Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 26.5. – svátek slaví Filip

Nový nesený krátký diskový podmítač Horsch Joker CT pro přesnou a rychlou podmítku bude k dispozici i pro aplikátory

Zveřejněno: 27. 10. 2021

Přesné a rychlé provádění mělké podmítky je čím dál potřebnějším způsobem obdělávání půdy. Poptávku po strojích, které jsou k tomu určeny, má uspokojit nová nesená varianta krátkého diskového podmítače Horsch Joker CT, který vyniká schopností kvalitní podmítky v hloubce tří až dvanácti centimetrů, poskytuje nadměrnou průchodnost rostlinných zbytků a kvalitně zpracovává i tvrdou zeminu.

Nový Horsch Joker CT si ponechává všechny výhody klasických podmítačů řady RT

Horsch obohacuje svůj sortiment krátkých diskových podmítačů Horsch Joker o novou nesenou variantu CT, která je určena pro mělké zpracování strniště a předseťovou přípravu půdy. Podmítač má kompaktní nesenou konstrukci, díky níž je velmi obratný při otáčení na souvrati. Jako nesený může být zatlačován do půdy, a tak i ve tvrdé půdě lépe dodržovat požadovanou pracovní hloubku. Mezi silné stránky podmítače patří schopnost intenzivního zapravení posklizňových zbytků, likvidace samovolně rostoucích plodin a přerušení kapilarity v půdě. Jde navíc o vysoce výkonný stroj, jenž za optimálních podmínek dosahuje pracovní rychlosti až 20 km/h. Také hektarový výkon je velmi vysoký, zatímco potřeba příkonu je nízká. Talířový podmítač je tak účelným doplňkem radličkového kypřiče, který ovšem úplně nenahrazuje.

Nový Horsch Joker CT si ponechává všechny výhody klasických podmítačů řady RT. Disky jsou na rámu uchyceny po dvou na jednom držáku s bezúdržbovým nábojem. Díky tomuto systému uchycení se podmítač vyznačuje větší průchodností materiálu, která je klíčová při zpracování pozemků s velkým množství slámy a bujnými meziplodinami (takové si obvykle vyžadují stroj s velkou světlou výškou). Díky párovému zavěšení disků stroj půdu také lépe rovná a drobí. Díky tomu, že jsou disky umístěny blíže k rámu a neustále se otáčí, nedochází k jejich ucpávání. Horsch u nového modelu optimalizoval uložení disku a jeho sklon tak, aby bylo při zpracování půdy dosaženo čistšího horizontu a rovného povrchu zpracované půdy. Mírný sklon disku při mělkém zpracování půdy navíc zaručuje přerušení půdních kapilár po celém pracovním záběru. Tak se v letech, kdy je nedostatek srážek, šetří voda. K dispozici jsou různé varianty disků.

Disky podmítače Horsch Joker CT jsou na rámu uchyceny po dvou na jednom držáku s bezúdržbovým nábojem.
Disky podmítače Horsch Joker CT jsou na rámu uchyceny po dvou na jednom držáku s bezúdržbovým nábojem.

Došlo i k přepracování okrajových částí podmítače, v jejichž prostoru by nyní již nemělo docházet k tvorbě hrud. Nachází se zde totiž automaticky nastavitelný kotouč, jehož prostřednictvím se nový nesený krátký diskový podmítač Joker CT Horsch Joker CT přizpůsobuje aktuálním půdním podmínkám.

Přísev meziplodin a verze Horsch Joker CT pro aplikátory hnojiv

Při příležitosti tiskových dnů Horsch novinářům ukázal i verzi se zařízením MiniDrill pro přísev meziplodin (od 10 do 50 kg/ha) s tlakovým zásobníkem o objemu 200 litrů. Zařízení využívá stejné přesné výsevní ústrojí jako secí stroje Horsch Pronto. Prezentovaný stroj s pětimetrovým pracovním záběrem měl na sobě také přídavné závaží, které lze snadno namontovat i demontovat, aby bylo možné stroj optimálně zatížit v těžkých suchých podmínkách. Podmítač lze vybavit až šesti druhy zadních válců.

Při příležitosti tiskových dnů Horsch novinářům ukázal i verzi se zařízením MiniDrill pro přísev meziplodin (od 10 do 50 kg/ha) s tlakovým zásobníkem o objemu 200 litrů.
Při příležitosti tiskových dnů Horsch novinářům ukázal i verzi se zařízením MiniDrill pro přísev meziplodin (od 10 do 50 kg/ha) s tlakovým zásobníkem o objemu 200 litrů.

Horsch začne vyrábět i verzi (s pracovním záběrem šest a sedm metrů) vhodnou pro aplikátory tekutých hnojiv, u níž se bude provádět nastavení pracovní hloubky pouze pomocí předních opěrných kol. Stroj totiž nebude mít zadní válec, ale jen diskovou sekci a zavlačovací pruty. Díky nízké hmotnosti a mimořádně stabilní konstrukci rámu bude Horsch Joker CT v této verzi ideální pro připojení k aplikačním cisternám nebo samojízdným aplikátorům tekutých hnojiv. Vysoká průchodnost a práce bez zadního válce umožní stroji pracovat bez ucpávání i při vysokých aplikačních dávkách či v mokrých podmínkách.

Horsch začne vyrábět i verzi (s pracovním záběrem šest a sedm metrů) vhodnou pro aplikátory tekutých hnojiv, u níž se bude provádět nastavení pracovní hloubky pouze pomocí předních opěrných kol.
Horsch začne vyrábět i verzi (s pracovním záběrem šest a sedm metrů) vhodnou pro aplikátory tekutých hnojiv, u níž se bude provádět nastavení pracovní hloubky pouze pomocí předních opěrných kol.
Autor: Milan Jedlička
Foto: Horsch a Milan Jedlička

Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.