Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 23.7. – svátek slaví Libor

Kypřič Amazone Cenio 3000 s technologií AutoTill je uzpůsoben pro provoz s autonomními i konvenčními traktory

Zveřejněno: 4. 4. 2024

Automatické nastavení a monitorování práce radličkového kypřiče Amazone umožňuje nový systém AutoTill. Systém automaticky nastaví stroj podle předem definovaných parametrů (pracovní hloubka a rychlost) a sleduje pracovní činnost stroje. To je vhodné zejména při provozu s autonomním nosičem nářadí.

Systém Amazone AutoTill ve spojení s robotem nahrazuje člověka, který by jinak musel sledovat práci kypřiče Amazone Cenio 3000 (pracovní hloubku, rychlost, ucpávání atd.).

Systém Amazone AutoTill dokáže v prvním kroku monitorovat pracovní činnost stroje v kombinaci se standardním traktorem pomocí sběrnice ISOBUS a dokáže obsluhu upozornit na problémy se strojem.

Ve druhém kroku může systém komunikovat prostřednictvím ISOBUS, v kombinaci se standardním traktorem a robotem AgXeed, a může nezávisle reagovat na problémy z chybových hlášení přijatých ze senzorů ve stroji.

Ve třetím kroku pracuje Amazone AutoTill autonomně s robotem. V této úrovni může kypřič Amazone Cenio 3000 komunikovat s robotem díky ISOBUS a samostatně reagovat na nepravidelnosti v práci. Kypřič Amazone Cenio 3000 informuje robota, jak vyřešit případné problémy. Tím je zajištěna vysoká úroveň provozní spolehlivosti při autonomní práci.

Systém Amazone AutoTill je složen z celé řady senzorů a snímačů sledujících provoz kypřiče Amazone Cenio 3000.
Systém Amazone AutoTill je složen z celé řady senzorů a snímačů sledujících provoz kypřiče Amazone Cenio 3000.

Amazone AutoTill poskytuje obsluze podporu a snižuje tak její pracovní zátěž. To znamená, že ani dlouhé pracovní dny nejsou pro obsluhu problémem a kvalita práce zůstává na trvale vysoké úrovni.

Velkou výhodou je, že kypřič Amazone Cenio 3000 je díky senzorickým systémům připraven na autonomní jízdu. To bude v budoucnu nabývat na významu vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků v zemědělství a rozšiřování využití autonomních strojů.

Firma Amazone se zaměřila na zkoumání různých systémů senzorů pro sledování výkonu, aby zajistila úspěšné zavedení autonomního zpracování půdy. Do kypřiče Amazone Cenio 3000 byly integrovány různé senzorové systémy pro sledování práce a nastavení jeho vhodné polohy.

Systém Amazone AutoTill dokáže rozpoznat i ucpání stroje organickým materiálem nebo hlínou. Detekce probíhá pomocí tlakových senzorů integrovaných v radličkách. Ty v rané fázi zjistí, zda se ve stroji hromadí organický materiál nebo hlína, vydávají varování obsluze a podněcují řešení problému. Výhoda mechanického systému na rozdíl od kamerového systému spočívá v provozní spolehlivosti. Kamerové systémy jsou při zpracování půdy kypřičem Amazone Cenio 3000 na hranici svých možností z důvodu množství prachu. Kromě toho jsou kamery při zpracování půdy často vystaveny působení kamenů a hlíny, což může rychle vést k jejich poškození. Měří se také rychlost pojezdu zadního válce a porovnává se s pracovní rychlostí traktoru. Vypočtený rozdíl umožňuje zjistit prokluz válce. Díky tomu lze zjistit nahromadění půdy před zadním válcem.

Robot s kypřičem Amazone Cenio 3000 a systémem Amazone AutoTill se představil novinářům na Tiskových dnech v Německu.
Robot s kypřičem Amazone Cenio 3000 a systémem Amazone AutoTill se představil novinářům na Tiskových dnech v Německu.

V systému Amazone AutoTill jsou zakomponovány různé strategie řešení problému s ucpáním. Jedním z řešení je snížení pracovní hloubky a pracovní rychlosti traktoru v případě zjištění ucpání. Do systému Amazone AutoTill je možné uložit další varianty řešení problémů odpovídající typu půdy a organického materiálu.

K dispozici je také monitorování ochrany proti přetížení kypřiče Amazone Cenio 3000 umožňující sledovat výkonnostní limity stroje. To pomáhá při volbě vhodného typu radliček a odpovídající pracovní hloubky.

Systém Amazone AutoTill je složen z celé řady senzorů a snímačů sledujících provoz kypřiče Amazone Cenio 3000.
Systém Amazone AutoTill je složen z celé řady senzorů a snímačů sledujících provoz kypřiče Amazone Cenio 3000.

Při stanovených parametrech "Pracovní hloubka 30 cm" a "Pracovní rychlost 10 km/h" může Amazone AutoTill na terminálu zobrazit doporučení, aby se v tomto případě přešlo na úzkou radličku 40 mm. Tím se sníží zatížení kypřiče Amazone Cenio 3000, opotřebení radliček a spotřeba paliva. Systém navíc dokáže rozpoznat stav půdy, škodlivé utužení a větší kameny v půdě a ty pak lze cíleně kypřit nebo následně odstranit.

Body radliček jsou monitorovány indukčním snímačem, aby byla zajištěna vysoká úroveň provozní spolehlivosti a kvality práce kypřiče Amazone Cenio 3000. Použití tohoto snímače znamená, že můžete zjistit ztrátu hrotu způsobenou například nárazem do kamene. Tento monitorovací systém přímo upozorní obsluhu, že je hrot vadný. Obsluha tak může hrot včas vyměnit.