Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 13.7. – svátek slaví Markéta

Krone BigPack 1290 XC s BaleCollect v ZD Unčovice navýšil výkonnost lisování a svoz balíků z pole

Zveřejněno: 14. 9. 2023

Vedení Zemědělského družstva Unčovice se rozhodlo pořídit lis na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC s cílem zajišťovat si lisování slámy vlastními silami a nespoléhat se pouze na podniky služeb. O volbě konkrétního modelu lisu měli jasno prakticky ihned.

Aby obsluha nakladače nemusela jezdit od jednoho balíku k druhému, byl k lisu Krone BigPack 1290 XC pořízen akumulační vozík Krone BaleCollect, který na pole ukládá tři balíky současně.

Zemědělské družstvo Unčovice se rozkládá na Hané v nížině Hornomoravského úvalu převážně mezi městy Olomouc a Litovel v údolí řeky Moravy. ZD Unčovice hospodaří na výměře víc jak 6 600 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 270 ha luk. Zemědělské pozemky se nachází v nadmořské výšce 210 – 230 m n. m. (převážná část pozemků podél řeky Moravy), 280 – 389 m n. m. (středisko Lošov) až po 560 m n. m. (k. ú. Jívová).

Zabývá se tradiční rostlinnou a živočišnou výrobou a provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1 189 MWh.

V rostlinné výrobě jsou hlavními plodinami pšenice ozimá (25 % výměry), ječmen jarní (25 %), řepka (12 %), cukrovka (14 %), kukuřice (11 %), hrách setý ke konzervárenským účelům (1,5 %) a plodiny určené pro potřebu živočišné výroby.

Živočišná výroba je rozčleněna do dvou úseků, chov prasat a chov holštýnského skotu. V obou úsecích se jedná o uzavřený obrat stáda. Chov prasat je soustředěn na farmách v Rozvadovicích a v Nákle, v menší míře ve Střeni, v Křelově a v Hynkově. Tedy celkem 600 kusů prasnic, 5 000 kusů prasat ve výkrmu a 3 000 kusů selat. Ve velkokapacitních stájích ve střediscích Unčovice a Příkazy je chováno 840 ks krav holštýnského plemene. V užitkovosti dojnic je dosahováno přes 11 000 litrů mléka na dojnici za rok.

Lis na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC zvýšil výkonnost lisování

Od roku 2008 ZD Unčovice provozuje lis na kulaté balíky. Dříve vedení živočišné výroby vyžadovalo kulaté balíky kvůli jejich snazší manipulaci. Jenže výkonnost lisování byla nízká. A tak vedení družstva začalo vyžadovat lisování i hranatých balíků. Lisování těchto balíků si několik let nechávali provádět formou zemědělských služeb. Letos bylo rozhodnuto o soběstačnosti v lisování hranatých balíků. Letošní produkce činí 3 050 kulatých a 6 500 hranatých balíků. Sláma je v družstvu využívána ke krmení i k podestýlce.

ZD Unčovice je díky této soupravě, tvořené z traktoru John Deere 6R 250 a lisu na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC v lisování hranatých balíků téměř soběstačné.
ZD Unčovice je díky této soupravě, tvořené z traktoru John Deere 6R 250 a lisu na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC v lisování hranatých balíků téměř soběstačné.

Závěrem žňové sezóny byl v družstvu zprovozněn nově pořízený lis na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC, který dodala společnost BV-Technika a.s. „Při výběru lisu rozhodli reference. Agronom měl pozitivní zkušenosti z bývalého zaměstnání s technikou značky Krone. Krone je podle nás záruka kvality, a proto jsme ani nezkoušeli jiné značky. Jsme spokojeni i se shrnovačem a žací trojkombinací Krone,“ uvedl hlavní mechanizátor Lukáš Masárech.

Lis Krone BigPack 1290 XC s osvědčenou konfigurací

Sběr slámy u Krone BigPack 1290 XC obstarává neřízený sběrač EasyFlow s aktivně poháněným válcovým usměrňovačem řádku. Sběrač má záběr 2,3 metru a je osazen sběracími prsty s roztečí 55 mm umístěnými v pěti řadách. Sběrač je také opatřen opěrnými pneumatikovými kyvnými koly. V případě potřeby hmota prochází rotorovým řezacím ústrojím XC s 26 noži. Jednotlivé nože jsou jištěny pro ochranu při vniknutí cizího tělesa. Během naší návštěvy řezání slámy neprobíhalo, protože bude využita jako podestýlka. Lisovala se sláma, která několikrát zmokla a musela být obrácena. Sláma byla hrubší a špatně tvárná, řádky nerovnoměrné. Pracovní rychlost lisovací soupravy činila 13 km/h.

Vedení ZD Unčovice zvolilo ovládání lisu Krone BigPack 1290 XC přes externí ISOBUS terminál CCCI, aby mohl v případě potřeby být přenášen mezi jinými traktory.
Vedení ZD Unčovice zvolilo ovládání lisu Krone BigPack 1290 XC přes externí ISOBUS terminál CCCI, aby mohl v případě potřeby být přenášen mezi jinými traktory.

Lis Krone BigPack 1290 XC je vybaven variabilním plnicím systémem Krone VFS složeného z podávacího kasače se čtyřmi plnicími hrabicemi a jednou podávací hrabicí. Palcová spojka slouží jako automatické jištění proti přetížení. Regulace lisovacího tlaku je automatická. Přes ovládací terminál lze nastavit délku balíku. Během naší návštěvy vznikaly balíky o délce 2,10 metru, aby se vešly do odvozních víceúčelových traktorových návěsů. Vázání obstarává šest dvojitých uzlovačů. Lis si s sebou může vést až 32 motouzů ukrytých v prachotěsném zásobníku. Prostor s uzlovači a prostor spodního nosníku vázacích jehel je osvětlen. Pro pohodlnější údržbu je lis vybaven automatickým centrálním mazáním včetně kasače podávacího ústrojí.

Vedení zemědělského družstva Unčovice zvolilo ovládání lisu Krone BigPack 1290 XC přes externí ISOBUS terminál CCCI, aby mohl v případě potřeby být přenášen mezi jinými traktory. Na terminálu obsluha vidí veškeré provozní parametry včetně obrazu ze zadní kamery (pohled na akumulační vozík). Obsluha si pochvaluje to, že lisování probíhá zcela automaticky. Na obsluze je pouze volba správné pracovní rychlosti a správná jízda řádkem slámy. Diagram na terminálu obsluhu informuje o tom, jak se rovnoměrně plní lisovací komora. Pokud je řádek křivý a plní se jedna strana více než druhá, šipky na terminálu obsluhu navádí na příslušnou stranu řádku.

S Krone BaleCollect došlo k navýšení výkonu během manipulace a odvozu balíků

Svoz balíků z pole na střediska obstarávají traktory s přepravníky a agrotahače s návěsy. Nakládku balíků do odvozních prostředků zajišťuje teleskopický manipulátor. Aby obsluha teleskopického manipulátoru nemusela jezdit od jednoho balíku ke druhému, byl k lisu pořízen akumulační vozík Krone BaleCollect, který na pole ukládá tři balíky současně. Tím se výrazně zvyšuje výkonnost během manipulace a odvozu balíků.

Závěrem žňové sezóny byl v družstvu zprovozněn nově pořízený lis na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC s vozíkem Krone BaleCollect, který dodala společnost BV-Technika a.s.
Závěrem žňové sezóny byl v družstvu zprovozněn nově pořízený lis na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC s vozíkem Krone BaleCollect, který dodala společnost BV-Technika a.s.

I když celá souprava lisu na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC s akumulačním vozíkem Krone BaleCollect vypadá na první pohled dlouze, podle zkušené obsluhy nejde o handicap. Lis si vozík v zatáčkách přes vytaženou hydraulickou teleskopickou oj navádí. Kola podvozku jsou zajištěna pro přímý směr a jako druhý přívěs perfektně sledují stopu lisu. Při práci na poli se hydraulická oj zasune, takže akumulační vozík je bezprostředně spojený s lisovacím kanálem. Po připojení k lisu se kola hydraulicky odblokují a mohou se volně otáčet. Boční stěny se hydraulicky vyklopí a Krone BaleCollect je připraven k práci. Sklouzne-li balík z lisovacího kanálu lisu Krone BigPack na vozík a sepne ukládací snímač, postará se posunovač o umístění balíku na jednu stranu. Další balík se pak posune na druhou stranu. Jakmile se na akumulačním vozíku ocitne třetí balík, vysune vyhazovač všechny balíky z vozu ven. Tento proces probíhá zcela automaticky. Možností je odkládat dva nebo tři balíky, další variantou je první odkládání pouze pravého a levého balíku (vhodné pro následný sběr balíků samosběracími vozy). Vozík může být vybaven i vážicím systémem. Má spodní a horní rám. Tyto rámy jsou navzájem propojeny čtyřmi vážicími čepy. Je tak zaznamenávána hmotnost všech balíků, které se na voze nacházejí. Krone BaleCollect má při práci šířku 4,3 metru, délku 3,2 metru a vejdou se na něj až 3 balíky o délce 2,7 metru. Přepravní šířka je menší než 3 metry.

I když celá souprava lisu na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC s akumulačním vozíkem Krone BaleCollect vypadá na první pohled dlouze, podle zkušené obsluhy nejde o handicap.
I když celá souprava lisu na hranaté balíky Krone BigPack 1290 XC s akumulačním vozíkem Krone BaleCollect vypadá na první pohled dlouze, podle zkušené obsluhy nejde o handicap.