Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 13.7. – svátek slaví Markéta

Pöttinger zařadil do sortimentu pásový shrnovač PÖTTINGER MERGENTO VT 9220

Zveřejněno: 20. 4. 2022

Pöttinger obohatil svůj sortiment o pásový shrnovač PÖTTINGER MERGENTO VT 9220, který je určen pro shrnování vojtěšky, jetele a široké škály dalších plodin – od trvalých travních porostů až po slámu. Pracovní záběr má 9,20 m (středové ukládání řádku) a 8,70 m (boční ukládání řádku). Stroj bude na trhu k dispozici od 1. srpna 2022.

Srdcem shrnovače PÖTTINGER MERGENTO VT 9220 je pásový dopravník, který zajišťuje rovnoměrný tok píce a perfektně formuje řádky pícnin.

Shrnovač PÖTTINGER MERGENTO VT 9220 sbírá píci pomocí sběrače. Pícnina je jemně, bez dalšího kontaktu se zemí, přepravována příčnými dopravníky do boku nebo na střed. Hlavní výhodou pásového shrnovače je čistý sběr píce bez nežádoucích příměsí, a tím pádem nižší opotřebení nožů a dalších komponentů sklizňových strojů. Sběrač má nízké otáčky, a tak šetrně zachází s pící samotnou a nedochází tedy ke ztrátám odrolem a tím pádem nutričních hodnot, které jsou velmi nežádoucí například u citlivých pícnin, jako jsou vojtěšky a jetele.

Srdcem shrnovače PÖTTINGER MERGENTO VT 9220 je pásový dopravník, který zajišťuje rovnoměrný tok píce a perfektně formuje řádky pícnin. Skládá se ze sběrače, válečkového podavače a příčného dopravního pásu. Šestiřadý řízený sběrač zajišťuje maximální výkonnost při minimálním znečištění píce. Plodina je šetrně zvedána ze země a dopravována k příčnému dopravníku.

PÖTTINGER MERGENTO VT 9220 – Pícnina je jemně, bez dalšího kontaktu se zemí, přepravována příčnými dopravníky do boku nebo na střed.
PÖTTINGER MERGENTO VT 9220 – Pícnina je jemně, bez dalšího kontaktu se zemí, přepravována příčnými dopravníky do boku nebo na střed.

Důmyslná konstrukce shrnovače PÖTTINGER MERGENTO VT 9220 se třemi hydraulickými válci bleskově reaguje na všechny nerovnosti v terénu. Náklon ve směru jízdy lze nastavit v rozsahu +11,5 až -0 stupňů. V režimu středového ukládání řádku je výškový pohyb +475 mm až -195 mm a boční výkyv +30 až -13 stupňů.

Na souvrati se příčné dopravníkové pásy automaticky vypnou a po dokončení otáčení soupravy se znovu aktivují. Směr otáčení a polohu obou příčných dopravních pásů lze nastavit z pohodlí kabiny traktoru. V závislosti na tvaru pozemku, množství píce a následující formě sklizně umožňuje nový shrnovač PÖTTINGER MERGENTO VT 9220 volit ukládání řádku píce na střed, vpravo, vlevo, vpravo a současně i vlevo.