Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 17.7. – svátek slaví Martina

Nová tažená balička Krone EasyWrap je řešením pro členité pozemky. Rychle a šetrně ovine balíky o různých průměrech

Zveřejněno: 6. 10. 2021

Tažená dvouramenná balička Krone EasyWrap 165 T, která zvládne ovinout balíky o průměrech v rozsahu od 1,00 do 1,65 metru, je novinkou ve výrobním programu německé firmy Krone.

Robustní nakládací zařízení umisťuje balík na balicí stůl. Rameno je nastavováno podle průměru balíku, a to bez použití nářadí.

Model Krone EasyWrap 165 T patří mezi výkonné satelitní baličky schopné sebrat a ovinout balíky o hmotnosti až 1650 kg. Balička navazuje na řadu Krone EasyWrap 150 představenou v roce 2020.

Díky vysokým otáčkám svých ovíjecích ramen (až 40 otáček za minutu) dosahuje EasyWrap 165 T vysokých denních výkonů. Balička je ovládána přes ISOBUS kompatibilní terminál uvnitř kabiny traktoru. Celý proces ovíjení, od nakládání až po odložení balíku, lze kompletně automatizovat. Obsluha se pak může soustředit pouze na jízdu. Pokud to pracovní podmínky neumožňují, lze každý z kroků pracovního procesu ovládat stiskem tlačítka samostatně. Doplňkově je možné některé z funkcí, například při výměně fólie, ovládat na panelu umístěném přímo na stroji.

Šetrné a rychlé ovíjení balíků

Otočný závěs baličky se připojuje ke spodním ramenům traktoru. V oblasti připojení se nachází držák hadic a elektrického vedení, který zabraňuje jejich možnému poškození při práci a usnadňuje připojování. Balička je kompaktní, má nízko položené těžiště a její oj je úzká, takže jde o obratný stroj. Obsluha navíc nerušeně vidí na balicí stůl. Hydraulicky otočná oj umožňuje zachycení a naložení balíku. Zároveň usnadňuje přestavění stroje z pracovní do přepravní polohy a naopak – obsluha pouze stiskne patřičné tlačítko. Na přání lze ke stroji objednat zásobník až na deset rolí fólie (umisťuje se na oj).

Celý proces ovíjení, od nakládání až po odložení balíku, lze kompletně automatizovat.
Celý proces ovíjení, od nakládání až po odložení balíku, lze kompletně automatizovat.

Robustní nakládací zařízení umisťuje balík na balicí stůl. Rameno je nastavováno podle průměru balíku, a to bez použití nářadí. Další výhodou systému je možnost naložení balíku, aniž by obsluha musela již ovinutý balík odložit. Balička tak zastupuje i funkci akumulačního vozíku.

Balík jakéhokoli průměru roztočí stůl se čtyřmi vysokopevnostními gumotextilními pásy. Potenciální převrácení balíku eliminuje jeho hluboké umístění. Čtyři boční vodicí klapky (nebo na přání šest kusů) přitom udržují balík ve správné poloze. Celý proces ovíjení spouští impulz, který vydává senzor umístěný pod hmatacím plechem. Balíky jsou ovíjeny fólií o šířce 750 mm. Předepnutí fólie lze nastavit na 55 nebo 70 %.

Po zadání počtu vrstev fólie a požadovaného průměru balíků do terminálu stroj automaticky přepočte počet otáček ramen. Pokud je role fólie spotřebována nebo se přetrhne, balicí stůl se okamžitě zastaví (alternativně je ovíjení dokončeno pouze s jednou rolí fólie). Poté, při první otáčce ramen, se stůl neotáčí, čímž je zajištěno ideální překrytí fólie a s tím související maximální kvality baleného krmiva.

Balík jakéhokoli průměru roztočí stůl se čtyřmi vysokopevnostními gumotextilními pásy.
Balík jakéhokoli průměru roztočí stůl se čtyřmi vysokopevnostními gumotextilními pásy.

Kvalitní ovíjení se stejnoměrným překrýváním jednotlivých vrstev i při používání různých traktorů

V porovnání s jinými samostatnými baličkami je EasyWrap řízen podle skutečné pozice ovíjecích ramen snímané potenciometrem a ne pouhou časovou prodlevou. Tento systém garantuje kvalitní výsledek ovíjení se stejnoměrným překrýváním jednotlivých vrstev, ať už je balička agregována s jakýmkoli typem traktoru.

Posledním krokem procesu ovíjení je odříznutí fólie čistým střihem, díky čemuž je balicí materiál korektně přilepen k balíku, na kterém nezůstávají žádné nežádoucí volně vlající konce fólie. Balíkem lze potom podle potřeby samozřejmě ještě otáčet. Balík lze odložit i za jízdy. Balící stůl se zakloní dozadu a jemně jej odloží. Plachta přitom ochrání fólii před poškozením strništěm. Zadní doplňková vodicí kladka zamezí nechtěnému odložení balíku na nerovném pozemku.

Balička může být na přání vybavena stavěčem balíků ovládaným z kabiny traktoru. Každopádně je opatřena pracovním LED osvětlením se třemi doplňkovými reflektory, které mohou být používány například při dlouhých pracovních dnech.