Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 14.7. – svátek slaví Karolína

Tato technika má udávat směr vývoje v zemědělství, medaile Agritechnica Innovation Award byly rozdány

Zveřejněno: 20. 9. 2019

Nezávislá odborná komise jmenovaná DLG (Německá zemědělská společnost) určila vítěze soutěže Innovation Award Agritechnica z 291 schválených žádostí na základě přísných kritérií. V tomto článku si stručně představíme inovace jednotlivých výherců.

John Deere získal zlatou medaili.

Konání mezinárodního zemědělského veletrhu Agritechnica 2019 v Hannoveru se blíží. Mezi stovkami vystavovatelů však nejvíce zaujmou exponáty, které dostaly zlatou a stříbrnou medaili Agritechnica. Již nyní známe vítěze. Jen jeden dostal zlatou medaili, 39 dalších pak stříbrnou. V rámci veletrhu se také brzy dozvíme vítěze soutěže Traktor roku, do které se poprvé přihlásily i traktory na alternativní pohon.

Začněme výhercem. Asi největší pozornost získá spolupráce společností John Deere a Joskin. John Deere totiž vyvinul novou převodovku eAutoPower e8WD pro velké traktory JD řady 8R. Plynulé převodovky s hydrostaticko-mechanickým dělením výkonu se používají v zemědělských traktorech více než 20 let. Doposud byly na traktory (ventilátor, kompresor klimatizace/klimatizace atd.) instalovány další systémy pro elektrický pohon. Převodovka eAutoPower pro nové velké traktory řady 8R od společnosti John Deere však představuje první elektro-mechanickou převodovku s děleným výkonem. John Deere nahradil hydraulickou jednotku čerpadla a motoru dvěma elektromotory. Elektromotory byly specifikovány tak, aby mohly také poskytovat až 100 kW elektrické energie pro externí spotřebu. Externí spotřebou se rozumí například pohon náprav (dvě ze tří) u návěsů či rozmetadel hnoje od společnosti Joskin (tím je zvýšena trakce a snížen prokluz kol). Kromě toho má taková převodovka lepší účinnost a přispívá ke snížení nákladů na údržbu.

Nyní si již představíme výherce stříbrných medailí. Jednu medaili dostal Fendt (ve spolupráci se společností Braun Maschinenbau GmbH) za unikátní systém „vše v jednom“, který usnadňuje jízdu s traktorem, jenž má agregované nářadí mezi nápravami a v zadním závěsu. Jedná se o speciální systém Braun VPA (Vineyard Pilot Assistant), který shromažďuje a předává údaje o řízení.

Fendt dále získal ocenění za systém řízení IDEALDrive, který umožňuje řídit sklízecí mlátičku Fendt IDEAL 10 bez volantu. Řízení se místo volantu provádí přes joystick (pohybem doprava/doleva), který je umístěn na levé opěrce. Standardní joystick na pravé ovládací loketní opěrce zůstává, stejně jako další standardní ovládání stroje.

Výrobce pneumatik Alliance získal medaili za vysokorychlostní flotační pneumatiku pro nákladní vozidla – 398 MPT. Dosud nebyly k dispozici žádné vhodné pneumatiky pro zadní nápravy vozidel, u kterých by bylo možné v terénu snížit hustící tlak na rozumnou úroveň a současně umožnit jízdní rychlosti vyšší než 65 km/h na silnici při vyšším tlaku. Konstrukce s ocelovými pásy a ocelovým tělem zajišťuje nižší zahřívání při vysokých rychlostech jízdy, bezpečnost jízdy a flexibilní přizpůsobení se terénu s nízkým tlakem v pneumatice.

Při mechanické likvidaci plevele v řádkových kulturách dochází ke zpracování oblasti mezi řádky, avšak podélné mezery mezi rostlinami zpracovány nejsou. Často se tak mechanická likvidace plevele kombinuje s postřikem, ke kterému jsou nutné speciální postřikovače. Problém ovšem je, že kypřič lépe pracuje za sucha, ale postřik je zase účinnější při odpovídající vlhkosti půdy. To jsou protichůdné požadavky a Amazone díky systému AmaSelect tuto technologii odděluje. Standardním postřikovačem je nyní možné provádět postřik i v řádkových kulturách. Potřeba jsou ale speciální trysky umístěné ve vzdálenosti 25 cm až 50 cm. Trysky lze jednotlivě přepínat. Chemicky je tak možné ošetřit řádky se šířkou 75 cm i 50 cm. Aby vše fungovalo, je nutné provádět výsev rostlin přesně za pomocí RTK.

Amazone získalo ocenění i za mobilní aplikaci EasyMix, která by měla zajistit přesné rozmetání umělých různě namíchaných hnojiv rozmetadlem. Aplikace EasyMix pomůže určit optimální nastavení rozmetadla. Aplikace snižuje nebezpečí nerovnoměrného rozložení živin v důsledku nevhodných složek směsi, příliš velké pracovní šířky nebo nesprávného nastavení rozmetadla hnojiv.

Společnost Biso získala ocenění za žací lištu 3D Varioflex. Žací lišta je výškově nastavitelná na celkem 25 cm a kontaktní síla žací lišty na zemi se měří pomocí silových senzorů. Rozsah kontaktního tlaku může být nastaven od 0 do 50 kg, takže je zajištěno aktivní vedení i přes hrboly v zemi.

Claas získal ocenění za systém CEMOS AUTO Performance, což je kombinovaná regulace výkonu motoru/rychlosti vpřed u sklízecích řezaček. CEMOS AUTO Performance přizpůsobuje výkon motoru změnám výkonové křivky. V poli obsluha spustí asistenční systém a vybere otáčky motoru, rychlost vpřed a jednu z 10 výkonových křivek motoru. Výkonná řezačka tak nemusí za určitých podmínek pracovat na plný výkon, což vede ke snížení spotřeby paliva o 15 %.

Další ocenění získal Claas za systém APS Synflow Walker, který u sklízecích mlátiček kombinuje dva mláticí a oddělovací systémy. Systém zvyšuje výkon mlácení a je šetrný ke slámě, přičemž současně zlepšuje kvalitu práce dosahované tangenciálním a separačním systémem.

A třetí ocenění získal Claas za systém CEMOS Auto Chopping, který automatizuje nastavení řezání slámy v závislosti na plodině při sklizni sklízecí mlátičkou. Například v oblastech s vyšší úrovní vlhkosti slámy je řezání slámy agresivnější. Pomocí posuvného přepínače obsluha stanoví pouze oblast mezi maximální kvalitou sekání a maximální účinností systému, ve které má systém pracovat.

Koncern CNH Industrial získal ocenění za systém ISOMAX, který umožní propojit přes ISOBUS i starší závěsnou techniku a ovládat ji přes monitor v traktoru. ISOMAX je zkrátka novou kombinací platforem ISOBUS a senzorových systémů k nim připojených. ISOMAX je nízko-nákladová a atraktivní možnost pro malé podniky, aby vstoupily do světa jednoduchého a přesného ovládání ISOBUS.

Společnost ESM Ennepetaler Schneid- und Mähtechnik GmbH & Co. KG dostala ocenění za dvojité nože pro žací stroje. Nový dvojitý nůž ESM biduxX nabízí několik zajímavých a pozoruhodných detailů. Díky nové geometrii jsou čepele horních a spodních nožů uspořádány tak, že se snižuje opotřebení a tvorba mezer. Nová geometrie navíc eliminuje potřebu přebroušení všech břitů nožů. Předností tohoto výrazně vylepšeného řezacího systému jsou nekontaminované pícniny a rychlejší vadnutí a snížená spotřeba paliva.

Systém ModulaJet od společnosti Forigo Roter Italia SRL je inovativní technologie ukládání osiva po fólie. Při výsevu se vytvoří do fólie jen velmi malá dírka (aby mohla rostlina dále růst), která neumožní plevelům růst.

Společnost Gebr. Schumacher GmbH dostala ocenění za technologii SmartCut, která snižuje mechanické požadavky na pohon řezacích systémů a technologií řezání u sklizňových strojů. Technologie SmartCut umožňuje predikci opotřebení a včasnou detekci problémů v oblasti sklizně rostlin sklizňovými adaptéry.

Geringhoff dostal ocenění za kukuřičný sklízecí adaptér Horizon Star III Razor, který má integrován systém na řezání stonků kukuřice.

Dánský GreenTec dostal ocenění za sekací rameno Scorpion. Rameno na jedné straně nabízí paralelní ovládání, které operátorům umožňuje udržovat konzistentní hloubku řezu na živém plotu s velmi malým nastavením obsluhou. Na druhou stranu, jeho hybridní systém ramen je dodáván se standardní řídicí jednotkou, která umožňuje operátorům flexibilně řídit řeznou hlavu při řezání nepravidelné vegetace.

Oceněný program „SmartView“ od společnosti Grimme (ve spolupráci se společností Ropa) se zaměřuje na sledování procesů čištění a třídění na sklízecích strojích. Systém nabízí funkce přiblížení, živé zpomalené přehrávání a přizpůsobené zobrazení kamer na obrazovce Multi-Touch. Systém zlepšuje monitorování toku plodin a eliminuje potřebu ručního nastavení kamer. Podobné funkce nabízí systém od výrobce Ropa (taktéž oceněn). Oba produkty představují první krok k plně automatizovanému nastavení sklízečů.

Společnost Agrarsysteme Hornung GmbH & Co. KG získala ocenění za systém, který automatizuje zajištění nákladu (třeba balíků slámy) popruhy. Celé zajištění nákladu trvá 60 sekund. Automatické upínací popruhy lze umístit podle potřeby na vlek. Otočná ramena na přední a zadní stěně položí popruhy přes náklad. Poté se automaticky napnou.

Společnost Hortech získala ocenění za první samojízdný sklízeč Ventum, který kombinuje fáze sklizně, zpracování a balení do jednoho automatizovaného procesu, což představuje podstatné zlepšení účinnosti a kvality sklizně zeleniny.

Stříbrné medaile získal i John Deere. Velké lisy vyvolávají vibrace, které vystavují kabinu traktoru nepříjemně silným pohybům, které zatěžují řidiče traktoru. Díky inteligentnímu tlumení vibrací jsou tyto vibrace téměř úplně eliminovány na modelech řady traktorů 7R ve spojení s lisy na balíky od společnosti John Deere. Systém funguje na základě signálů snímačů zrychlení v přijímači GPS a dalších signálů v traktoru, periodické změny nastavení rychlosti kompenzují vzniklé vibrace. Pro tento účel není nutný žádný další hardware. Tato technologie vyvinutá speciálně pro aktivní redukci vibrací znamená výraznou úlevu pro zdraví a výkon řidičů traktorů.

Další ocenění získal John Deere za proaktivní regulátor výkonu u sklízecích mlátiček. 3D stereo kamery detekují situaci v obilí před mlátičkou stejně jak to provádí aktivní obsluha - výšky plodin, ležící plodiny, směr ležení, mezery, jízdní pruhy a sklizené oblasti jsou detekovány a klasifikovány pomocí tzv. strojového učení. Kromě toho systém také využívá data vegetačních modelů, které se skládají z map pořízených satelitem. Ještě než materiál projde sklízecí mlátičkou, stroj už ví o podmínkách sklizně, což je významný krok v dalším rozvoji automatizace sklízecí mlátičky.

John Deere dále získal ocenění za balíček efektivity pro velké sklízecí mlátičky John Deere. Na veletrhu bude představena nová velká dvourotorová sklízecí mlátička s novým pásovým podvozkem. Zmíněné ocenění je za efektivní uspořádání ústrojí v nové mlátičce.

Společnost Krone získala ocenění za automatický odstraňovač provázků z balíků, které jsou určeny pro zpracování stacionárním peletovacím strojem Premos.

Další ocenění Krone získalo za sklopný čelní žací stroj EasyCut F 400 CV. I přes 4m pracovní záběr se složí na přepravní šířku 3 m.

Společnost Lemken získala ocenění za systém iQblue connect. iQblue connect je univerzální, mobilní modul, který automatizuje funkce pomocí ISOBUS - představuje jednoduchý a nákladově efektivní způsob implementace funkcí TIM podle nejnovějšího standardu AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). To znamená, že některé funkce strojů mohou být ovládány automaticky z traktoru. IQblue connect má přijímač GPS a používá mobilní síť. Kromě toho má systém vestavěnou mobilní datovou konektivitu pro integraci nástrojů pro digitální dokumentaci. Snadno použitelný systém se připojuje k různým strojům prostřednictvím jednotného rozhraní a bez nástrojů a automaticky se konfiguruje pro nový stroj. IQblue connect lze také dovybavit na starší stroje.

Naïo Technologies dostalo ocenění za robota Dino, který je primárně určen na likvidaci plevelu v hlávkovém salátu.

New Holland získal ocenění za konstrukční vylepšení sklízecích mlátiček řady CX.

Další ocenění získal New Holland za novou koncepci pohonu lisů. Nová koncepce pohonu velkých lisů pomáhá vývodovému hřídeli traktoru při rozběhu těžkého setrvačníku, čímž chráním traktor a spojku vývodového hřídele. Brzda, která je nyní integrována do převodovky, zajišťuje bezpečné a efektivní zastavení setrvačníku a výrazně snižuje riziko požáru.

New Holland taktéž získal ocenění za tlumení vibrací vzniklých od lisu a přenášených do traktoru. Jeho systém Baler Control System pro traktory řady T7 však umožňuje volit režim lisování. Ovlivňován je pak motor a zavěšení přední nápravy. Pro tento účel není nutný žádný další hardware. Tento pasivní systém je kompatibilní s lisy od jakéhokoli výrobce.

Firma Pfanzelt Maschinenbau GmbH dostala ocenění za ochrannou clonu pro pásové lesní traktory.

Společnost Precision Planting dostala ocenění za systém SmartDepth, který upravuje hloubky výsevu v závislosti na aktuálních půdních podmínkách, jako je například úroveň vlhkosti. SmartDepth měří a odečítá různé úrovně vlhkosti v různých hloubkách v reálném čase. Současně automaticky zvyšuje hloubku výsevu pomocí elektrického pohonu.

Společnost Rauch získala ocenění za řídicí systém HillControl. HillControl Control System je software, který zlepšuje přesnost aplikace při rozmetání hnojiv, zejména v kopcovitém terénu. Funguje mimo jiné ve spojení se snímačem sklonu a úhlu natočení na rozmetacích discích.

Další ocenění získal Rauch za dávkovací systém MultiRate (pro pneumatická rozmetadla). Dávkovací jednotky každého jednotlivého otvoru výstupu hnojiva jsou plynule a nezávisle elektronicky nastavovány.

Společnost Robert Bosch GmbH (ve spolupráci s výrobci Lemken, Rauch, ZF, Topcon...) dostala ocenění za otevřenou platformu Nevonex, která pochází z automobilového průmyslu - je založena na spolehlivé technologii odolné proti hackerům a šifrování typu end-to-end. Inovativním aspektem tohoto produktu je skutečnost, že definuje univerzální rozhraní, poskytuje bezpečná a spolehlivá práva na čtení a kontrolu a shromažďuje odborné znalosti dostupné v zemědělském průmyslu.

Společnost Ropa dostala ocenění za nový systém, který poškozuje nežádoucí hlízy brambor, které jsou tříděny sběrači nebo strojem, čímž se minimalizuje jejich další růst na poli. Tato výbava je k dispozici pro modulární sklízeče brambor Ropa.

Ocenění za systém RSM Night Vision System získala ruská společnost Rostselmash. Jedná se o kamerovou technologii, která rozezná překážky v podmínkách s velmi malým množstvím dostupného světla. S RSM Night Vision mohou řidiči „vidět“ překážky nebo lidi v bezprostředním okolí stroje, které by neviděli pouhým okem.

Meziřádkové kultivátory se obvykle nastavují mechanicky. Postupy seřizování jsou extrémně složité a časově náročné. Oceněný systém VarioCHOP od firmy Samo ale dokáže automaticky nastavovat šířku zpracování pohodlně z kabiny. VarioCHOP umožňuje rychlé přizpůsobení různým polním podmínkám, plodinám, povětrnostním podmínkám, erozi a fázím růstu. Systém pracuje s reakční dobou přibližně 5 sekund.

Společnost Samson získala ocenění za NPK-Sensor. Samson nabízí systém, který umožňuje analyzovat složky hnojiva. Využívá senzory založené na NMR technologii, které slibují méně chyb v analyzování hnojiva.

Systém WideLining od společnosti Väderstad při setí vytváří kolejový řádek dostatečně široký pro budoucí provoz strojů se širokými pneumatikami.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Archiv firem

Tématické tagy