Skladové vozy Ford Trucks
Dnes je 2.12. – svátek slaví Blanka

Nástupce oblíbeného dvourotorového středového shrnovače Pöttinger TOP 882 C

Zveřejněno: 16. 8. 2022

Pöttinger představil nový dvourotorový středový shrnovač Pöttinger TOP 882 C, který nahrazuje doposud vyráběný model Pöttinger TOP 842 C. Nový shrnovač Pöttinger TOP 882 C od něj převzal celou řadu osvědčených prvků, které zajišťují účinné kopírování terénu, vysokou manévrovatelnost a výkonnost.

Nový shrnovač Pöttinger TOP 882 C má podvozek se širokými koly, čímž je zajištěna stabilita v kopcovitém terénu. Každý rotor disponuje pětikolovým podvozkem.

Středové shrnovače jsou charakteristické svou rovnoměrnou a vzdušnou tvorbou řádku. Co do šířky, tvaru a rozložení pokládají středové shrnovače přesný řádek pro následné stroje ve sklizňovém řetězci. Firma Pöttinger se soustředí na další vývoj tohoto druhu techniky. Nedávno představila nový dvourotorový středový shrnovač Pöttinger TOP 882 C, který nahrazuje doposud vyráběný model Pöttinger TOP 842 C. Nový shrnovač od něj převzal celou řadu osvědčených prvků, které zajišťují účinné kopírování terénu, vysokou manévrovatelnost a výkonnost.

Shrnovač Pöttinger TOP 882 C má nastavitelný pracovní záběr od 7,7 do 8,8 metru. Za pomocí prodloužených hrabic je možné volit šířku řádku od 1,3 do 2,6 metru (až o 40 cm více než u předchůdce). Lze tak snadno tvořit úzký řádek pro lisy nebo sběrací vozy a širší řádek pro sklízecí řezačky. Shrnovač nalezne využití u středně velkých farem se živočišnou výrobou.

Na každém rotoru nového shrnovače Pöttinger TOP 882 C je namontováno třináct ramen, které se v přepravní poloze nemusí demontovat.
Na každém rotoru nového shrnovače Pöttinger TOP 882 C je namontováno třináct ramen, které se v přepravní poloze nemusí demontovat.

Individuální zvedání rotorů shrnovače Pöttinger TOP 882 C

Nový shrnovač Pöttinger TOP 882 C tvoří dva rotory, z nichž má každý průměr 3,7 metru. Každý rotor lze zvedat individuálně podle toho, jak velké řádky hmoty je potřeba přejíždět. Pro rovnoměrné zvedání rotorů je shrnovač standardně vybaven děličem průtoku. Zbytkové plochy nebo krajové řádky jsou tak zpracovávány volitelně dostupným individuálním zdvihem (rotoru) s elektrickou předvolbou.

Nový shrnovač Pöttinger TOP 882 C má nastavitelný pracovní záběr od 7,7 do 8,8 metru.
Nový shrnovač Pöttinger TOP 882 C má nastavitelný pracovní záběr od 7,7 do 8,8 metru.

Na každém rotoru nového shrnovače Pöttinger TOP 882 C je namontováno třináct ramen, které se v přepravní poloze nemusí demontovat. I s rameny je přepravní výška pod 4 metry. V případě potřeby, například pro snížení rozměrů při dopravě nebo při odstavení, jsou ramena demontovatelná. Pro zvýšení stability ramen jsou použity rotory TOPTECH PLUS s nastavitelnou vodicí dráhou (s největším průměrem 420 mm) pro plynulé ukládání pravidelných řádků. Na rotorech jsou uchyceny krátké profilované hrabice, které jsou odolné vůči ohybům. Hrabice vynikají dlouhou životností a přizpůsobují se terénním nerovnostem.

Každý rotor nového shrnovače Pöttinger TOP 882 C disponuje pětikolovým podvozkem.
Každý rotor nového shrnovače Pöttinger TOP 882 C disponuje pětikolovým podvozkem.

Na každém rameni shrnovače Pöttinger TOP 882 C jsou uchyceny čtyři prsty. Rovné prsty bez silného zalomení jsou vedeny přímo pod hrabicí. Při zatížení prstu shrnovaným materiálem (velké množství zavadlé senáže) nedochází ke zvednutí prstu. Délka prstů zajišťuje plynulé vytahování prstů z řádku hmoty, a tak nedochází k jeho deformaci a ztrátám odrolem. Nastavení výšky prstů se provádí klikou. Prsty disponují stranovou pojistkou proti ztrátě.

S kopírovacím kolečkem Pöttinger MULTITAST

Nový shrnovač Pöttinger TOP 882 C má podvozek se širokými koly, čímž je zajištěna stabilita v kopcovitém terénu. Každý rotor disponuje pětikolovým podvozkem. Tandemové nápravy rotorů mají velmi široký rozvor. Pro rychlou reakci na nerovnosti jsou kolečka v blízkosti prstů. Rotor se tak optimálně přizpůsobí nerovnostem na pozemku a uplatní se i při sklizni svažitých pozemků. Součástí podvozku je také kopírovací kolečko Pöttinger MULTITAST umístěné před rotorem. Stranově přesazené čelní kopírovací kolečko reaguje na nerovnosti před prsty a eliminuje kolize prstů s kameny a nečistotami. Snižuje také nežádoucí celkové zatížení jednotlivých pracovních částí a prodlužuje celkovou životnost stroje.

Součástí podvozku nového shrnovače Pöttinger TOP 882 C je také kopírovací kolečko Pöttinger MULTITAST umístěné před rotorem.
Součástí podvozku nového shrnovače Pöttinger TOP 882 C je také kopírovací kolečko Pöttinger MULTITAST umístěné před rotorem.

Namísto pětikolového podvozku rotoru lze zvolit řešení pomocí plazů Pöttinger FLOWTAST. Toto originální řešení přináší výhodu v podobě až o 10 % vyšší rychlosti shrnování materiálu na mokrých, rašelinových půdách, půdách poškozených vlivem divočáků nebo pastvy hospodářských zvířat, kde by jinak tandemové kolečko tvořilo koleje nebo zapadalo, a tudíž by prsty rotoru shrnovače ryly do půdy. Odlehčení shrnovače v tomto případě nebude klasické pružinové, ale hydropneumatické. A to z toho důvodu, aby hmotnost neležela na plazích a bylo zajištěno dokonalé kopírování povrchu půdy. Mezi další výhody patří mírnější vibrace, plynulejší chod a snížené opotřebení shrnovače Pöttinger. Shrnutý materiál není kontaminován půdou, a tudíž má lepší kvalitu, která je zásadní pro hospodářský dobytek.

Nový shrnovač Pöttinger TOP 882 C v přepravní poloze. I s rameny je přepravní výška pod 4 metry.
Nový shrnovač Pöttinger TOP 882 C v přepravní poloze. I s rameny je přepravní výška pod 4 metry.