Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Jak zajistit správnou funkčnost motouzu v cívce po mimosezónním skladování?

Zveřejněno: 24. 6. 2022

Tento návod má sloužit pro uživatele jako jednoduchý přehled hlavních bodů, které se zabývají problematikou kolem motouzu v cívce a jeho skladování.

Před zaváděním vázacího motouzu si prostudujte návod výrobce lisu.

S příchodem průmyslové revoluce byla namáhavá ruční práce nahrazena prvními mechanizovanými stroji pro sečení s následnou možností vázání do snopů pro snadnější manipulaci. To vedlo k zavedení uzlovacího aparátu nejprve na samovazech a později i na lisech. Podoba vázacích ústrojí a funkcí na dnešních strojích se v mnohém neliší od těch původních, bez nichž si dnes nedokážeme představit malé či velké hranaté balíky. Jak vůbec vznikl mechanismus, který nám dokáže spojit dva motouzy v jeden uzel? Na prvních uzlovačích se používal k vázání ocelový drát. Později následoval samotný vývoj motouzů - od konopných, jutových, lněných, papírových vláken, sisálových až k dnešním polypropylenovým motouzům nové generace.

Dlouhodobé skladování motouzu mimo sezónu

Mějte cívky v původním obalu, skladujte je pod střechou ve vertikální poloze a zabraňte přístupu vlhkosti. Mějte je daleko od chemikálií a nevystavujte je extrémním teplotám čí dalším nepříznivým povětrnostním vlivům.

Mějte cívky v původním obalu, skladujte je pod střechou ve vertikální poloze a zabraňte přístupu vlhkosti.
Mějte cívky v původním obalu, skladujte je pod střechou ve vertikální poloze a zabraňte přístupu vlhkosti.

Nevíte přesně, který motouz je určen pro váš lis? Řešením je JUTA Calculator – naše aplikace Vám sama dá možnosti výběru. Vyhledejte si doporučený produkt pro váš lis. Zjistíte tak jednoduše, kolik balíků můžete zabalit po zadání délky lisovaného balíku a výběru typu motouzu. Naše aplikace je efektivní, snadno ovladatelná a užitečná. V případě, že si přesto nebudete jisti, lze nakonec využít možnosti kontaktního formuláře na JUTAHelpDesk.

Neodbornou manipulací může ještě dojít k poškození při přeskladňování.
Neodbornou manipulací může ještě dojít k poškození při přeskladňování.

Motouz je z výrobního závodu vyskladněn na paletách v rámci lepší manipulace a dopravy. Každá celá paleta je zabalena následně do ochranné strečové fólie. To má zajistit základní ochranu cívek motouzů před možným zmoknutím a zaprášením. Přesto v žádném případě nedoporučujeme skladovat motouzy ve venkovním prostředí. Stejně tak může dojít k poškození při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem nebo částí jeho paletizačních vidlí. Neodbornou manipulací může ještě dojít k poškození při přeskladňování. Prodření od paletizačních vidlí poškodí poslední vrstvu motouzu v cívce. To následně zapříčiní špatnou funkci při vázání nebo praskání samotného motouzu. Proto kontrolujte stav cívek ještě před samotným zakládáním do zásobníku lisu. Při pádu z výšky dojde k deformaci a nevratnému poškození tvaru cívky. Následně se bude motouz ze středu cívky špatně a nepravidelně vymotávat. Pokud dojde k deformaci cívky a k úplnému znehodnocení cívky, v žádném případě nepůjde založit na lis. Každá velká paleta je v současnosti označena čárovým kódem, což usnadňuje dohledatelnost podkladů či technického zadání a dalších informací.

Při pádu z výšky dojde k deformaci a nevratnému poškození tvaru cívky. V žádném případě nepůjde založit na lis.
Při pádu z výšky dojde k deformaci a nevratnému poškození tvaru cívky. V žádném případě nepůjde založit na lis.

Bezpečnost práce na prvním místě

Před zaváděním vázacího motouzu si prostudujte návod výrobce lisu. Pro snazší orientaci o tom, kudy máte provléknout motouz v místě vázaní, umísťují výrobci orientační samolepku, kudy má být motouz správně provlečen. Metodika zakládání motouzu se bude lišit mezi různými výrobci lisů. V případě nejasností si prostudujte uživatelskou příručku k lisu. Pro dokonalejší přehled o cívkách a jejich propojení mezi sebou si pomocí popisovače označte jednotlivá místa v zásobníku. Veškerá ochranná zařízení musí být namontována na lisu a musí být v perfektním stavu. Před otevřením ochranných zařízení vypněte vývodovou hřídel a motor traktoru.

Čištění a údržba lisu

Nikdy neodstraňujte ze stroje sklízený materiál, dokud ještě běží pohon nebo dokud vypnutý lis ještě dobíhá. Vždy nejdříve vypněte vývodovou hřídel a zastavte motor traktoru. Věnujte zvláštní pozornost čištění prostoru, kde se nachází vázací ústrojí. Čisté vázací ústroji zaručuje bezproblémový provoz, v opačném případě mohou nastat různé komplikace.

Počasí a kvalitu sklízené hmoty však za vás neovlivníme. Kvalitu našich produktů ano.
Počasí a kvalitu sklízené hmoty však za vás neovlivníme. Kvalitu našich produktů ano.

Zakládání a manipulace s cívkou na lisu

Zkontrolujte stav cívky a její manžety. Samotná manžeta (plastový obal) zajišťuje i stabilizaci samotné cívky, její narušení je nežádoucí. U poškozené manžety dojde k zborcení posledních vrstev motouzu při dojíždění cívky. Následně se může motouz zauzlovat či namotat v uzlovacím aparátu.

Přípravné kroky před samotným lisováním

V zájmu zajištění nejvyšší kvality funkčnosti a komfortu samotného lisování je doporučeno provádět pravidelnou údržbu a očistu lisu po skončení lisování na závěru denní směny. V případě velké prašnosti i během lisovací směny, pokud to vyžadují těžké podmínky.

Jak správně vložit cívku do lisu?
Jak správně vložit cívku do lisu?

Typ materiálu a klimatické podmínky

Vždy záleží na tom, co budeme lisovat - senáž, seno či slámu, dále pak také na volbě lisovacího tlaku a varianty, zda budeme materiál řezat. Zřetel je potřeba brát při sklizni krátkých plodin v nepříznivých klimatických podmínkách, v oblastech s vysokou teplotou, anebo vysokým stupněm UV záření.

Možné příčiny poškození cívky po založení v průběhu lisování

Zde je potřeba opět připomenout funkci plastové manžety (obalu). Ta chrání cívku s motouzem před znečištěním a drží stabilitu a tvar cívky. V případě narušení dojde k zhoršení vlastností odmotávání motouzu. V konečné fázi odebírání posledních vrstev motouzu z cívky může dojít k nežádoucímu zamotání či zadrhnutí v průchodech uzlovacího ústrojí na lisu.

V případě problémů posuzuje firma JUTA každý případ individuálně. Nechceme v žádném případě ztratit žádného zákazníka. Na počátku je potřeba poslat maximum možných dostupných informací. Dojde pak k posouzení oddělení OTK s technikem výroby a v neposlední řadě technikem HELPDesku.

V případě problémů posuzuje firma JUTA každý případ individuálně.
V případě problémů posuzuje firma JUTA každý případ individuálně.