Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 18.7. – svátek slaví Drahomíra

Lemken Azurit 10 v DVPM Slavíkov: Připraví seťové lůžko a uloží osivo kukuřice do trojúhelníkového sponu

Zveřejněno: 9. 7. 2024

Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov se zabývá intenzívní živočišnou výrobou a jako jeden z mála podniků u nás chová jak dojnice, prasata, tak i drůbež. Pěstovaná silážní kukuřice slouží jako krmivo pro dojnice. Pro zajištění vysokých výnosů kukuřice ve Slavíkově investovali do stroje Lemken Solitair 25 s rotačními branami Lemken Zirkon 12 a přesným secím strojem Lemken Azurit 10. Úkolem stroje je i na hrudovitých pozemcích perfektně připravit seťové lůžko a precizně uložit osivo kukuřice do trojúhelníkového sponu.

Lemken Solitair 25 s rotačními branami Lemken Zirkon 12 a přesným secím strojem Lemken Azurit 10.

Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov (DVPM Slavíkov) hospodaří na celkové výměře 2 140 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování krmných obilovin, kukuřice, řepky a senážního ovsa s podsevem jetele. Trvalé travní porosty sklízené na senáž mají výměru 620 ha. Pro potřeby bioplynové stanice o výkonu 3/4 MW je pěstováno žito (předplodina před řepkou). V intenzívní živočišné výrobě chová 550 kusů dojných krav s užitkovostí 11 500 litrů, 250 prasnic (v loňském roce bylo odchováno na jednu prasnici 32,5 selete) a zajišťuje výkrm 94 000 kuřat. Během roku probíhá vykrmování 7 turnusů.

Před sedmnácti lety ve Slavíkově pořídili první stroj značky Lemken, a to secí stroj Lemken Solitair 9 s rotačními branami Zirkon. Před sedmi lety následovalo pořízení dalšího obilného secího stroje Lemken Solitair 25 s rotačními branami Lemken Zirkon. Stali se jedněmi z prvních uživatelů tohoto stroje v České republice. Kromě toho DVPM Slavíkov provozuje diskový podmítač Lemken Rubin 10/600 se secím zařízením SeedHub pro setí meziplodin a radličkový kypřič Lemken Karat 9. Před rokem k těmto strojům přibyl další Lemken Solitair 25 s rotačními branami Lemken Zirkon 12 – avšak na místo obilné lišty má připojený přesný secí stroj na kukuřici Lemken Azurit 10.

Problém s hroudami hlíny

Kukuřice je každoročně pěstována na zhruba dvě stě hektarech plochy, z čehož podstatná část silážní kukuřice slouží jako krmivo pro dojnice. Jelikož DVPM Slavíkov z hlediska nadmořské výšky (600 m n. m.) a svažitosti hospodaří v okrajové kukuřičné oblasti, agronom musí pozemky pro kukuřici pečlivě vybírat. Družstvo hospodaří na různých typech půd – od písčitohlinitých až po jílovité s obsahem opuky.

Nože rotačních bran Lemken Zirkon 12 rozbijí hroudy hlíny a menší kameny.
Nože rotačních bran Lemken Zirkon 12 rozbijí hroudy hlíny a menší kameny.

Často se stávalo, že během přípravy půdy před setím vytvořil kypřič na pozemku hroudy. Secí stroj následně nedokázal precizně založit porost kukuřice. Hrudovitost pozemku přinášela problémy se vzcházením kukuřice a následnou chemickou ochranou. Problém se vedení družstva rozhodlo vyřešit investicí do rotačních bran a přesného secího stroje.

„V našem zájmu je, aby kukuřice přinesla co největší výnos a nejlepší výsledky. To má zajistit náš nový secí stroj Lemken Azurit 10. Jeho velmi dobré výsledky práce jsme viděli v jiných zemědělských podnicích. Setí kukuřice probíhá do trojúhelníkového sponu. Kukuřice je díky tomu více osluněná a provzdušněná. Tím, že si rostliny nekonkurují, je vyšší předpoklad růstu větších palic kukuřice. Tím je zajištěna vysoká užitná hodnota,“ uvedl Ing. Václav Němec, předseda představenstva DVPM Slavíkov. „Uživatelé secích strojů Lemken Azurit na Vysočině si pochvalují zakládání porostů citlivých plodin, jako je mák. Nejvíce prodaných kusů je v konfiguraci s rotačními branami. Výhodou secího stroje jsou mimo jiné čtyři rozdělovací hlavy na šestimetrový pracovní záběr, což přispívá k vyšší přesnosti uložení osiva,“ uvedl Ing. Martin Stecovič z firmy AgriMachines, která stroje Lemken do DVPM Slavíkov dodala.

Konstrukce strojů Lemken stojí na modulární bázi, a je proto možné je různě kombinovat. Secí stroj Lemken Azurit 10 je možné dodat ve verzích s čelním zásobníkem pro přihnojování, se zadním zásobníkem o objemu až 5 800 litrů (pokud se využívá vyšší počet výsevních jednotek) anebo v kombinaci se secím strojem Lemken Solitair 25 KA s rotačními branami. Právě poslední zmíněnou variantu, v osmiřádkovém provedení, pořídili ve Slavíkově.

Každá jedna výsevní jednotka umisťuje semeno do dvou řádků.
Každá jedna výsevní jednotka umisťuje semeno do dvou řádků.

Kukuřice v trojúhelníkovém sponu přináší výhody

Lemken Azurit 10 se od jiných přesných secích strojů na trhu odlišuje způsobem setí: semena aplikuje do trojúhelníkového sponu Lemken DeltaRow – rozptyluje je do dvou odsazených dílčích řádků vzdálených 12,5 cm od sebe. Semeno má díky tomu větší plochu pro svůj růst, lepší přístup k živinám, světlu a vodě. V pozdější růstové fázi z toho profitují také kořeny rostlin – mají více prostoru pro svůj růst. Na základě toho dochází k rychlému zapojení řádku. Kukuřice drží více vody, pomalu vysychá, je déle zelená i zralá.

Secí stroj umisťuje hnojivo pod patu, do prostoru mezi řádky, a to tak, aby jej měly všechny rostliny snadno „na dosah“ (stejná vzdálenost každého jednotlivého semene k pásu hnojiva). Semeno, obzvláště to uložené ve studené půdě, je díky tomu schopno efektivněji zužitkovávat živiny. Řádky Lemken DeltaRow lze sklízet běžnými sklízecími adaptéry či zpracovávat meziřádkovými kypřiči. Při setí nedochází k překrývání řádků v polních klínech, protože Lemken Azurit 10 umožňuje postupně vypínat jednotlivé výsevní jednotky.

Po odklopení malého zásobníku nad jednotkou lze vidět dva pevně spojené elektricky poháněné děrované výsevní bubny.
Po odklopení malého zásobníku nad jednotkou lze vidět dva pevně spojené elektricky poháněné děrované výsevní bubny.

Připraví seťové lůžko a precizně uloží osivo do půdy

Vezmeme-li popis celé soupravy ve Slavíkově popořadě, jako první na řadu přichází rotační brány Lemken Zirkon 12. Za úkol mají připravit perfektní seťové lůžko, rozbít hroudy hlíny a menší kameny. Lehký a tichý chod všech ozubených kol, hřídelí a ložisek zajišťuje přivařená vana s víkem rotačních bran z tlustostěnné speciální oceli.

Po vytvoření seťového lůžka následuje uložení hnojiva a osiva. Jako první svou práci vykonávají nastavitelné hvězdicové kotouče, které odhrnují do stran kameny z míst, do nichž mají být ukládána semena. Následně se do procesu zapojuje kotoučová přihnojovací botka s přítlakem až 250 kg, jež umisťuje hnojivo do přichystaného prostoru. Hnojivo je dopravováno z velkého zásobníku o objemu 3 100 litrů. Systém pro ukládání hnojiva využívá vlastní ventilátor. Trapézový válec pás hnojiva uzavře a zpětně jej utuží.

Obsluha je prostřednictvím terminálu neustále informována o průběhu setí.
Obsluha je prostřednictvím terminálu neustále informována o průběhu setí.

V dalším kroku již přichází na řadu osivo, které z centrálního zásobníku nabírají dva kotouče. Semena jsou distribuována střídavě do semenovodů a následně vzduchem dopravována do dvoukotoučových výsevních botek. Přesné dávkování osiva obstarávají dva pevně spojené elektricky poháněné děrované výsevní bubny. Přesnost dávkování monitorují optické senzory. V každé výsevní jednotce se nachází shazovací stěrky eliminující tvorbu dvojáků a další chyby. Systém je ovládán elektronicky přes snímač počítající jednotlivá semena. Obsluha je na terminálu informována o přesnosti setí. Přímo za botkou je umístěn pogumovaný kotouč, který zajišťuje optimální kontakt osiva s půdou. Dva nastavitelné V-kotouče nakonec překrývají osivo půdou. Každá jedna výsevní jednotka umisťuje semeno do dvou řádků.

Lemken Azurit 10 má centrální zásobník o objemu 600 litrů, z jehož rezerv jsou průběžně doplňovány menší zásobníky jednotlivých výsevních botek (osivo je mezi nimi dopravováno prostřednictvím elektricky poháněných šneků). V každé výsevní jednotce je umístěn výsevní váleček a senzor pro snímání procesu setí. Ten umožňuje každou výsevní jednotku zvlášť monitorovat a ovládat z kabiny pomocí ISOBUS terminálu. Díky přetlaku a elektrohydraulicky ovládaným stěrkám lze (de)aktivovat jednotlivé výsevní jednotky, a tak tvořit široké kolejové řádky. Výsev pak probíhá do jednoho řádku s dvojnásobným počtem semen tak, aby počet rostlin zůstal konstantní. Na přední části centrálního zásobníku se pod krytem nachází hydraulicky poháněný ventilátor. Proud vzduchu prochází přes zásobník osiva a hadice do secích jednotek.

Zde můžeme vidět výsledný porost kukuřice v trojúhelníkovém sponu na pozemku v DVPM Slavíkov.
Zde můžeme vidět výsledný porost kukuřice v trojúhelníkovém sponu na pozemku v DVPM Slavíkov.

Jak jsme se mohli během jízdy se strojem přesvědčit, ovládání secího stroje Lemken Azurit 10 je jednoduché, jeho nastavování je víceméně automatické. Secí stroj je agregován s traktorem Fendt 930 Vario vybaveným satelitním naváděním s RTK přesností. Po příjezdu na pozemkem obsluha objela hranice pozemku (protože šlo o první jízdu stroje, tento krok již následně prováděn nebude), načež navigace automaticky vytvořila linie setí – ve špicích a rozích secí stroj automaticky vypíná a zapíná své sekce, aby nedocházelo k přehnojení a přesetí. Na obsluze pak záleželo jen před příjezdem k souvrati stisknout jen jedno tlačítko, které ovládalo navigaci traktoru, rotační brány a secí stroj. Po otočení soupravy a najetí do dalšího řádku opět stisknout tlačítko. O rovnou jízdu po poli se postarala navigace. Obsluha je prostřednictvím terminálu neustále informována o průběhu setí, fungování jednotlivých výsevních jednotek a o přesnosti výsevu. Informační menu terminálu umožňuje přístup k různým diagnostickým možnostem. V případě poruchy diagnostický systém navede obsluhu přímo ke zdroji závady a pomůže i s jejím odstraněním. V kabině traktoru se pro lepší přehlednost nacházely dva terminály, přičemž jeden sloužil pro ovládání traktoru a druhý secího stroje. Obsluha na terminálu přehledně vidí všechny sekce stroje a zda jsou jednotlivé menší zásobníky výsevních jednotek doplňovány osivem. Když dojde k ucpání nebo chybě, je o tom obsluha informována.

Vedení družstva DVPM Slavíkov včetně agronoma je se secím strojem spokojeno. Ve srovnání se starším secím strojem je porost po Azuritu 10 velice vyrovnaný a pravidelný bez chyb. Hlavně se jim líbí pokryv pole s Lemken DeltaRow ve srovnání s jedním řádkem. Osivo je ukládáno do hloubky 4 cm a hnojivo pod něj zhruba do hloubky 5 cm.