Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 13.7. – svátek slaví Markéta

Väderstad Tempo L 8-24 ve verzi s možností aplikovat kapalné hnojivo během setí

Zveřejněno: 28. 11. 2023

Tažený secí stroj Väderstad Tempo L je až dvakrát výkonnější než tradiční secí stroje. Dostupný je s 8, 10, 12, 16, 18 či 24 secími jednotkami. Firma Väderstad na Tiskových dnech v Rakousku představila novou verzi stroje schopnou během setí aplikovat kapalné hnojivo.

Väderstad Tempo L 8-24 je k dostání ve verzi s možností aplikovat kapalné hnojivo během setí.

Väderstad Tempo L 8-24 je velice přesný a rychlý stroj nové generace. Má přesnost i při dvojnásobné rychlosti ve srovnání s ostatními stroji. Dokáže sít do nezpracované půdy (No-till), omezeně zpracované (Min-till), ale také do konvenčně zpracované půdy. Hydraulický přítlak ramen, jimiž je secí stroj Väderstad Tempo L vybaven, umožňuje reagovat na všechny nerovnosti na poli, a tak zajistit rovnoměrné vzcházení rostlin.

Systém Väderstad E-Control vybaven iPadem dovede přenášet bezdrátově všechna data o jednotlivých semenech. Väderstad E-Control zaznamenává kvalitu, vynechání osiva či zdvojení, ale také kontroluje rychlost setí. Výhodou je dálkové nastavování včetně kalibrace a také snadné řízení v reálném čase. Pomocí iPadu a nejnovějšího softwaru lze využívat zdokonalené funkce.

Kapalné hnojivo

Přesný secí stroj Väderstad Tempo L má celkem čtyři zóny. První zóna je přihnojovací – patří do doplňkové výbavy. Stroj Väderstad Tempo L může být vybaven zásobníkem granulovaného hnojiva o objemu 3 000 nebo 5 000 litrů. Hnojivo je zde dávkováno systémem Väderstad Fenix III, jehož výkon je až 350 kg/ha při pojezdové rychlosti 15 km/h a hnojivo se ukládá pod osivo (pod patu) vedle řádku prostřednictvím hnojivových botek.

Kapalné hnojivo lze aplikovat buď do řádku s osivem prostřednictvím řádkových jednotek, nebo vedle řádku prostřednictvím hnojivových botek.
Kapalné hnojivo lze aplikovat buď do řádku s osivem prostřednictvím řádkových jednotek, nebo vedle řádku prostřednictvím hnojivových botek.

Na základě vysoké poptávky ze strany zemědělců z Francie, Ameriky a Kanady je nově k dispozici verze secího stroje Väderstad Tempo L s možností aplikace kapalného hnojiva. V tom případě má secí stroj plastový zásobník na kapalná hnojiva o objemu 2 000 litrů. Kapalné hnojivo lze aplikovat buď do řádku s osivem prostřednictvím řádkových jednotek, nebo vedle řádku prostřednictvím hnojivových botek. Pro usnadnění práce obsluhy je systém navržen tak, aby umožňoval širokou škálu různých dávek kapalných hnojiv bez nutnosti výměny trysek. Stroj tak zvládne standardní dávky kapalných hnojiv od 30 až do 200 litrů na hektar bez výměny trysek na stroji, při rozteči řádků 750 mm a rychlosti jízdy 15 km/h.

K řízení dávky kapalných hnojiv slouží snímače průtoku, které neustále monitorují výstupní dávku. Na základě této zpětné vazby o výstupu v reálném čase systém automaticky udržuje zvolenou výstupní dávku. Obsluha přesného secího stroje Väderstad Tempo L si nastaví požadovanou dávku kapalných hnojiv v litrech na hektar. Díky sledování průtoku hnojiva systémem stroj automaticky reguluje výstupní dávku za provozu. Není tedy potřeba žádná kalibrace.

Plnění nádrže na kapalná hnojiva může probíhat buď pomocí externího čerpadla, nebo gravitačně, případně prostřednictvím vestavěného čerpadla secího stroje Väderstad Tempo L 8-24.
Plnění nádrže na kapalná hnojiva může probíhat buď pomocí externího čerpadla, nebo gravitačně, případně prostřednictvím vestavěného čerpadla secího stroje Väderstad Tempo L 8-24.

Systém je plně integrován do řídicího systému Väderstad E-Control, kde obsluha získá plnou kontrolu nad prací při setí na poli. Vypínání po řádcích je umožněno nejen dávkovačům osiva, ale i kapalného hnojiva.

Plnění nádrže na kapalná hnojiva může probíhat buď pomocí externího čerpadla, nebo gravitačně, případně prostřednictvím vestavěného čerpadla stroje. Pro zajištění bezpečného provozu je přesný secí stroj Väderstad Tempo L 8-24 vybaven nádrží na vodu, mycím systémem a prostory pro osobní ochranné pomůcky.

Pracovní zóny secího stroje Väderstad Tempo L 8-24

V druhé zóně se nachází čističe řádků, které jsou také doplňkovou výbavou secího stroje Väderstad Tempo L 8-24. Mají za úkol odstraňovat posklizňové zbytky, hroudy či kameny. Doporučují se zejména při setí do nezpracované půdy či velkého množství rostlinných zbytků. Každý čistič je namontován na paralelogramu, což umožňuje kopírovat nerovný povrch. Přítlak každého čističe lze nastavit pomocí pružiny.

Třetí zóna secího stroje Väderstad Tempo L 8-24 už není doplňkovou výbavou, ale výbavou základní. Zajišťuje umístění a uložení semen.

Väderstad Tempo L je vybaven soupravou pro setí drobnosemenných plodin, jako je například řepka olejná či cukrová řepa.
Väderstad Tempo L je vybaven soupravou pro setí drobnosemenných plodin, jako je například řepka olejná či cukrová řepa.

Väderstad Tempo L je vybaven soupravou pro setí drobnosemenných plodin, jako je například řepka olejná či cukrová řepa. Pro setí drobnosemenných plodin je vyžadována veliká šetrnost. Šetrnost zde zajišťují odpružená zastavovací kola a uzavírací kola s možností nastavení úhlu.

Čtvrtá zóna na secím stroji Väderstad Tempo L je takzvaně uzavírací, jejím úkolem je uzavřít drážku a umožnit tak perfektní klíčení. Zákazník si může zvolit ze čtyř uzavíracích kol, jedním z nich je hřebenové uzavírací kolo. Hřebenové uzavírací kolo je vhodné pro setí do těžkých jílovitých půd či při přímém setí. Další možností je úzké 25 mm či široké 50 mm uzavírací kolo. To je často využívané při velmi mělkém setí, ale i při konvenčním setí kukuřice nebo slunečnice. Posledním v nabídce je kolo vroubkované (50 mm). Vroubkované uzavírací kolo snižuje výskyt půdního škraloupu a tím optimalizuje podmínky pro mělce seté plodiny, například cukrové řepy či řepky olejné. V případě, že zákazník bude chtít používat jiné uzavírací kola je tu taky tato možnost kdy se dá secí stroj objednat bez koleček a zákazník používá svoje osvědčené a vyzkoušené provedení.

Nová varianta secího stroje bude mít premiéru na mezinárodním veletrhu Agritechnica v listopadu 2023. Pro model Väderstad Tempo L 8-24 bude k dispozici od října 2023.