Oslavte s námi 75 let secích strojů AMAZONE
Dnes je 16.6. – svátek slaví Zbyněk

Stroje SaMASZ na farmě v Náhlově vynikají jednoduchostí, funkčností a spolehlivostí

Zveřejněno: 9. 6. 2023

Od samého začátku působení značky SaMASZ na českém trhu je jejím významným uživatelem farma v Náhlově. Pracuje tam kompletní linka pro sklizeň pícnin této značky. Stroje na farmu dodává společnost N&N KOŠÁTKY s.r.o.

Na farmě v Náhlově pracuje kompletní linka pro sklizeň pícnin značky SaMASZ.

Rodinná společnost LIBEX, spol. s r.o. hospodaří na farmě v Náhlově od roku 2002, kdy koupila historickou budovu statku, administrativní budovu, halu na ustájení skotu a dva seníky na Kostřici. Na počátku společnost obhospodařovala zhruba 250 hektarů pozemků a chovala 70 kusů krav základního stáda. Strojní vybavení bylo velmi skromné a staré, většinou ještě z minulého století.

V současnosti společnost hospodaří na 688,8 hektarech zaujímajících trvalé travní porosty. Pozemky se nachází v devíti katastrálních územích. Středisko živočišné výroby se nachází v osadě Náhlov (Ralsko). Farma se zaměřuje na ekologickou produkci hovězího skotu. K prodeji nabízí zástavová telata, brakované krávy, balíky sena, balíky senáže a hnůj.

Chod farmy zabezpečuje 5 lidí včetně majitele. V sezóně vypomáhají 1 až 2 brigádníci.

Herefordský skot je od jara do podzimu na pastvě. Zbytek roku je na zimovišti, kde muže být v hale nebo venku na zpevněném povrchu (všude je vysoká podestýlka). Základní stádo krav je doplňováno jalovicemi pouze z vlastního odchovu (uzavřený obrat stáda). Nakupováni jsou pouze plemenní býci. Na farmě se nachází celkem 378 kusů skotu různého stáří. Krmiva pocházejí z vlastní ekologické produkce. Na pastvinách nejsou zvířata přikrmována.

Trvalé travní porosty jsou hnojeny pouze na základě pastvy. Na pozemcích jsou dodržovány všechny zásady ošetřování pastvin a lučních porostů včetně vysekávání nedopasků. Veškeré pracovní operace na pozemcích včetně přísevů jsou zajišťovány vlastní technikou s výjimkou totální obnovy porostů. Na farmě nejsou používány přípravky ochrany rostlin. V posledních letech dochází k poškozování luk a pastvin divokými prasaty, což představuje výzvu pro mechanizovanou sklizeň travních porostů.

V tomtéž období značná část investic směřovala do modernizace strojového vybavení farmy. Již od roku 2002 na ni dodává kompletní zemědělské vybavení a stroje společnost N&N KOŠÁTKY s.r.o. Její nejbližší středisko se nachází v Hodkovicích nad Mohelkou. Vedení farmy si jako prodejního partnera zvolilo tuto společnost z důvodu dostupnosti nových strojů a náhradních dílů za rozumnou cenu. Na farmě tak můžeme mimo jiné spatřit techniku pro sklizeň pícnin polského výrobce SaMASZ. Vedoucí farmy, Vít Řimsa, redakci sdělil, že technika vyniká jednoduchostí, funkčností a spolehlivostí.

V roce 2015 byl pořízen mulčovač SaMASZ GRINO 200 a minulý rok větší SaMASZ MAMUT 300. Pozemek s travním porostem se dvakrát ročně poseče a sklidí. Poté slouží jako pastva pro dobytek. Pro mulčování nedopasků na menších loukách slouží SaMASZ GRINO 200 a na větších loukách zase SaMASZ MAMUT 300. Oba mulčovače pracovníci farmy zavěšují na přední závěs traktoru, aby nedocházelo k tvorbě kolejí. Oba stroje jsou také vybaveny stranovým hydraulickým posuvem pro usnadnění vyhýbání se překážkám.

Jedna žací trojkombinace SaMASZ nahradila dvě soupravy

V roce 2021 byla pořízena disková žací trojkombinace složená z čelního žacího stroje SaMASZ KDF 340 a dvou zadních žacích strojů SaMASZ KDD 861. U žacích strojů majitel oceňuje jejich robustnost ve srovnání s konkurenčními stroji. Žací stroje nejsou vybaveny kondicionérem. Jednak kvůli vyšší hmotnosti a jednak kvůli tomu, že po sečení se materiál ihned obrací. Minulý rok na farmě sklízeli travní porost na seno na výměře 300 ha (ve dvou sečích tzn. 600 ha). Po sečení byl materiál několikrát obrácen. Letos chtějí pracovníci farmy tento postup opakovat, protože se jim osvědčil. Seno podle nich mělo výbornou výživovou hodnotu.

V roce 2021 byla pořízena disková žací trojkombinace složená z čelního žacího stroje SaMASZ KDF 340 a dvou zadních žacích strojů SaMASZ KDD 861.
V roce 2021 byla pořízena disková žací trojkombinace složená z čelního žacího stroje SaMASZ KDF 340 a dvou zadních žacích strojů SaMASZ KDD 861.

Čelní žací stroj SaMASZ KDF 340 je odpružen pružinami. Aby se stroj udržel v přímém směru, je využit paralelogram uchycený ve čtyřech bodech. Díky tomuto řešení se také nemusí používat hydropneumatické odpružení. Zadní žací stroje taktéž disponují pružinovým odpružením (na přání může být hydropneumatické). Zadní žací jednotky jsou pro zúžení šířky řádku vybaveny gumovým hradítkem.

Přední i zadní žací stroje využívají shodnou žací lištu z vlastní produkce firmy SaMASZ. Jejich největší výhodou je, že jsou svařované po celé své délce. Lišta z výrobního závodu vychází jako jeden svařenec, do něhož se z jedné strany montují kolečka. Výhodou tohoto řešení je robustnost, která je ale vykoupena vyšší hmotností žacích strojů – to má ovšem další výhodu v době, kdy při sklizni dojde ke střetu s cizím tělesem. Žací lišta díky tomu střet většinou vydrží bez větší úhony (ve srovnání s konkurencí). Díky tomu, že je lišta celá svařovaná, je po celé ploše zakrytá. Na kryty se pak šroubují plazy. Mezi kryty se nachází vyměnitelné litinové protiostří. Když po určitém čase a sklizených hektarech dojde k opotřebení, lze protiostří současně vyměnit i s kryty. Lišta také disponuje ozubenými koly se stálým převodem. Jednotlivé moduly jsou přiřazeny k velkému kolu. V případě kolize s cizím předmětem se střihnou na modulu dva bezpečnostní klínky, přičemž modul zůstane stát, zatímco ostatní moduly pracují dál – není tak vyřazena z činnosti celá lišta, což usnadňuje následný servis. Ozubená kola mají šířku 25 mm a jsou uložena na dvou ložiskách, takže vydrží poměrně velkou zátěž. Výměna nožů je díky systému rychlé výměny otázkou vteřin. Není k tomu potřeba nářadí, pouze speciální klíč, jímž se odtáhne pružina držící nůž. Nůž se jednoduše nasadí na čep. Jednoduchý je i přechod z dopravní polohy do pracovní a naopak. Majitel žacího stroje také ocenil, že ke stroji navíc dostal rozebranou celou žací lištu jako náhradní díl.

Žací stroje SaMASZ nejsou vybaveny kondicionérem. Jednak kvůli vyšší hmotnosti a jednak kvůli tomu, že po sečení se materiál ihned obrací.
Žací stroje SaMASZ nejsou vybaveny kondicionérem. Jednak kvůli vyšší hmotnosti a jednak kvůli tomu, že po sečení se materiál ihned obrací.

Žací trojkombinace nemá složitou elektroniku. Žací stroje SaMASZ na farmě pracují ve spojení s traktorem John Deere 6155R. Jejich ovládání se děje za pomocí ovladačů a terminálu traktoru. Obsluha při sečení používá i souvraťovou automatiku iTEC.

Obraceče a shrnovače SaMASZ

Posečený travní porost od roku 2021 obrací šestirotorový obraceč píce SaMASZ P6-651 a od letošního roku také osmirotorový obraceč SaMASZ P8-890. Majitel na těchto strojích oceňuje bezvadné kopírování terénu, velký úhel rozprostření a stabilitu během práce. To vše zajišťují ramena rotorů, nastavitelný podvozek a tlumicí vzpěry. Součástí hlavního rámu jsou převodovky s olejovou náplní a kardanovými spoji s mazacími body. Horní část rotoru je složena ze dvou talířů (horní a spodní). Převodovka s olejovou náplní a se snadno přístupnými mazacími body zajišťuje konstantní přenos výkonu k rotoru. Je též součástí hlavního rámu, což snižuje celkovou hmotnost stroje. Obraceč je zavěšen na rámu, a tak zajišťuje kopírování povrchu, při práci je v plovoucí poloze a nijak se nekroutí či neláme.

Posečený travní porost od roku 2021 obrací šestirotorový obraceč píce SaMASZ P6-651.
Posečený travní porost od roku 2021 obrací šestirotorový obraceč píce SaMASZ P6-651.

Od roku 2018 shrnuje píci do řádků dvourotorový shrnovač SaMASZ Z2-840 se středovým ukládáním řádku. Když je málo hmoty, lze shrnovat na maximální pracovní záběr 8,40 metrů a když je hmoty méně, lze ubrat a řádky tak korigovat. Šířku záběru od 7,6 do 8,4 metrů je možné hydraulicky regulovat. Každý ze dvou rotorů shrnovače disponuje klikou pro nastavení pracovní výšky.

O regulaci tlaku na terén se starají také odlehčovací pružiny. Rotor shrnovače má bezúdržbovou převodovku, z mechanismu pak vyúsťují ramena s prsty se speciálním tvarem, uspořádáním a profilem, jež napomáhají preciznímu sběru a správnému tvarování řádku. Prsty disponují ochranou proti ztrátě. Díky možnosti přizvednout z kabiny rotory je rovněž snadné reagovat na překážky na poli. Shrnovač má široká zadní kola (nucené řízení), která stroji propůjčují stabilitu jak při přepravě, tak při práci na louce. Konstrukce stroje je uzpůsobena tak, aby se předcházelo různému poškození, svědčí o tom třeba hnací hřídel umístěná uvnitř tažné oje.

Letos byl pořízen osmirotorový obraceč SaMASZ P8-890, který se svým větším pracovním záběrem lépe navazuje na žací trojkombinaci.
Letos byl pořízen osmirotorový obraceč SaMASZ P8-890, který se svým větším pracovním záběrem lépe navazuje na žací trojkombinaci.

V roce 2019 byl pořízen dvourotorový shrnovač SaMASZ DUO 740 se stranovým ukládáním řádku a pracovním záběrem 3,70 – 7,40 metru. Umožňuje vytvoření jednoho nebo dvou řádků. Shrnovač disponuje patentovaným mechanismem pro nastavení pracovní výšky, jehož základem je hydraulickomechanický pohon. Mechanismus umožňuje samostatný návrat podvozku do nastavené pracovní výšky. Občas je od roku 2020 na farmě využíván i šestimetrový shrnovač SaMASZ TWIST 600P. Jde o tzv. hřebenový shrnovač umožňující shrnování píce při současném lisování (ušetří se přejezdy po poli). Shrnovač je zavěšen na předním závěsu traktoru. Konstrukce shrnovače, respektive dvě pracovní sekce, jsou koncipovány do tvaru „V“. Sekce v sobě zahrnují nosníky s prsty. Skládání do přepravní a pracovní polohy zajišťuje hydraulický válec. Samotný pohon shrnovače je řešen hydraulicky, není tedy nutná kloubová hřídel. Stejně jako je možné regulovat pracovní výšku, tak i rychlost otáčení.