DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

SMS CZ slaví 30 let, uvádí na trh dvě produktové novinky a představuje nový vizuální směr

Zveřejněno: 30. 8. 2023

Český výrobce techniky na zpracování půd a luk, SMS CZ s.r.o. oslavuje v letošním roce 30 let své existence. U příležitosti oslav představuje nový hloubkový kypřič SMS TALON GREEN určený pro louky a pastviny, novou generaci kombinovaného kypřiče SMS FINISHER a nadělil si novou vizuální identitu, která výstižněji koresponduje s hodnotami a směřováním značky.

Nový hloubkový kypřič SMS TALON GREEN.

„Dne 19. března 2023 uplynulo přesně 30 let od zapsání společnosti SMS CZ s.r.o. v obchodním rejstříku. Tímto krokem odstartovala vzrušující cesta, během které jsme se transformovali v zavedenou a uznávanou společnost vyvíjející a vyrábějící kvalitní zemědělskou techniku, kterou dnes dodáváme na pět kontinentů světa. Úspěšně jsme také rozvinuli výrobní program v oblasti životního prostředí, kde se věnujeme realizaci spaloven a zařízení na čistění spalin.“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ

Za 30 let své existence rokycanská společnost vyrobila a prodala 20 tisíc kusů zemědělské techniky do 45 zemí světa. Aktuálně působí prostřednictvím obchodní sítě ve více než 35 státech světa. Své zastoupení má od Kanady až po Austrálii a Nový Zéland.

Nový hloubkový kypřič SMS TALON GREEN

V jubilejním roce uvedla SMS CZ v průběhu srpna na trh nový hloubkový kypřič SMS TALON GREEN určený pro hluboké zpracování a provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu a promísení struktury půdy a vytažení kamenů na povrch.

Mechanicky stavitelné krojidlo stroje nařízne svrchní vrstvu porostu, čímž otevírá povrch k hladkému průjezdu slupice, a to až do hloubky 350 mm. Nedochází tak k potrhání nebo poškození povrchu. Opěrný válec následně vše utuží.

V jubilejním roce uvedla SMS CZ v průběhu srpna na trh nový hloubkový kypřič SMS TALON GREEN.
V jubilejním roce uvedla SMS CZ v průběhu srpna na trh nový hloubkový kypřič SMS TALON GREEN.

K dispozici jsou SMS TALON GREEN 300/3 a SMS TALON GREEN 300/4, pracovní záběr strojů je 3 metry a liší se od sebe počtem slupic, kdy SMS TALON GREEN 300/3 je osazen třemi rovnými slupicemi, zatímco SMS TALON GREEN 300/4 čtyřmi.

Uchycení slupic na rám za pomocí šroubů a přítlačných desek umožňuje zemědělci měnit pozice slupice dle jeho potřeby. Slupice a opětný válec kypřiče SMS TALON GREEN jsou příčně nastavitelné a jsou jištěny střižným šroubem, případně je možné využít hydraulické jištění.

Stroj SMS TALON GREEN může být vybaven trubkovým válcem, nebo Z válcem pro agresivní efekt kultivace trávy. Z válec je v nabídce v šířce stroje 3 metry, nebo segmentově upravený, kdy jednotlivé segmenty se nachází za slupicemi.

SMS TALON GREEN se odborné i laické veřejnosti poprvé představil na agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA.

Rokycanská společnost uvedla na trh totiž také novu generaci radličkových kypřičů SMS FINISHER.
Rokycanská společnost uvedla na trh totiž také novu generaci radličkových kypřičů SMS FINISHER.

Nová generace kombinovaného kypřiče SMS FINISHER

Výčet produktových novinek tím nekončí. Rokycanská společnost uvedla na trh totiž také novu generaci radličkových kypřičů SMS FINISHER. Strojů, které nacházející uplatnění při prvním posklizňovém zpracování půdy, nebo v minimalizačních technologiích, kde se předpokládá zvýšený podíl rostlinných zbytků.

Inovovány byly modely kombinovaného kypřiče SMS FINISHER 300 a SMS FINISHER 400 s pracovním záběry 3 a 4 metry.

U nové generace strojů SMS FINISHER došlo k nahrazení původních slupic s jištěním proti přetížení dvojitě vinutými pružinami za nový typ s hydropneumatickým jištěním, tím se prohloubila pracovní hloubka stroje na 350 mm. Nová generace strojů se vyznačuje také prodloužením rozestupů pracovních sekcí, čím se snižuje riziko ucpání stroje rostlinnými zbytky.

SMS FINISHER 300 je tvořen jedním pracovním rámem, zatímco verze SMS FINISHER 400 je tvořena dvěma pracovními rámy, hydraulicky skládanými kolmo vůči ose stroje.

Stroje SMS FINISHER jsou osazeny 3 řadami radlic s osovou roztečí 350 mm a s pracovní hloubkou až 350 mm. Průměr disků nových kypřičů SMS FINISHER zůstává 510 mm, osová rozteč disků pak je 125 mm. Pracovní rychlost stroje může být až 15 km/h v závislosti na hloubce zpracování a výkonu traktoru.

Modernizované stroje SMS FINISHER se veřejnosti poprvé představí na výstavě Den Zemědělce v Kámeni (ČR).

Nové logo SMS CZ.
Nové logo SMS CZ.

Nová vizuální identita společnosti SMS CZ

U příležitosti oslav výročí představuje společnost také novou vizuální identitu. „Rozhodli jsme se historický milník využít k inovaci vizuální a marketingové cesty,“ upřesňuje motivaci firmy Petr Jirsa a dodává: „V první fázi bylo cílem nejenom inovovat tvář značky a firmy, ale stanovit hierarchii segmentů, kterým se jako společnost věnujeme.“

Vznikly tak celkem tři identity, které jsou propojeny tradičními a dominantními písmeny SMS. Smart machinery solution nově zastřešuje všechny segmenty, kterým se společnost věnuje, tedy Agro – výrobu zemědělských strojů, i Technology – projektování a výrobu spaloven a technologie na čištění spalin. V komunikaci bude nově každý segment jednoznačně rozlišitelný. Kombinace červenohnědé a šedivé barvy navazuje na dosavadní vizuální směr a odkazuje na půdu a železo, tedy prvky, ze kterých jsou výrobky SMS CZ vyráběny a pro které jsou určeny. Zkosené prvky loga, jejichž délka se směrem od kraje zkracuje pak dodává logu dynamiku a navozuje pocit pohybu, ostatně jako všechny stroje vyráběné v Rokycanech.

„Věřím, že odborné i laické veřejnosti, se nová vizuální cesta bude líbit. Zachycuje výstižněji hodnoty naší firmy a koresponduje i s aktuálními trendy v oblasti marketingu a komunikace,“ uzavírá představení Petr Jirsa.

S novým logem a konceptem se partneři i veřejnost začnou setkávat od letošního roku na veletrzích, strojích SMS CZ, webu, v tiskových materiálech, a jinde.