50 let Kubota v Evropě. Akční nabídka modelů řad M5 a M5N.
Dnes je 12.4. – svátek slaví Julius

Fendt Contour Assistant: Chytrá funkce v navigaci Fendt VarioGuide usnadňující jízdu po poli

Zveřejněno: 30. 11. 2022

Moderní automatické naváděcí systémy už obsahují rozšířené možnosti plánovaní pojezdových linií po pozemku. V navigačních systémech Fendt VarioGuide se nachází funkce, která práci s hranicemi a plánování pojezdových linií posouvá ještě o kus dál – jde o funkci Fendt Contour Assistant.

V navigačních systémech Fendt VarioGuide (NovAtel/Trimble) se nachází funkce, která práci s hranicemi a plánování pojezdových linií posouvá ještě o kus dál.

Používání navigačních systémů v zemědělské technice představuje značný přínos pro optimalizaci vstupů a minimalizování chyb při práci na pozemku. Zlepšuje se také výkonnost pracovníků a snižuje se jejich stres a únava. K nejdůležitějším výhodám navádění pomocí GPS v zemědělství patří vysoká produktivita – méně přesahů vede k menšímu počtu cest přes pole, což způsobuje menší utužení půdy a přispívá tak k úspoře času a nákladů na pracovní síly. Často diskutovanými tématy v souvislosti s ochranou půdy a krajiny je nadměrné utužování půdy a erozní ohrožení. Zhutňování půdy je nejčastěji dáváno do souvislosti s provozem těžké mechanizace.

Zatímco nejjednodušší navigační systémy umí plánovat trasu z bodu A do bodu B, moderní automatické naváděcí systémy už obsahují rozšířené možnosti plánovaní pojezdových linií po pozemku. V navigačních systémech Fendt VarioGuide (NovAtel/Trimble) se nachází funkce, která práci s hranicemi a plánování pojezdových linií posouvá ještě o kus dál. Jde o funkci Fendt Contour Assistant (FCA), která zastoupí práci samotného řidiče během polních prací a umožní automaticky navádět soupravu po požadované trase. V dnešní době, kdy se často upravují hranice pozemků, dělí se půdní bloky a pracuje se neustále s pojezdovými liniemi, je zmíněná funkce obrovským pomocníkem. Společnost AGROMEX, která navigace Fendt VarioGuide na českém trhu prodává, ve spolupráci s Ing. Josefem Vrzáňem vytvořila na Portálu farmáře export hranic půdních bloků i s pojezdovými liniemi přímo do strojů značky Fendt (bez potřeby konverze).

Z čeho se Fendt Contour Assistant skládá?

Fendt Contour Assistant se skládá ze svazku tří funkcionalit navigačního systému: Segmenty obrysu, Jednodílný obrys a Jednodílné segmenty. Jednotlivé funkcionality si blíže představíme.

Před zvolením funkce Segmenty obrysu je potřeba si nejprve vytvořit export aktuálních hranic pozemku ve formátu ISO-XML a vložit jej do traktoru, postřikovače či sklízecí mlátičky. Jak funkce pracuje si můžeme předvést na příkladu s kolovým traktorem Fendt a secím strojem. Obsluha traktoru přijede do vně půdního bloku, systém automaticky na základě GPS polohy rozpozná půdní blok a vybere ho pro navigační systém Fendt VarioGuide. Na mapě navigačního systému se zobrazí hranice půdního bloku a obsluha si nástrojem Fendt Contour Assistant předdefinuje pojezdové linie. Fendt Contour Assistant vygeneruje na základě požadavku obsluhy určitý počet naváděcích tras z obrysu hranice půdního bloku. Tím dostává obsluha možnost spustit autopilota, který bude sám řídit traktor i na souvratích. Další možností je, že si obsluha stroje může vybrat jakoukoli stranu pole, kterou bude chtít kopírovat, a použít její tvar pro obdělávání celého půdního bloku. Jak je z popisu patrné, tato funkce v dnešní době zemědělci výrazně usnadní i dělení půdních bloků, a to přímo na poli. Odpadá tak značení kolíkem a dalšími jinými způsoby.

Fendt Contour Assistant vygeneruje na základě požadavku obsluhy určitý počet naváděcích tras z obrysu hranice půdního bloku. Tím dostává obsluha možnost spustit autopilota, který bude sám řídit traktor i na souvratích.
Fendt Contour Assistant vygeneruje na základě požadavku obsluhy určitý počet naváděcích tras z obrysu hranice půdního bloku. Tím dostává obsluha možnost spustit autopilota, který bude sám řídit traktor i na souvratích.

Druhou funkcí ze svazku Fendt Contour Assistant je Jednodílný obrys, který je nejefektivnější při opakovaných procesech na poli, jako je aplikace hnojiv a postřiků. Při první aplikaci obsluha navede stroj na místo, kde chce začít pracovat, a spustí nahrávání jednodílného obrysu. Na mapě se vytvoří zelený praporek označující místo pro start autopilota a obsluha začne provádět svoji práci. Po dokončení práce ukončí nahrávání jednodílného obrysu a uloží jej. Zde se vytvoří červený praporek, který značí konec pro naváděcí systém. Nahrávka je automaticky uložena k danému poli. Při další aplikaci na tomto poli již obsluha vybere ze seznamu naváděcích stop jednodílný obrys, navede stroj na začátek (zelený praporek) a spustí autopilota. Nyní stroj automaticky bez zásahu řízení obsluhy kopíruje jízdu z první aplikace včetně objíždění překážek a otáček na souvratích.

Druhou funkcí ze svazku Fendt Contour Assistant je Jednodílný obrys, který je nejefektivnější při opakovaných procesech na poli, jako je aplikace hnojiv a postřiků.
Druhou funkcí ze svazku Fendt Contour Assistant je Jednodílný obrys, který je nejefektivnější při opakovaných procesech na poli, jako je aplikace hnojiv a postřiků.

Třetí funkcí ze svazku Fendt Contour Assistant je Jednodílný segment. Tato funkce slouží především pro pěstitele vinné révy. Obsluha může svůj stroj naučit se automaticky pohybovat přesně tam, kde chce. Na rozdíl od funkce Segmentů obrysu lze vytvořit několik jednotlivých stop bez duplikace. To znamená, že každá pojezdová linie může mít libovolný tvar, libovolnou vzdálenost a libovolný rozestup. Obsluha stroje zaznamená například svoji trasu ve vinohradu. Při následné práci již může využít pro řízení stroje autopilota a věnovat se tak naplno práci přípojného zařízení.

Třetí funkcí ze svazku Fendt Contour Assistant je Jednodílný segment. Tato funkce slouží především pro pěstitele vinné révy.
Třetí funkcí ze svazku Fendt Contour Assistant je Jednodílný segment. Tato funkce slouží především pro pěstitele vinné révy.