Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 23.7. – svátek slaví Libor

Pluh Lemken Diamant 16 pro kvalitní orbu za každých podmínek

Zveřejněno: 20. 10. 2022

Světově nejrozšířenější technologií zpracování půdy je bezpochyby orba, při níž je využíván jednoduchý a léty prověřený nástroj – pluh. Ten by měl být vyroben z kvalitní oceli a podávat vysoký výkon. Důležitá je také kvalita jeho zpracování. Ve všech těchto oblastech vynikají pluhy Lemken, jejichž výrobce je lídrem na trhu, kde doslova udává tempo vývoje.

Jak dokazují zkušenosti českých uživatelů hospodařících na kamenitých půdách, i opotřebitelné díly pluhu Lemken Diamant 16, jako jsou orební tělesa DuraMaxx, se vyznačují dlouhou životností.

Orba je základní a nejčastěji prováděná pracovní operace na zemědělských pozemcích. Využívána je především při tradičním (konvenčního) zpracovávání půdy, ale své využití má i v rámci konzervačních technologií, především při pěstování okopanin. Do profilu zpracovávané ornice jsou zapravovány rostlinné zbytky, výdrol, plevele, organická a minerální hnojiva. Význam má orba především právě při potlačování plevelů, chorob a škůdců plodin.

Tradičním výrobcem pluhů je německá firma Lemken, která je vyrábí v moderním výrobním závodě v Alpenu. Pro výkonné traktory a orbu do hloubky až 35 cm má Lemken v nabídce pluh Lemken Diamant 16, který si mezi uživateli získává oblibu díky robustnosti své konstrukce, spolehlivosti a snadné ovladatelnosti.

Odolná orební tělesa Lemken DuraMaxx

Jak dokazují zkušenosti českých uživatelů hospodařících na kamenitých půdách, i opotřebitelné díly pluhu, jako jsou orební tělesa Lemken DuraMaxx, se vyznačují dlouhou životností, a jsou tedy schopny zpracovat velké množství hektarů. Tato odolná orební tělesa s plnou nebo páskovou odhrnovačkou nedisponují žádnými šrouby nebo otvory a jsou snadno vyměnitelná bez použití speciálního nářadí. Lemken také nabízí hybridní tělesa s možností namontování plastových těles, které pluhu poskytují lepší provozní vlastnosti, a dovolují tak jeho uplatnění i v extrémně lepivých půdách. Pluh je možné vybavit předradličkami, zaklapovacími límci, kotoučovým krojidlem či podrývacím drnem. Poměrně významnou roli při orbě pozemku s posklizňovými zbytky hrají odhrnovačky – u pluhu Lemken Diamant 16 je lze různě nastavovat, a rostlinné zbytky tak zapravovat do hloubky 15 až 20 cm. Tím je umožněn rychlejší rozklad organické hmoty během sezóny.

Trakční posilovač pomocí přídavného hydraulického válce využívá hmotnost pluhu Lemken Diamant 16  a přenáší jej na zadní pojezdová kola traktoru.
Trakční posilovač pomocí přídavného hydraulického válce využívá hmotnost pluhu Lemken Diamant 16 a přenáší jej na zadní pojezdová kola traktoru.

Orební tělesa jsou při kontaktu s překážkou jištěna střižným šroubem. Pluhy Lemken Diamant 16 v provedení U jsou opatřeny hydraulickým jištěním Lemken OptiStone s možností nastavení uvolňovací síly uzavíracím kohoutem s manometrem. Při nasazení pluhu v obtížných podmínkách je možné minimální a maximální hodnotu uvolňovací síly nastavovat individuálně za pomoci ventilu. U systému Lemken OptiStone se orební těleso dovede vychýlit až o 37 cm nahoru a současně až o 20 cm do strany. Jedinečným řešením jištění Lemken OptiStone je to, že je orební těleso v jakékoliv poloze při vychýlení před překážkou spojené s rámem.

Systémy pro zkvalitnění orby

Na polích, která nebyla několik let obdělávaná, třeba po vojtěšce, je pohyb traktorů obtížný a často vede k vysokému prokluzu kol traktoru. V takovém případě přijde vhod trakční posilovač, který pomocí přídavného hydraulického válce využívá hmotnost pluhu Lemken Diamant 16 a přenáší jej na zadní pojezdová kola traktoru. Lze také cíleně zatížit zadní nápravu traktoru – přenastavením výšky horizontální tahové linie (přemístěním čepu).

K volbě správné tahové linie traktoru a pluhu Lemken Diamant 16 slouží patentovaná konstrukce otoče pluhu se systémem OptiLine.
K volbě správné tahové linie traktoru a pluhu Lemken Diamant 16 slouží patentovaná konstrukce otoče pluhu se systémem OptiLine.

K volbě správné tahové linie traktoru a pluhu slouží patentovaná konstrukce otoče pluhu Lemken Diamant 16 se systémem Lemken OptiLine. Hlavní roli v tomto systému hraje přídavný hydraulický válec, jehož činnost je soustředěna v místě otáčení pluhu. Systém kompenzuje boční tah vznikající za traktorem v důsledku asymetrického uspořádání pluhu. Prostřednictvím válce s řízeným tlakem systém přenáší na traktor dodatečný tlak a tažná linie traktor-pluh se prodlužuje ke středu zadní nápravy, což brání bočnímu pohybu pluhu a přispívá ke snížené spotřebě paliva (podle provedených měření až o 10 %).

Masivní konstrukce pluhu Lemken Diamant 16

Pluh Lemken Diamant 16 je složen z masivních dílů, jako jsou pevná radiální kloubová ložiska, masivní čepy a příruby. Konstruktéři firmy Lemken také optimalizovali konstrukci pluhu tak, aby na důležité díly nepůsobilo zbytečně vysoké zatížení. Například plynulé otáčení pluhu o 180° zajišťují dvě robustní hydraulické pístnice.

Pluh Lemken Diamant 16 je složen z masivních dílů, jako jsou pevná radiální kloubová ložiska, masivní čepy a příruby.
Pluh Lemken Diamant 16 je složen z masivních dílů, jako jsou pevná radiální kloubová ložiska, masivní čepy a příruby.

V proměnlivých půdních podmínkách, kdy je půda nadměrně podmáčená nebo suchá, lze pro optimální zatížení motoru traktoru přistoupit ke změně nastavení konstrukce pluhu. Za prvé lze demontovat nebo na pluh naopak nainstalovat přídavné těleso. U pluhu Lemken Diamant 16 je také možné nastavovat čtyři pracovní záběry (podle vzdálenosti těles) – od 33 do 60 cm. Předradlička a kotoučové krojidlo se záběru přizpůsobují automaticky.

Transportní a současně i opěrné kolo pluhu Lemken Diamant 16.
Transportní a současně i opěrné kolo pluhu Lemken Diamant 16.

O komfortní a plynulé nastavení pracovního záběru se stará dvojčinný hydraulický válec. Ten pluhu Lemken Diamant 16 umožňuje účinně překonávat překážky, členité části pozemku a využívat naplno potenciál traktoru. Záběr první radlice pluhu se nastavuje mechanicky nebo hydraulicky z kabiny traktoru. Obsluha tak může rychle upravovat pracovní záběr prvního orebního tělesa a přizpůsobit ho rozchodu kol traktoru. Nastavení pracovní hloubky pluhu vpředu se provádí za pomoci tříbodového závěsu traktoru, zatímco vzadu k tomu dochází hydromechanicky nebo hydroelektricky přes opěrné kolo, které současně slouží i jako transportní kolo – pro přepravu po silnici. Rázy zachycuje systém hydropneumatického tlumení.

Pluh Lemken Diamant 16 se dodává i ve verzi pro orbu mimo brázdu.
Pluh Lemken Diamant 16 se dodává i ve verzi pro orbu mimo brázdu.

Každoročně se na českých polích objevuje stále více těžkých a čím dál větších výkonných traktorů s kolovým, polopásovým nebo pásovým podvozkem. Právě pro takové stroje je k dispozici varianta pluhu Lemken Diamant 16 OF pro orbu mimo brázdu – on-land. Traktory svou jízdou nenarušují stěnu brázdy. Rám pluhu Lemken Diamant 16 této verze se při orbě dokáže vychýlit více do strany. Má prodloužené robustní pístnice v otoči a oj. Pluh má při orbě rovnoměrně rozloženou váhu, a to bez ohledu na reliéf pole a šířku záběru, čímž dodržuje přesnou hloubku orby. Výhodou je, že konstrukci pluhu lze kdykoli přizpůsobit standardní jízdě brázdou.