KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 23.9. – svátek slaví Berta

Nový secí stroj BEDNAR MATADOR MO pro pásové setí se uplatní při kypření půdy a setí řepky

Zveřejněno: 19. 9. 2023

BEDNAR FMT představil nový šestimetrový secí stroj BEDNAR MATADOR MO pro kypření půdy a setí. Při kypření probíhající do hloubky až 30 cm, dochází k odstranění utužené vrstvy půdy i většiny rostlinných zbytků v kořenové zóně. Tím jsou například pro řepku vytvářeny ideální růstové podmínky. Prototyp secího stroje měla možnost redakce Agroportal24h.cz vidět již minulý rok. Nyní můžeme přinést první informace o sériovém provedení tohoto stroje.

Secí stroj BEDNAR MATADOR MO byl vyvíjen poslední tři roky.

Společnost BEDNAR FMT má ve svém sortimentu techniku uplatnitelnou při zpracování půdy metodou strip-till. Jde například o řádkový kypřič s možností spojení se zásobníky BEDNAR FERTI-BOX či COMBO SYSTEM CS. To znamená, že současně s pásovým zpracováním půdy zvládá rovněž aplikovat minerální hnojiva, kejdu či digestát.

Metodu strip-till lze uplatnit i při setí. BEDNAR FMT proto přichází s novým secím strojem BEDNAR MATADOR MO, který zvládne pásové zpracování půdy a současně zakládat porosty plodin.

Secí stroj BEDNAR MATADOR MO je vhodný pro plošné setí tradičních plodin s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm nebo 16,7 cm. Jedná se o plodiny, jako je pšenice, ječmen, oves nebo žito. Jde však zejména o specialistu na setí řepky, set ji dokáže s meziřádkovou vzdáleností 37,5 cm. Setí probíhá nad zpracovaným a pohnojeným řádkem. Hlavní a pomocné plodiny lze zakládat ob řádek, čímž se eliminuje výskyt plevelů a sníží se spotřeba herbicidních ošetření. K výsevní hlavě jsou k dispozici zátky pro ucpání jednotlivých hadic, čímž dojde k tvorbě dvouřádků. Není potřeba manipulovat s hadicemi.

Secí stroj BEDNAR MATADOR MO v šestimetrovém provedení.
Secí stroj BEDNAR MATADOR MO v šestimetrovém provedení.

Secí stroj BEDNAR MATADOR MO může být vybaven až třemi zásobníky, které poskytnou variabilitu setí a přihnojování. První přetlakový zásobník (pochází ze secího stroje BEDNAR OMEGA OO_FL) je rozdělen do dvou komor, kdy první má kapacitu 2 000 litrů a druhý 3 000 litrů. V zadní části stroje může být umístěna výsevní jednotka ALFA DRILL (nově s plastovým zásobníkem). Výsevní jednotka slouží pro výsev drobnosemenných plodin, meziplodin a aplikaci mikrogranulátu. Zásobníky jsou přetlakové a ovládají se přes jeden terminál umístěný v kabině traktoru.

Zpracování půdy a hnojení provádí sekce s dláty. Všechny slupice secího stroje BEDNAR MATADOR MO  jsou montované, nikoliv svařované. Držáky na rámu je možné variabilně posouvat a tím volit meziřádkovou vzdálenost.
Zpracování půdy a hnojení provádí sekce s dláty. Všechny slupice secího stroje BEDNAR MATADOR MO jsou montované, nikoliv svařované. Držáky na rámu je možné variabilně posouvat a tím volit meziřádkovou vzdálenost.

Kalibrace osiva probíhá v zadní části secího stroje BEDNAR MATADOR MO, stejně jako u secích strojů BEDNAR OMEGA OO_FL. Pod trubici se umístí vak pro kalibraci. Obsluha tak nemusí provádět obtížnou kalibraci pod zásobníkem. Pomocí otvoru je snadné provést taktéž vyprázdnění obsahu zásobníku.

Prostřednictvím dvoukomorového zásobníku lze při jednom přejezdu vysévat plodinu a současně provádět aplikaci hnojiva do meziřádku. Další variantou je mísení osiva s hnojivem v dávkovacím potrubí. Dávka hnojiva a zvolený výsevek jsou na sobě zcela nezávislé.

Pneumatiky secího stroje BEDNAR MATADOR MO jsou offsetově uspořádané a nejsou umístěné na jedné nápravě.
Pneumatiky secího stroje BEDNAR MATADOR MO jsou offsetově uspořádané a nejsou umístěné na jedné nápravě.

Zásobníky secího stroje BEDNAR MATADOR MO je možné využít i pro založení více druhů plodin. Nastavit lze výsevek a hloubku uložení do půdy u plodiny umístěné v jedné komoře zásobníku nezávisle na jiném druhu plodiny umístěné v druhé komoře zásobníku. Současně lze vysévat drobná semena umístěná v jednotce ALFA DRILL. Poslední variantou je naplnit všechny zásobníky jedním druhem plodiny.

Segment secího stroje BEDNAR MATADOR MO pro zpracování půdy a setí je složen z radliček, urovnávacích disků, pneumatikového pěchu a secích botek.

Pro setí slouží osvědčená výsevní lišta BEDNAR CORSA.
Pro setí slouží osvědčená výsevní lišta BEDNAR CORSA.

Zpracování půdy a hnojení provádí sekce s dláty. Dávkovací ústrojí umožňuje dávat hnojivo pod patu anebo na povrch půdy. Dláta mají hydraulické jištění. Jištění začíná pracovat až při nárazu na překážku, například kámen (vypínací síla 148 kg, zdvih dláta 30 cm). Slupice jsou kratší, než vídáme běžně u radličkových kypřičů firmy BEDNAR FMT. Dokážou zpracovat půdu do hloubky 35 cm. Výrobce chce do budoucna nabídnout možnost dlát typu ZERO-MIX pro podrývání bez aktivního míchání půdy. Výhodou radlic ZERO-MIX je, že ani při práci ve velké hloubce nedochází k vynášení neúrodných vrstev půdy do svrchní části. Všechny slupice jsou montované, nikoliv svařované. Držáky na rámu se dají variabilně posouvat a tím volit meziřádkovou vzdálenost. BEDNAR FMT garantuje meziřádkové vzdálenosti 37,5 cm, 70 cm a 75 cm. Kypřicí dláta lze snadno demontovat pomocí dvou šroubů.

Zásobníky ALFA 400 budou nově dostupné výhradně v plastovém provedení.
Zásobníky ALFA 400 budou nově dostupné výhradně v plastovém provedení.

Za sekcí s dláty je umístěn segment s pneumatikami, které drobí půdu najemno. Jelikož jsou pneumatiky secího stroje BEDNAR MATADOR MO offsetově uspořádané není problém zpracovávat ani vlhkou půdu. Toto uspořádání také usnadňuje případnou výměnu kol. Středová dvoukola jsou odpružená, takže jízda po polní cestě je komfortnější.

Pro setí slouží osvědčená výsevní lišta BEDNAR CORSA. Protože stroj disponuje zadním tříbodovým závěsem kategorie II, může být tato výsevní lišta vyměněna za například přesný secí stroj na kukuřici. Vývojové oddělení již pracuje na vylepšené verzi lišty BEDNAR CORSA s předním příslušenstvím (páskový smyk, disky apod.).

Secí stroj BEDNAR MATADOR MO bude mít veřejnou premiéru na podzimním veletrhu Agritechnica 2023 v Hannoveru.