Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 23.7. – svátek slaví Libor

ZD Hněvotín hospodaří na úrodné Hané se stroji Horsch

Zveřejněno: 29. 5. 2024

Zemědělské družstvo Hněvotín provozuje širokou škálu zemědělské techniky nejrůznějších značek. Mezi nimi zaujímá pevné místo technika značky Horsch, jejíž historie v družstvu sahá až do roku 2002. V současnosti jsou provozovány dva stroje – tažený postřikovač Horsch Leeb 4AX a secí stroj Horsch Pronto 6DC.

Od roku 2021 v družstvu provozují tažený postřikovač Horsch Leeb 4 AX.

Zemědělské družstvo Hněvotín sídlí nedaleko Olomouce ve stejnojmenné obci, která v roce 2016 získala prestižní ocenění Vesnice roku. Družstvo hospodaří na středně-hlinité černozemi, na jedné z nejúrodnějších půd na Hané. Celková obhospodařovaná výměra činí 740 hektarů. Družstvo v rostlinné výrobě zaměstnává pět lidí a zabývá se pěstováním pšenice ozimé (8,5 t/ha), řepky ozimé (3,3 t/ha), ječmene jarního (7 t/ha), cukrové řepy a kukuřice na zrno. Pěstované plodiny již od roku 2019 čelí významné invazi hrabošů. Předloni na podzim hraboši zlikvidovali řepku, a tak se pracovníci družstva pokusili založit porost olejného lnu, který byl následně minulý rok úspěšně sklizen. Zkoušela se i sója, ale kvůli vlhkým podmínkám se příliš neuchytila. Výměra cukrové řepy se z ekonomických důvodů v posledních letech navyšuje. Kromě zmíněných plodin jsou také pěstovány různé druhy meziplodin a tvořeny ochranné pásy kolem vodních ploch. „Po sklizni následuje setí meziplodin. Kolem čtrnáctého srpna probíhá setí řepky. Převážnou část výměry ořeme, a to i pod řepky,“ uvedl obvyklý sled pracovních operací Jakub Dofek, předseda představenstva ZD Hněvotín.

Secí stroj Horsch Pronto 6DC je jednoduchý na obsluhu

V roce 2002 byl pořízen první stroj značky Horsch, a sice dnes již legendární šestimetrový secí stroj Concord. Po něm následovaly secí stroje různých značek a v červenci roku 2022 se vedení družstva rozhodlo vrátit ke značce Horsch pořízením modelu Horsch Pronto 6DC.

Diskový secí stroj Horsch Pronto 6DC jedním pracovním přejezdem připraví seťové lůžko, správně utuží půdu a vyseje osivo. Kvalita setí, především rovnoměrnost uložení osiva je vysoká i při velké pojezdové rychlosti. Během dvanáctihodinové směny je secí stroj schopen zaset obilí na výměře až 40 hektarů. Pozemky jsou převážně rovinaté.

Diskový secí stroj Horsch Pronto 6DC jedním pracovním přejezdem připraví seťové lůžko, správně utuží půdu a vyseje osivo. Ilustrační foto.
Diskový secí stroj Horsch Pronto 6DC jedním pracovním přejezdem připraví seťové lůžko, správně utuží půdu a vyseje osivo. Ilustrační foto.

V přední části secího stroje je disková sekce DiscSystem ve dvouřadém uspořádání. Lze u ní volit hloubku zpracování půdy. Utužení povrchu půdy zajišťuje pneumatikový pěch, který utlačuje pás půdy vždy pro dvě secí botky. Dvojité kotoučové botky TurboDisc mohou pracovat s přítlakem až 120 kg. Diskové secí botky jsou hloubkově naváděny kopírovacími kladkami. Několik typů výsevních válečků zajišťuje výsev od trav až po luskoviny, s výsevkem od 0,1 kg/ha až po 800 kg/ha. Secí stroj ovládá a kontroluje řídící a ovládací jednotka umístěná v kabině traktoru. Za zmínku také stojí třístupňové senzorové hlídání osiva (hladinoměr, senzor na válečku a rozdělovací hlavě). Na každém semenovodu se nachází senzor hlídání osiva. Obsluha si u secího stroje pochvaluje snadné ovládání a nastavování výsevku, u něhož není potřeba používat nejrůznější vany.

Vedení družstva je otevřené nejnovějším trendům v oblasti zpracování půdy a setí. Proto v posledních letech využívá možnosti zapůjčení předváděcích strojů od firmy LUKROM, spol. s r.o. V družstvu díky tomu vyzkoušeli třeba secí stroj Horsch Focus během jarního výsevu ječmene na pozemku po sklizni kukuřice. Secí stroj si velmi dobře poradil s velkým množstvím rostlinných zbytků.

Hlavní část stroje Horsch Focus tvoří radličky sloužící pro hluboké kypření půdy a uložení hnojiva. Půdu zpracují do hloubky až 30 cm a dokážou uložit hnojivo ve dvou horizontech – na povrch, do hloubky nebo jako kombinaci obojího. Zadní výsevní sekce stroje může být v provedení s roztečí řádků 30 cm pro řepku nebo 15 cm pro obilniny. Stroj lze nakonfigurovat tak, aby se uplatnil při zpracování půdy a setí metodou strip-till. Součástí výbavy stroje může být i zařízení Horsch MiniDrill G&F, které plní funkci třetího zásobníku pro osivo.

Mechanicky jednoduchý postřikovač Horsch Leeb 4 AX

Od roku 2021 v družstvu provozují tažený postřikovač Horsch Leeb 4 AX s plastovou nádrží o objemu 4 000 litrů, s proplachovou nádrží o objemu 400 litrů a rameny s pracovním záběrem 24 metrů a jednoduchým ovládáním. Postřikovač využívá aktivní systém řízení ramen BoomControlPro. Systém umí přizpůsobovat ramena v jedné úrovni po celém pracovním záběru. Každá strana ramene disponuje hydraulickou pístnicí, díky níž je možné ramena i přizvednout a vychýlit do negativních úhlů. Na konci ramen se nachází senzory hlídající výšku a naklápění.

Naplavovací šachta je v plastovém provedení o objemu 36 litrů a nabízí různé funkce.
Naplavovací šachta je v plastovém provedení o objemu 36 litrů a nabízí různé funkce.

Jde o vstupní model do portfolia techniky pro ochranu rostlin firmy Horsch. Vyznačuje se minimem elektroniky, jednoduchým provedením, ovládáním a vybavením. V oji postřikovače jsou umístěná čerpadla. Pohon čerpadel je zajištěn mechanicky kardanovou hřídelí. Hydraulické funkce jsou ovládány přes okruh traktoru. Již ve standardní výbavě umí postřikovač pracovat s Load Sensing systémem traktoru. Ovládání jak výtlačné, tak sací strany postřikovače se provádí mechanickými kohouty. Umístěné jsou v ovládací části, která je, spolu se sacím a tlakovým filtrem a připojovací koncovkou, přístupná z přední části stroje. Naplavovací šachta je v plastovém provedení o objemu 36 litrů a nabízí různé funkce: používat je možné oplachové a rozpouštěcí trysky či výplach kanystru, a to nezávisle na sobě.

Ovládání jak výtlačné, tak sací strany postřikovače Horsch Leeb 4 AX se provádí mechanickými kohouty.
Ovládání jak výtlačné, tak sací strany postřikovače Horsch Leeb 4 AX se provádí mechanickými kohouty.

Postřikovač Horsch Leeb 4 AX využívá základní systém čištění. Standardní způsob oplachu u podobných postřikovačů na trhu funguje tak, že postřikovacím čerpadlem je čerpána voda do celého potrubního systému postřikovače – oplachují se trysky, filtry apod. Nakonec se oplachová tekutina (zředěná jícha) dostane do hlavní nádrže. Jakmile se postřikovač pročistí, je tekutina vytlačena skrze trysky ven nebo vypuštěna. Firma Horsch čištění vylepšila a ke svým postřikovačům nabízí systém Eco ProfiClean doplněný o další odstředivé čerpadlo sloužící pouze k čerpání čisté vody do potrubního systému. Postřikové čerpadlo pak vodu nasává a tím vytlačuje zbylou jíchu skrze trysky z potrubního systému. Obsluha si může zvolit čištění pouze nádrže nebo celého postřikovače.

Jeden držák v případě potřeby obsahuje pět trysek, přičemž stroj disponuje i sekční kontrolou.
Jeden držák v případě potřeby obsahuje pět trysek, přičemž stroj disponuje i sekční kontrolou.

V družstvu na postřikovači Horsch Leeb 4 AX oceňují právě jeho mechanickou jednoduchost, účinný systém čištění, držení ramen nad porostem a v neposlední řadě výkonnost. Pokud hrozí nálety škůdců na řepky, v družstvu jsou schopni za jeden den ošetřit celou výměru řepky (140 ha). S postřikovačem jsou aplikovány přípravky na ochranu řepky i cukrové řepy. V ZD Hněvotín postřikovač využívají na menších polích i při práci s redukovaným pracovním záběrem, kdy přípravky aplikuje jen část ramene a druhá část je složená. Jeden držák obsahuje pět trysek, přičemž stroj disponuje i sekční kontrolou.

BoomControlPro umí přizpůsobovat ramena v jedné úrovni po celém pracovním záběru.
BoomControlPro umí přizpůsobovat ramena v jedné úrovni po celém pracovním záběru.

Stroje Horsch dodala společnost LUKROM, spol. s r.o.. „Spolupráce se společností LUKROM je založena na přátelském vztahu. Když chceme předvést nějaký stroj, ochotně nám ho půjčí. Servisní středisko LUKROMu v Třebčíně je blízko a za ta léta se již známe. S vedoucím servisu máme dobré zkušenosti a vždy nám v případě potřeby vyhoví,“ pochvaluje si spolupráci člen představenstva Mojmír Pospíšil.