AGRALL SHOW 2023
Dnes je 9.2. – svátek slaví Apolena

Srovnání generací: Nový pásový adaptér MacDon FD2 versus FD1

Zveřejněno: 18. 10. 2021

Společnost AGRI CS uspořádala na konci září praktickou ukázku pásového sklízecího adaptéru MacDon FD1, který na místě porovnala s jeho nástupcem – s novou generací MacDon FD2. Technika byla předvedena při sklizni sóji na pozemcích ZAS Podchotucí, a to ve spojení s axiálními kombajny Case IH Axial-Flow.

Využívá-li adaptér pásovou technologii, pro sklízecí mlátičku z toho plyne několik zásadních výhod. Tou největší je zajištění plynulého toku materiálu do mlátičky.

MacDon je kanadský výrobce sklizňové techniky se sídlem ve Winnipegu. Díky spojení s maďarskou společností Oros, která konstruuje slunečnicové a kukuřičné adaptéry, již několik let provozuje také výrobní závod v Evropě. V tomto podniku by se v budoucnu měly vyrábět i adaptéry značky MacDon. Významným milníkem byl pro evropské zákazníky rok 2016, kdy byl vybudován centrální sklad v Nizozemsku. Výrazně se tak zkrátila dodací doba, po kterou díly putují ke koncovým zákazníkům na tomto kontinentě.

MacDon působí na českém trhu již 15 let. První dva kusy sklízecích pásových adaptérů k nám byly dovezeny v roce 2007 v rámci testování. Od roku 2010 prodejní čísla neustále rostou. V současné době je na našem trhu cca 180 kusů,“ uvedl zajímavá čísla produktový manažer společnosti AGRI CS Roman Nedoma. MacDon v roce 1989 jako první na světě umístil pásový žací adaptér na sklízecí mlátičku.

Adaptéry MacDon lze spojit s jakoukoliv mlátičkou. S ohledem na zkušenosti českých uživatelů lze navíc tvrdit, že adaptéry dosahují až dvojnásobné životnosti oproti mlátičkám. I v případě výměny mlátičky za jinou značku lze adaptér nadále využívat – provede se úprava uchycujícího rámu a změní se připojení elektroniky a hydrauliky. Vkládací válec lze v závislosti na rozměrech šikmého dopravníku nové mlátičky taktéž přizpůsobit.

Odlišné provedení kopírovacího systému sklízecího adaptéru MacDon

Využívá-li adaptér pásovou technologii, pro sklízecí mlátičku z toho plyne několik zásadních výhod. Tou největší je zajištění plynulého toku materiálu do mlátičky. Pásový adaptér MacDon funguje tak, že kosa nejprve odřízne stéblo plodiny a položí jej na pás. Boční pás dopraví materiál do středu, kde se nachází středový vkládací válec. Materiál tak plynule a rovnoměrně putuje směrem do mlátičky, a ta je díky tomu méně zatěžována.

Adaptér MacDon je rozdělen na dvě části: lištu a kombajnový adaptér připojený k šikmému dopravníku mlátičky. Obě části jsou vzájemně odděleny, na sobě zavěšeny a spojeny jen ve spodní části (na dvou místech). Rám nemění svoji polohu a lišta má vůči němu rozsah výkyvu 18 centimetrů. Pohybuje se nahoru a dolů / doleva a doprava nezávisle na rámu. Pokud tedy mlátička vjede na nerovnost na poli, na lištu nejsou přenášeny žádné otřesy.

Adaptér MacDon je rozdělen na dvě části: lištu a kombajnový adaptér připojený k šikmému dopravníku mlátičky. Od pohonu mlátičky vede upravené uskupení čerpadel pro pohon pásů, horního šneku a kosy.
Adaptér MacDon je rozdělen na dvě části: lištu a kombajnový adaptér připojený k šikmému dopravníku mlátičky. Od pohonu mlátičky vede upravené uskupení čerpadel pro pohon pásů, horního šneku a kosy.

V horní části rámu adaptéru je umístěn třetí hydraulický bod, díky němuž může obsluha lištu během sklizně naklápět na patu/špičku. Pokud je sklízen stojatý porost, lišta je naklopena na patu, aby nesbírala kameny na poli, žací kosa je výše nad zemí a snižuje se tím opotřebení dílů. Pokud stroj vjede do ležatého porostu, obsluha lištu naklopí na špičku. V přední dolní části za kosou se nachází šest splazů, po kterých lišta neustále jede po zemi. Díky jejich umístění celá lišta reaguje na nerovnosti na poli bez časové prodlevy a v místě, kde je to potřeba, automaticky upravuje výšku sečení – drží ji neustále konstantní. Zajímavostí je, že adaptér MacDon potřebuje ke své činnosti pouze jeden elektronický senzor, který hlídá správný přítlak lišty na půdu.

Co všechno lze nastavovat u MacDon FD2?

Na akci proběhla demonstrace adaptérů obou generací, a to v provedení s pracovní záběrem 10,67 metrů a o hmotnostech čtyři tuny. 90 procent hmotnosti stroje je přitom díky předpětí pružin (umístěných na každé straně adaptéru) „odebráno“. Lišta tlačí na zem hmotností méně než půl tuny a zbytek hmotnosti je přenesen na sklízecí mlátičku. Výhodou tohoto řešení je, že při sklizni téměř nedochází k hrnutí hlíny. Na celém adaptéru generace FD1 se nachází jeden jediný elektronický senzor, jenž napomáhá zvolit optimální nastavení přítlaku adaptéru – obsluha přitom vše reguluje přímo z kabiny mlátičky. Šikmý dopravník mlátičky automaticky zvedá a spouští adaptér v závislosti na nerovnostech pole tak, aby vždy udržoval obsluhou nastavený přítlak. Na každé straně adaptéru se nachází kolo, které nejen, že plní funkci kopírovacího kola, ale také slouží k úpravě přítlaku.

Přibyla malá kolečka ContourMax. Ty lze hydraulicky nastavovat a tím libovolně volit výšku sečení až do výšky půl metru nad zemí. Díky odlehčení lišty leží na kolečku asi jen 50 kg. Jedná se o příplatkovou výbavu.
Přibyla malá kolečka ContourMax. Ty lze hydraulicky nastavovat a tím libovolně volit výšku sečení až do výšky půl metru nad zemí. Díky odlehčení lišty leží na kolečku asi jen 50 kg. Jedná se o příplatkovou výbavu.

MacDon vyrábí pásové adaptéry ve dvou provedeních – v pevném a Flexi. První z nich se k nám prakticky nedováží, primárně se v tuzemsku objevuje Flexi provedení s rámem lišty rozděleným na tři zamykatelné/odemykatelné části. Při odemčení jednotlivé části kopírují terén nezávisle na sobě. Při sklizni většiny plodin, jako jsou pšenice a řepka, je adaptér provozován v pevné (uzamčené) pozici. Odemykání a zamykání se provádí mechanicky. Odemknout/zamknout lze přes jednoduchou páku i kopírovací systém. Při sklizni je stroj vždy odemknutý (umožněn pohyb mezi lištou a kombajnovým adaptérem), zamyká se pouze při přepravě.

Řadu nastavení lze provádět manuálně přímo na adaptéru MacDon. O všem informují přehledné stupnice. Některá nastavení lze provádět na přání přímo z kabiny. Seřízení je jednodušší u FD2 než u FD1.
Řadu nastavení lze provádět manuálně přímo na adaptéru MacDon. O všem informují přehledné stupnice. Některá nastavení lze provádět na přání přímo z kabiny. Seřízení je jednodušší u FD2 než u FD1.

V horní části kombajnového adaptéru se nachází hydraulická nádrž. Od pohonu mlátičky vede uskupení čerpadel pro pohon pásů, horního šneku a kosy. Otáčky přiháněče jsou poháněny hydraulikou mlátičky. Jediné, co je mechanicky poháněné, je středový vkládací válec. Pod rozváděcí kostkou je umístěn ventil pro regulaci rychlosti pásů a horního šneku. Tato regulace je využívána při sklizni speciálních plodin, které mají tendenci ucpávat adaptér. Pohon horního šneku lze deaktivovat či šneky demontovat třeba při sklizni velké plochy sóji, aby obsluha lépe viděla do lišty. Horní šnek nad pásem přichází vhod při sklizni velkého množství hmoty (řepka), kterou pomáhá dopravovat do střední části adaptéru. Má speciální tvar uzpůsobený tak, aby tok materiálu uprostřed adaptéru zrychlil a lépe vstoupil do mlátičky.

Libovolně nastavovat lze i dráhu přiháněče, která je rovněž speciálního tvaru, jež přiháněči umožňuje optimálně pojmout sklízenou plodinu. Mechanicky lze zvolit jednu ze čtyř drah pohybu přiháněče podle toho, zda je sklízen stojatý nebo ležatý porost.

Ochrana proti kamenům

Jelikož je adaptér MacDon schopný sekat velmi nízko při zemi, vyvstává otázka, jak bude reagovat při sklizni v kamenitých podmínkách. Nutno poznamenat, že adaptér je k tomu účelu opatřen různými mechanismy eliminujícími poškození jak svých vlastních komponentů, tak jednotlivých součástí mlátičky. Splazy jsou schopné překonat velké kameny, díky odlehčení lišty je kamen přeskočen. Může se však stát, že kosa nabere kámen a ten na ní zůstane. Nová generace FD2 již proto disponuje vyššími hranami, které takové situaci zabraňují. Dalšími ochrannými opatřeními jsou žlab (umístěný u středového pásu, který zachytává kameny) a spojka na vkládacím válci. Ten je krátký a lehký, má malý moment setrvačnosti, a dokáže se tedy rychle zastavit v případě kolize s kamenem.

Pro zachování původní hmotnosti adaptéru výrobce použil lehčí materiály a komponenty. Kilogramy byly ušetřeny i díky hliníkovým bočním plechům či zádům přiháněče.
Pro zachování původní hmotnosti adaptéru výrobce použil lehčí materiály a komponenty. Kilogramy byly ušetřeny i díky hliníkovým bočním plechům či zádům přiháněče.

Nová generace MacDon FD2 přichází

Nová generace MacDon FD2 bude na českém trhu k dispozici od příštího roku. Na letošní předváděcí tour se mohli zájemci seznámit s prvním tuzemským kusem.

Generace FD2 je ještě více uzpůsobena pro provoz v evropských podmínkách. Zásadní inovací jsou zvětšené šířky bočních pásů o 20 cm. Integrací o dvacet centimetrů širších pásů se zvětšila i průchodnost materiálu, což je přínosné zejména při sklizni řepky a velko-objemových plodin.

Středové rameno přiháněče je usazeno výše a kolem něj zůstává více místa. Modernizaci podstoupila také kosa, delší dvouprsty a žabky pro sklizeň zelenější hmoty, jako je třeba tráva. Kosa díky větší řezné ploše dovoluje sklízet plodiny při vyšší pracovní rychlosti. A díky větší řezné ploše už může být u adaptéru s pracovním záběrem 10,67 metrů kosa dělená a poháněna z levé i pravé strany. Už zde nenajdeme řemen, který pohání převodovku, pohon kosy je totiž řešen napřímo přes velký setrvačník.

Pro zachování původní hmotnosti adaptéru (jako v případě předchozí generace) výrobce použil lehčí materiály a komponenty. Například i žabky jsou kvůli úspoře hmotnosti děrované. Kilogramy byly ušetřeny i díky hliníkovým bočním plechům či zádům přiháněče.

Pásy mají životnost až 8 let. Jde však o velmi orientační číslo, neboť každý adaptér pracuje v jiných podmínkách a sklidí jinou plochu. Pásy lze v případě velkého opotřebení otočit a dále provozovat. Tím se prodlouží jejich životnost. Pásy by se neměly nechávat zazimované v nenapnuté poloze, povolení významně zvýší jejich životnost. Pokud dojde k poškození pásu, třeba kamenem, lze díky opravné sadě do segmentu pásu vyříznout díru, vložit speciální mezikus a spojkou je znovu spojit. Řešení je to rychlé, jednoduché a levné. Nemusí se již vyměňovat celý pás.

Přiháněč si u generace FD1 pamatoval jen svou horní a dolní polohu. U nové generace FD2 si však díky senzoru zapamatuje i přední a zadní polohu. Další inovací je zvětšení rozsahu vyklopení lišty (pata/špička), což dovoluje kvalitnější sklizeň ležatého porostu.

Další změny můžeme vidět v uspořádání hnací soustavy adaptéru. Přibyla také malá kolečka ovládaná pedálem na podlaze mlátičky. Sešlápnutím pedálu dojde k výškovému nastavení koleček (v příplatkové výbavě Contour Max), standardně jsou kolečka stejné jako u generace FD1. Obsluha tak může během jízdy hydraulicky vysouvat kolečka ContourMax, a tím libovolně nastavovat výšku sečení až do výšky půl metru nad zemí (v režimu Flexi). Sečení půl metru nad zemí, na nerovném pozemku, s vysouvacími kolečky a s adaptérem v režimu Flexi se opět hodí především při sklizni řepky.

Jako vysoce funkční se jeví také nové provedení aktivních řepkových děličů. Montáž děličů je nyní rychlejší a jednoduší. Děliče mají nízkou hmotnost, takže montáž zvládne jeden člověk.
Jako vysoce funkční se jeví také nové provedení aktivních řepkových děličů. Montáž děličů je nyní rychlejší a jednoduší. Děliče mají nízkou hmotnost, takže montáž zvládne jeden člověk.

MacDon FD2 již nabízí dva senzory na hlídání přítlaku – každý na jedné straně. Díky tomu má lišta vertikální a horizontální rozsah vůči rámu, přičemž dosáhne-li limitu (například u horizontálního rozsahu), stroj automaticky vyrovná šikmý dopravník do vodorovné polohy (na rozdíl od předchozí generace, u níž bylo zapotřebí manuálního nastavování náklonu dopravníku doprava/doleva).

Jako vysoce funkční se jeví také nové provedení aktivních řepkových děličů. Generace FD2 již nevyužívá nahoře umístěný hydromotor, takže nedochází k přenosu vibrací a rázů na komponenty adaptéru. Montáž děličů je nyní rychlejší a jednoduší. Děliče mají nízkou hmotnost, takže montáž zvládne jeden člověk.