Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Kombinované senážní vozy Fendt Tigo s multifunkčním čelem automatizují proces plnění a vykládky hmoty

Zveřejněno: 4. 8. 2022

Sběrací vozy jsou velice důležité při sestavování strojních linek jak na sklizeň pícnin, tak i volné slámy. V moderním zemědělství jsou základním vybavením strojového parku díky své univerzálnosti. Ovšem ne každý vlastník využívá svůj vůz na sto procent. Proto se firma Fendt snaží vyjít vstříc svým zákazníkům v tom, aby měly vozy širší uplatnění, a tu, díž i delší dobu využití.

Vozy Fendt Tigo jsou kompatibilní se systémem TIM (Tractor Implement Management), a tak mohou regulovat pojezdovou rychlost traktoru podle vydatnosti řádků.

Na českém trhu nabízí společnost AGROMEX kombinované senážní vozy Fendt ve variantách Fendt Tigo MS, Fendt Tigo MR, Fendt Tigo VR, Fendt Tigo PR a Fendt Tigo XR, které se od sebe liší ložným objemem od 31 m3do 54 m3 (DIN). Vozy se uplatní jak u menších zemědělských podniků, tak podniků služeb. Vozy jsou určené pro sběr, nakládku, pořezání a dopravu objemných hmot (zelená i zavadlá píce, seno a sláma) připravených v řádcích, které vytvořil jiný stroj při předcházející jízdě. Po naplnění návěsu jsou tyto materiály dopravovány na místo skladování nebo dalšího zpracování. Vozy Fendt Tigo mohou být využívané i při dopravě objemných hmot od sklízecích řezaček (kukuřičná siláž). Stačí vkládací kanál vozu rychle a bez použití nářadí zakrýt plechem. Sběrací ústrojí senážních vozů Fendt Tigo je tak chráněno před znečištěním a korozí.

Multifunkční čelo senážního vozu Fendt Tigo navýší ložný objem

Vozy Fendt Tigo disponují integrovanou automatikou plnění a vyprazdňování ložné plochy. Tento automatizační prvek je schopen omezit opotřebení vozu způsobené přetěžováním pracovních ústrojí. Zároveň zajišťuje konstantní stlačení nakládaného materiálu a minimalizuje nezaplněné místo v ložné ploše a tím zvyšuje výkonnost sběracího vozu. Plnění a předlisování materiálu obstarává multifunkční polohovatelné čelo vozu. Obsluha si může na ISOBUS terminálu traktoru (nebo terminálu vozu) nastavit lisovací tlak na základě druhu sbíraného materiálu. Maximální tlak se nastavuje tehdy, pokud je vyžadováno maximální naplnění ložné plochy vozu. Nízký tlak je naopak vyžadován u materiálů, u kterých je potřeba minimalizovat ztráty způsobené odrolem lístků. Čelo je osazeno tlakovými snímači a hydraulickými válci. Jakmile je dosažen požadovaný lisovací tlak, automaticky se posune podlahový dopravník a materiál posune dozadu. Jakmile je základní kapacita vozu naplněna, čelo se otevře a kapacita vozu se zvýší o 6 m3 (úhel vyklopení čela je 80°). Obsluha může čelo ovládat i manuálně. Vozy Fendt Tigo jsou tak navzdory své vysoké přepravní kapacitě až o metr kratší ve srovnání s konkrečními kombinovanými vozy na trhu. Vozy Fendt Tigo se díky tomu vyznačují lehkou a kompaktní konstrukcí.

Pohled na multifunkční polohovatelné čelo senážního vozu Fendt Tigo. Ve spodní části snímku si lze všimnout krycího plechu.
Pohled na multifunkční polohovatelné čelo senážního vozu Fendt Tigo. Ve spodní části snímku si lze všimnout krycího plechu.

Automatika přichází na řadu i při vyprazdňování senážního vozu Fendt Tigo. Aktivuje se jedním stisknutím tlačítka na ovládacím terminálu. Po aktivaci se automaticky otevřou zadní vrata vozu, spustí se řetězový dopravník a čelo se vrátí zpět do základní polohy. Pro rychlejší vyprazdňování hmoty je možné za příplatek vůz vybavit dvourychlostní převodovkou.

Na přání lze vozy řady Fendt Tigo PR a Fendt Tigo XR vybavit dvěma nebo třemi dávkovacími válci. Válce dávkují a vytváří stejnoměrnou vrstvu řezanky na senážní jámě. Tento postup urychluje proces dusání. Kdykoliv je možné válce snadno demontovat.

Plynulý sběr hmoty z řádků i při náročných podmínkách

Hmotu uloženou v řádku sbírá hydraulicky poháněný sběrač se dvěma kopírovacími kolečky, které se otáčí o 360°. Otočná kolečka přijdou vhod tehdy, pokud se sklízí klikaté řádky. Otočná kolečka nehrnou hlínu a neznečišťují píci. Hydraulické válce spolehlivě zvednou sběrač až do výšky 80 cm, takže je možné bez problémů přejíždět vyšší terénní nerovnosti. U řady Fendt Tigo XR má největší sběrač šířku 2 metry, u řady Fendt Tigo PR pak 1,9 metru. Sběrač je vybaven válcovým přidržovačem, který rovnoměrně přitlačuje řádek, umožňuje plynulé sbírání posečené píce, zvyšuje průchodnost a tok hmoty k vkládacímu bubnu. Sběrač má žárově pozinkované komponenty odolné vůči korozi a je složen ze sedmi spirálových řad prstů z Hardox oceli s roztečí 54 mm. Sběrač je také vybaven plastovými vodicími stěrkami, čímž je eliminováno tření, znečišťování a zanechávání zbytků píce při sbírání hmoty za mokra. Rotor sběrače má průměr 880 mm a je rozdělený na tři díly. V případě poškození není potřeba demontovat celý rotor ale jen jeho část.

Bezúdržbový sběrač senážního vozu Fendt Tigo má žárově pozinkované komponenty odolné vůči korozi a je složen ze sedmi spirálových řad prstů z Hardox oceli s roztečí 54 mm.
Bezúdržbový sběrač senážního vozu Fendt Tigo má žárově pozinkované komponenty odolné vůči korozi a je složen ze sedmi spirálových řad prstů z Hardox oceli s roztečí 54 mm.

Výbavou na přání je kopírovací váleček, který je umístěn centrálně za sběračem. Kontinuálně udržuje nastavený odstup od země. Při těžkých a nerovných terénních podmínkách chrání sběrač před zapíchnutím do země. Kopírovací váleček lze nastavit individuálně podle sklizňových podmínek. Tím se eliminuje opotřebení prstů sběrače a kontaminace píce hlínou.

Snadný přístup k řezacímu ústrojí senážního vozu Fendt Tigo

Senážní vozy Fendt Tigo jsou vybavené řezacím ústrojím se 45 noži (Fendt Tigo XR) nebo 40 noži (Fendt Tigo PR), které jsou umístěné ve dvou řadách. Počet ponechaných nožů udává délku částic pořezané hmoty. Pomocí speciálního klíče je možné jednu řadu nožů vyřadit z činnosti. Zvýší se tím teoretická délka řezanky z 37 mm na 74 mm. Nože je možné hydraulicky zcela vyřadit z činnosti a sbírat hmotu bez řezání. Každý nůž je proti poškození, například kamenem, jednotlivě jištěn pružinovým vypínacím systémem. Pokud rotor zatlačí cizí předmět na nůž, prohne se pružina a síla působící na nůž se tak rázově zredukuje. Díky tomuto napnutí se nůž automaticky vrátí do pracovní polohy, jakmile cizí předmět projde.

Každý nůž senážního vozu Fendt Tigo je proti poškození jednotlivě jištěn pružinovým vypínacím systémem.
Každý nůž senážního vozu Fendt Tigo je proti poškození jednotlivě jištěn pružinovým vypínacím systémem.

Kvalitu řezanky určují řádně nabroušené nože senážního vozu Fendt Tigo, které se pochopitelně podílejí na spotřebě tažného prostředku. Po otupení ostří se nože musí nabrousit. Nosník nožů lze vyklopit z pracovní do servisní polohy přes terminál nebo tlačítka na boku stroje. V případě výměny lze nože vyjmout bez použití nářadí. K broušení slouží speciální bruska (výbava na přání), která je uchycena vespod vozu. Ostření nožů se může uskutečnit v polních podmínkách a probíhá následovně: rameno s noži se vyklopí do strany, obsluha uchopí brusku, napojí ji na hydraulický okruh vozu a postupně manuálním přesazováním nože nabrousí.

Podlaha a stěny senážního vozu Fendt Tigo zvládnou extrémní zátěž

Velkoobjemová nástavba je robustní a má průběžnou celokovovou konstrukci s hustě umístěnými bočními vzpěrami. Nástavba je sešroubována přímo s rámem podvozku a horním průběžným profilovým rámem. Nástavba nevyužívá žádné trubkové vzpěry nebo napínací lana. Bez problémů je tak možné plnění sklízecí řezačkou vrchem a zepředu.

Podlaha ložné plochy vozů Fendt Tigo je ocelová a žárově zinkovaná, takže je odolná vůči korozi. Na ní je umístěn řetězový dopravník. Velkoobjemová nástavba je robustní a má průběžnou celokovovou konstrukci s hustě umístěnými bočními vzpěrami.
Podlaha ložné plochy vozů Fendt Tigo je ocelová a žárově zinkovaná, takže je odolná vůči korozi. Na ní je umístěn řetězový dopravník. Velkoobjemová nástavba je robustní a má průběžnou celokovovou konstrukci s hustě umístěnými bočními vzpěrami.

Podlaha ložné plochy vozů Fendt Tigo je ocelová a žárově zinkovaná, takže je odolná vůči korozi. Na ní je umístěn řetězový dopravník (s mezním zatížením až 60 tun) s dvoustupňovým hydraulickým pohonem, který zajišťuje rychlé vyprazdňování ložné plochy. Rychlost vykládky lze plynule nastavit. Vozy se zadními dávkovacími válci jsou vybavené reverzním chodem dopravníku. Volitelnou výbavou je integrované elektronické vážicí zařízení, pomocí kterého lze vážit a ukládat data o hmotnosti každého nákladu sběracího vozu Fendt Tigo.

Vstup do nástavby senážního vozu Fendt Tigo usnadňují dveře, madla a žebřík.
Vstup do nástavby senážního vozu Fendt Tigo usnadňují dveře, madla a žebřík.

Pro přepravu velkých objemů nákladů a vyšší přepravní rychlost používají senážní vozy Fendt Tigo robustní dvounápravový nebo třínápravový podvozek, který zároveň nepoškozuje povrch půdy. Používají se nápravy boogie s listovými pery nebo nápravy s hydropneumatickým odpružením a s elektrickým nebo hydraulickým nuceným řízením nápravy. Díky nucenému řízení náprav lze zatáčet při jízdě zpět i do zatáčky, tím je pro obsluhu řízení vozu daleko jednodušší. Vůz je připojen na kouli K80. Oj je hydropneumaticky odpružená. Toto řešení minimalizuje vibrace a přenos rázů na traktor. Regulaci polohy oje při sběru hmoty zajišťuje automatika za pomocí snímačů. Tím je zajištěn konstantní tok píce do vozu i při vysoké pracovní rychlosti. Vozy Fendt Tigo jsou vybavené i systémem Fendt Stability Control (FSC), který snižuje nebezpečí převrácení vozu při práci na svahu.