technologiím.