Skladové vozy Ford Trucks
Dnes je 2.12. – svátek slaví Blanka

Víceúčelový senážní vůz Pöttinger JUMBO 8000 v mnohém překonává sklízecí řezačku

Zveřejněno: 8. 9. 2022

Víceúčelový senážní vůz Pöttinger JUMBO 8000 je k dispozici s ložným objemem od 38 m3 do 56,5 m3. Největší model je určen pro traktory o výkonu až 500 koní. Provádět může jak sběr pícnin z řádku, tak přepravu řezanky od sklízecích řezaček.

Největší model senážního vozu Pöttinger JUMBO 8450 je určen pro traktory o výkonu až 500 koní.

Účinný senážní vůz splňuje všechny požadavky na efektivní a hospodárnou výrobu senáže. Menší potřeba pracovních sil, snížená spotřeba nafty a snadná logistika jasně hovoří ve prospěch senážního vozu. Výroba optimálně strukturovaného krmiva začíná už při sklizni. Krmivo nesmí být rozdrceno na příliš malé kousky. Pokud krmivo dlouhodobě nevykazuje správné složení, je ohroženo zdraví zvířat. S řeznými délkami, jak je požadují odborníci na krmení zvířat, je kvalita krmiva nařezaného v senážním vozu vhodná pro přežvykování.

Krátká řezanka přináší výhody

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu píce je teoretická délka řezanky. Senážní vozy jsou obecně schopné produkovat řezanku s teoretickou délkou minimálně 34 mm. Nový víceúčelový senážní vůz Pöttinger JUMBO 8000 však tuto hranici ještě snížil. Díky nové koncepci pohonu, rotoru a řezací jednotce je schopen Pöttinger JUMBO 8000 produkovat řezanku s teoretickou délkou řezu 25 mm. S jisticím momentem až 3 500 Nm se může pyšnit vyšší průchodností ve srovnání se samojízdnou sklízecí řezačkou. Vyžaduje přitom pouze o 15 % vyšší spotřebu energie.

Řezací ústrojí senážního vozu Pöttinger JUMBO 8000 využívá nože s roztečí 25 mm. I v této konfiguraci jsou jednotlivé nože jištěné proti cizím tělesům.
Řezací ústrojí senážního vozu Pöttinger JUMBO 8000 využívá nože s roztečí 25 mm. I v této konfiguraci jsou jednotlivé nože jištěné proti cizím tělesům.

Krátká řezanka přináší daleko více výhod. Jde například o lepší zhutnění na jámě, což vede k rychlejšímu poklesu hodnoty ph. Lze též snížit množství strojů a pracovní síly potřebné ke zhutnění a rozprostření řezanky. To snižuje riziko chybné fermentace a má pozitivní vliv na stabilitu travní siláže. Krátká řezanka má také pozitivní vliv na zdraví a užitkovost zvířat. Díky krátké řezance se také do ložné plochy senážního vozu vleze více hmoty.

Automatické broušení nožů

Řezací ústrojí využívá 65 nožů s roztečí 25 mm. I v této konfiguraci jsou jednotlivé nože jištěné proti cizím tělesům. Využívat lze i automatické broušení nožů Pöttinger AUTOCUT – jde o plně automatickou brusku nožů s elektrohydraulickým pohonem, který výrazně zkracuje dobu broušení. Postupy broušení lze individuálně přizpůsobit požadavkům v závislosti na podmínkách sklizně. Brusnou hlavu lze trojrozměrně nastavit tak, aby se přizpůsobila tvaru nože. Při používání systému Pöttinger AUTOCUT je možné dosáhnout úspory paliva a energie až o 20 %.

Využívat lze i automatické broušení nožů Pöttinger AUTOCUT – jde o plně automatickou brusku nožů s elektrohydraulickým pohonem, který výrazně zkracuje dobu broušení.
Využívat lze i automatické broušení nožů Pöttinger AUTOCUT – jde o plně automatickou brusku nožů s elektrohydraulickým pohonem, který výrazně zkracuje dobu broušení.

Řezací ústrojí lze stisknutím tlačítka na boční straně vozu stranově vykývnout bez nutnosti použití nářadí. Nože je možné hydraulicky centrálně uvolnit a provést jejich výměnu. Nože jsou vyrobené z tvrzené nástrojové oceli DURASTAR.

Pöttinger JUMBO 8000 pro traktory o výkonu až 500 koní

Sběr píce zajišťuje sběrací ústrojí s kladkami ve vodicích drahách na obou stranách. Sběrač senážního vozu Pöttinger JUMBO 8000 je díky své šířce 2 300 mm schopen kvalitně sbírat i vydatné řádky po žacích kombinacích. Hydraulicky nastavitelné odlehčení sběrače s velkým příčným výkyvem spolu s čelním opěrným kolečkem a přídavným opěrným válečkem zajišťují kopírování nerovností pole. Rovnoměrnou dopravu píce z řádku do dopravního kanálu zajišťují oboustranné šnekové dopravníky. Odebírání hmoty z prostoru sběrače, stlačení hmoty a její dopravu přes řezací ústrojí do ložného prostoru vozu provádí rotor. Vkládací rotor s průměrem 850 mm s osmi řadami hvězdic uspořádaných do spirály plynule dopravuje hmotu přes řezací ústrojí. Automatika plnění nově zpracovává informace z přídavného volitelného senzoru na nosníku stěrek. Proces plnění ložného prostoru je optimalizován až čtyřmi senzory (točivý moment rotoru, hydraulické tlaky, atd.). Nová technologie senzorů určuje předběžné zhutnění píce přímo nad rotorem a aktivuje dno stěrek ložného prostoru dříve, než dojde k poškození krmiva. Pöttinger JUMBO 8000 tak dokáže vždy optimálně využít ložný prostor bez ohledu na sklízenou plodinu.

Koncept pohonu senážního vozu Pöttinger JUMBO 8000 je uzpůsoben pro vysoce výkonné traktory.
Koncept pohonu senážního vozu Pöttinger JUMBO 8000 je uzpůsoben pro vysoce výkonné traktory.

Senážní vůz Pöttinger JUMBO 8000 je určen pro traktory o výkonu až 500 koní. Jeho koncept pohonu je tak uzpůsoben pro vysoce výkonné traktory. Pohon se skládá z oboustranného širokoúhlého kloubového hřídele bez spojky a řemenů Powerband. Výkon pro pohon rotoru optimálně přenáší úhlová planetová převodovka. Pöttinger se rozhodl integrovat pojistku do pevné polohy přímo před úhlovou převodovku. Díky nově vyvinuté koncepci pohonu lze vůz nepřetržitě provozovat s jisticím momentem až 3 000 Nm. Aby bylo možné vůz přizpůsobit sklizni a výkonu traktoru, sleduje čep neustále točivý moment v hnacím ústrojí. Když dosáhne nastavené maximální hodnoty, aktivuje se podlahový dopravník. Tímto způsobem lze hutnění píce rotorem optimálně přizpůsobit stávající struktuře píce nebo dostupnému výkonu traktoru.

Optimální využití ložného prostoru bez ohledu na sklízenou plodinu

Ložná plocha vozů Pöttinger JUMBO 8000 je kuželovitého tvaru. Dozadu se rozevírá o 25 mm na každou stranu, čímž se minimalizuje tření během plnění i vyprazdňování. Pohon podlahového dopravníku je řešen výkonnými hydromotory s integrovaným dvoustupňovým přepínáním. Zadní část vozu lze vybavit rozdružovacími a dávkovacími válci.

V základní výbavě má senážní vůz Pöttinger JUMBO 8000 pohyblivou přední stěnu, která nabízí výrazně větší objem při stejné délce vozu.
V základní výbavě má senážní vůz Pöttinger JUMBO 8000 pohyblivou přední stěnu, která nabízí výrazně větší objem při stejné délce vozu.

V základní výbavě má Pöttinger JUMBO 8000 pohyblivou přední stěnu, která nabízí výrazně větší objem při stejné délce vozu. V případě potřeby zvýší objem ložného prostoru o 4,3 m3. Součástí standardní výbavy je také automatika plnění (na přání s možností předdefinovaných režimů). Výbavou na přání je pohyblivá přední stěna v inteligentním provedení, která umožňuje obsluze pracovat s různými strategiemi nakládání, vykládání a nastavovat stupeň komprese. Vybavena je také velkou horní kompresní klapkou.

Bezdotykové elektronické nucené řízení

Senážní vozy Pöttinger JUMBO 8000 jsou pro vyšší průchodnost, lepší stabilitu a vyrovnávání k dispozici s hydropneumatickým dvounápravovým nebo třínápravovým podvozkem. Vybírat lze ze široké škály rozměrů pneumatik. Mezi volitelnou výbavu patří hydraulické nebo elektronické řízení náprav či inteligentní vlečná náprava. Elektronické řízení náprav podvozku umožňuje provozovat vůz v krabím režimu nebo s protiběžným chodem (používá se ke kompenzaci přítlaku při jízdě pod úhlem do svahu).

Novinkou je bezdotykové elektronické nucené řízení, které se zcela obejde bez mechanických snímačů úhlu natočení mezi traktorem a senážním vozem Pöttinger JUMBO 8000.
Novinkou je bezdotykové elektronické nucené řízení, které se zcela obejde bez mechanických snímačů úhlu natočení mezi traktorem a senážním vozem Pöttinger JUMBO 8000.

Novinkou pro dvounápravové i třínápravové podvozky je bezdotykové elektronické nucené řízení, které se zcela obejde bez mechanických snímačů úhlu natočení mezi traktorem a senážním vozem Pöttinger JUMBO 8000. Systém byl vyvinut ve spolupráci s ME MOBIL ELEKTRONIK GMBH. Vedle oje nejsou žádná táhla řízení, a tak je vyloučená kolize pneumatiky traktoru s táhlem řízení. Agregace vozu je zjednodušená, protože nejsou zapotřebí žádné speciální závěsy pro připojení táhel řízení k traktoru. Odpadá také údržba a seřizování jako u konvenčních systémů nuceného řízení. Elektronické nucené řízení dovoluje přizpůsobit řízení vozu různým rychlostem jízdy a provozním situacím. Lze použít různé strategie řízení nebo zablokovat nápravy v přímé poloze.