Oslavte s námi 75 let secích strojů AMAZONE
Dnes je 16.6. – svátek slaví Zbyněk

Žací trojkombinace SaMASZ na farmě Bezouškových ušetřila jednu pracovní operaci

Zveřejněno: 9. 11. 2023

Rodinná farma Bezouškových provozuje od roku 2018 žací trojkombinaci SaMASZ. Kromě prstových kondicionérů jsou zadní žací stroje vybavené shazovacími pásy, které tvoří řádek posečené hmoty. Není tak potřeba na louce jezdit se shrnovačem.

Žací trojkombinace SaMASZ na farmě Bezouškových dosahuje výkonu 6 až 8 ha za hodinu.

Rodinná farma Bezouškových se nachází v obci Vyhnálov na Českomoravské vrchovině, konkrétně na začátku Železných hor v nadmořské výšce 550 m n. m., kde už je v některých místech zemědělská produkce obtížnější. Farma hospodaří na celkové výměře 230 ha, z čehož 70 ha zaujímají trvalé travní porosty a zbytek výměry tvoří orná půda. Do hospodářství spadají ještě 3 ha lesa. V rostlinné výrobě se pěstují obiloviny a řepka. Živočišná výroba se zaměřuje hlavně na chov skotu holštýnského plemene za účelem produkce mléka. Menší část živočišné výroby tvoří chov prasat.

Sklizeň pícnin obstarává od roku 2018 traktor Massey Ferguson 7724 S DynaVT s čelním žacím strojem (záběr 3 metry) a dvěma zadními žacími stroji značky SaMASZ (záběr 8,80 metru). „Pro žací kombinaci SaMASZ jsme se rozhodli na základě kladných zkušeností z jiných zemědělských podniků. Rozhodla také cenová relace. Žací stroje nám dodala společnost AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Stránecká Zhoř. Zajišťuje také servis a dodávku náhradních dílů. Co se týká servisu stroje, není s ním žádný problém a jsme s ním spokojeni. Se žací kombinací ročně v několika sečích sklidíme celkem 350 ha,“ uvedl Martin Bezouška, majitel farmy.

Čelní žací stroj SaMASZ je odpružen pružinami. Aby se stroj udržel v přímém směru, je využit paralelogram uchycený ve čtyřech bodech.
Čelní žací stroj SaMASZ je odpružen pružinami. Aby se stroj udržel v přímém směru, je využit paralelogram uchycený ve čtyřech bodech.

Čelní žací stroj SaMASZ KDF 300 S je vybaven prstovým kondicionérem určeným ke sklizni travních porostů. Prstový kondicionér rozkládá stébla často do polohy napříč vytvořenému řádku, což je výhodné pro sklizeň sběracími návěsy. Otáčky kondicionéru lze nastavovat v závislosti na sklízené hmotě a požadavku na intenzitu mačkání. Zadní žací stroje jsou taktéž vybaveny prstovým kondicionérem, navíc ale mají shazovací pásy a hydropneumatické odpružení. Zadní žací stroje mají po stranách umístěné pístnice. Tyto pístnice nahrazují pojistku v momentě, kdy dojde ke střetu s cizím tělesem. Přetlakový ventil, na němž je nastaven patřičný tlak, zajistí, aby se pravý nebo levý žací stroj vychýlil nejen dozadu, ale i přizvednutím nahoru – to zajišťují další pístnice umístěné na horní části obou žacích strojů. V přepravní poloze jsou zadní žací stroje zvednuty do kolmé polohy přes pístnice. Skládání obou pásů zajišťují taktéž pístnice. Pokud obsluha nechce tvořit jeden řádek, lze oba pásy vyřadit z činnosti a materiál ukládat na široko (lze také oba pásy ovládat nezávisle na sobě). Další pístnice slouží k nastavení hydraulického odlehčení.

Zadní žací stroje SaMASZ jsou vybavené shazovacími pásy, která tvoří řádek posečené hmoty. Není potřeba nic shrnovat.
Zadní žací stroje SaMASZ jsou vybavené shazovacími pásy, která tvoří řádek posečené hmoty. Není potřeba nic shrnovat.

Čelní žací stroj SaMASZ je odpružen pružinami. Aby se stroj udržel v přímém směru, je využit paralelogram uchycený ve čtyřech bodech. Díky tomuto řešení se také nemusí používat hydropneumatické odpružení. Úhlovou převodovku u čelního žacího stroje je možné kdykoliv otočit v závislosti na tom, zda jsou otáčky čelního vývodového hřídele traktoru levotočivé nebo pravotočivé.

Zadní žací stroje SaMASZ jsou vybavené shazovacími pásy, jejichž pohon zajišťuje samostatný hydraulický okruh. Hydraulické čerpadlo umístěné mezi zadními žacími stroji je napojeno na úhlovou převodovku sloužící jak pro pohon lišty, tak pro pohon kondicionéru (jednoduchý převod z hlavní rozvodové skříně) a dodává pohon hydromotorům pásů. Výhodou je, že se nečerpá z hydraulického okruhu traktoru, žací stroj má vlastní uzavřený hydraulický okruh. Na základě toho může obsluha přes dva elektromagnetické proporcionální ventily nastavovat na ovládacím terminálu v kabině traktoru rychlost jednotlivých pásů a tím nastavovat šířku řádku pro zajištění souvislého a souměrného tvaru. Shazovací pásy tvoří za žací kombinací řádek posečené hmoty. „Kombinaci typu „letadlo“ se shazovacími pásy jsme si zvolili kvůli tomu, že jsme chtěli hlavně při podzimních sečích, kdy je méně materiálu, ušetřit jednu pracovní operaci – shrnování. Prakticky nám to vychází a jsme spokojeni,“ uvedl majitel.

Všechny žací stroje SaMASZ jsou vybavené žací lištou vlastní konstrukce. Díky tomu, že je lišta celá svařovaná, je po celé ploše zakrytá. Na kryty se pak šroubují plazy. Mezi kryty se nachází vyměnitelné litinové protiostří. Když po určitém čase a sklizených hektarech dojde k opotřebení, lze protiostří současně vyměnit i s kryty. Lišta také disponuje ozubenými koly se stálým převodem. Jednotlivé moduly jsou přiřazeny k velkému kolu. V případě kolize s cizím předmětem se střihnou na modulu dva bezpečnostní klínky, přičemž modul zůstane stát, zatímco ostatní moduly pracují dál – není tak vyřazena z činnosti celá lišta, což usnadňuje následný servis. Ozubená kola mají šířku 25 mm a jsou uložena na dvou ložiskách, takže vydrží poměrně velkou zátěž.

„Oceňuji jednoduchost žacích strojů SaMASZ a velký pracovní výkon, který může dosahovat v našich podmínkách 6 až 8 ha za hodinu,“ uvedl na závěr majitel.

Na Vysočině pracuje celá řada žacích strojů SaMASZ, které můžete vidět při práci. Mezi referenční farmy patří:

  • Luka spol. s.r.o. – Česká Bělá

  • Vesa a.s. – Česká Bělá 308, 582 61 Česká Bělá

  • ZAS Lípa čp. 5, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu

  • Jaroslac Benc, Žďár nad Sázavou

  • Havlíčkova Borová, Pivovarská 162

  • Zemědělské družstvo Sázavka

Pro více informací kontaktujte svého nejbližšího prodejce strojů SaMASZ.