Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Techagro představuje Chytrou farmu

Zveřejněno: 27. 3. 2024

Součástí tradičního veletrhu Techagro se v letošním roce vůbec poprvé stane nový projekt Chytrá farma. V rámci něj se na jednom místě sejdou zajímaví farmáři a instituce, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zaváděním Precizního zemědělství do praxe. Ti budou prezentovat své zkušenosti z praxe během diskuzí k jednotlivým tématům, nebo budou k dispozici na stanovištích. Cílem je, aby si farmáři, kteří Chytrou farmu navštíví, odnesli konkrétní praktické informace, které je posunou v efektivnosti a udržitelnosti.

Techagro představuje Chytrou farmu.

„Tradiční výstavnictví prošlo v posledním desetiletí obrovskými změnami. Doba a spotřebitelské chování se proměňují a tomu se musí přizpůsobit i veletrhy. A právě proto jsme přišli s projektem Chytrá farma, protože věříme, že veletrh Techagro je ideální platformou pro sdílení největších novinek a zajímavostí z praxe napříč celým zemědělským sektorem. Vzhledem k tlaku, který je na zemědělce vytvářen v rámci udržitelnosti, efektivnosti a také legislativy, jsme přesvědčeni, že tento projekt může pomoci farmářům získat praktické zkušenosti a podpořit výměnu informací mezi zemědělskou komunitou a ministerstvem tak, aby se legislativa více potkávala s realitou českých polí,“ říká Lukáš Helan, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Zajímaví hosté i témata, jedná se o účasti ministra zemědělství

V rámci veletrhu Techagro bude v apendixu pavilonu F vymezený prostor pro Chytrou farmu, kde každý den proběhnou na Chytré stage 1 – 2 odborné bloky k tématům precizního zemědělství. Během nich se představí spousta zajímavých hostů z praxe, jako například Jindřich Šmöger (SIUZ), Ing. Jakub Elbl Ph.D. (JTZE), Ondřej Hnilička, DiS. (EUROFARMS AGRO-B s.r.o. – JTZE), Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd a.s), Ing. Marcel Herout, Ph.D. (Zemědělské obchodní družstvo Olešník, ADVENTA s.r.o.), a další, které doplní zástupci akademické obce jako doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (Mendelu), doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (Centrum precizního zemědělství – ČZU) a spousta dalších.

Přislíbena je také účast zástupců Oddělení půdy z Ministerstva zemědělství, kteří pracovali na protierozní vyhlášce a v jednání je i krátká návštěva ministra zemědělství.

Kolem Chytré stage se bude soustředit vše zajímavé k tématu precizního zemědělství. Někteří přednášející budou k dispozici pro dotazy návštěvníků.

Program Chytré farmy v pavilonu F

Neděle 7. 4. 2024

12:00 – 14:00 – Zemědělství a moderní technologie garant: doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. (ČZU) přednášející: doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., prof. Dr. Ing. František Kumhála (ČZU), Pavel Milata, Leading Farmers CZ, a.s., Ing. Michaela Menšíková, Ph.D. (Mendelu).

Pondělí 8. 4. 2024

10:00 – 12:00 – Moderní technologie v zemědělské praxi (drony, senzory, technologie budoucnosti) garant: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU) přednášející: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU), Ing. Josef Chára (SAS AGRO s.r.o., Statek Chyše), Ing. Jakub Polenský, Ph.D. (JU), Ing. Jakub Elbl, Ph.D. (JTZE).

14:00 – 16:00 – Příprava farmy na precizní zemědělství garant: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU) přednášející: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU), doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU), Ing. Josef Chára (SAS AGRO s.r.o., Statek Chyše), Ing. Hynek Valík (Agroprogres Kateřinky – SIUZ), Ondřej Hnilička (JTZE).

Úterý 9. 4. 2024

10:00 – 12:00 – Variabilní setí/hnojení (mapování pozemků, sběr dat, využití v praxi) garant: doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (Mendelu) přednášející: doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU), Ing. Josef Chára (SAS AGRO s.r.o., Statek Chyše), Víťa Krček (Agra Řitusy – SIUZ), Dalibor Vintr (ZEMO, spol. s r.o.).

14:00 – 16:00 – Cílená aplikace prostředků na ochranu rostlin garant: doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (Mendelu) přednášející: doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Mezera, Ph.D., Jindřich Šmöger (SIUZ), Tomáš Raška (ZD Unčovice), Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd a.s. – SIUZ).

Středa 10. 4. 2024

10:00 – 12:00 – Půdo-ochranné technologie (protierozní opatření, správná práce s vodou a splnění legislativy) garant: Ing. Martina Poláková (SIUZ) přednášející: Ing. Martina Poláková (SIUZ), Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd a.s. – SIUZ), Ing. Marcel Herout, Ph.D. (ZOD Olešník).

14:00 – 16:00 – Uhlíkové zemědělství, správná práce s organickou hmotou a splnění legislativy (péče o krajinu a adaptace ke změně klimatu) garant: Ing. Martina Poláková (SIUZ) přednášející: Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd a.s. – SIUZ), Rostislav Mátl (DVP Agro – SIUZ), Ing. Vlastimil Zedek, MZe, Ing. Jan Klír, VURV.

Čtvrtek 11. 4. 2024

10:00 – 12:00 – Živočišná výroba (využití AI a moderních technologií) garant: doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. (Mendelu) přednášející: doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. (Mendelu), Ing. Dominik Smutný (Agrosoft Tábor a.s., JU), Víťa Krček (Agra Řisuty – SIUZ), Ondřej Doležal (PROFARM Blatnice – SIUZ).

 • 3gon Positioning s.r.o.

 • AUSTRO DIESEL GmbH

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Datamars

 • FONS s.r.o.

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická

 • Leading Farmers CZ, a.s.

 • Mendelova univerzita v Brně

 • OCTO-TECHNOLOGY divize společnosti Your System spol s r.o.

 • Skymaps s.r.o.

 • Státní zkušebna strojů, a.s.

 • SYNPRO, s.r.o.

 • Technotrade, spol. s r.o.

 • V. Racek – zemědělské technologie s.r.o.

 • VNT electronics s.r.o.

 • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

 • WinFAS software s.r.o.

 • ZÁLESÍ a.s.