Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 26.5. – svátek slaví Filip

Farma Jamartice úspěšně spolupracuje s BV-Technikou v oblasti nové i použité techniky

Zveřejněno: 18. 4. 2024

Ing. Michal Novák hospodaří na Farmě Jamartice u Rýmařova. V malebné krajině sklízí pícniny a pase dobytek. Část strojního vybavení na farmu dodala firma BV-Technika a.s., se kterou majitel spolupracuje již od devadesátých let minulého století.

Farma Jamartice je dlouholetým provozovatelem traktorů Case IH.

V Jamarticích, jež jsou součástí města Rýmařov, se před revolucí nacházel státní statek hospodařící na výměře 1 000 hektarů. Statek se zabýval rostlinnou i živočišnou výrobou (250 kusů dojnic). Mezi pěstované tržní plodiny patřily obiloviny, olejniny, brambory a len. Na statku pracovalo sedmdesát lidí. Po privatizaci a od roku 1993 začal na území statku hospodařit otec současného majitele farmy Ing. Michala Nováka. Šlo o první soukromou farmu v regionu Rýmařovska.

V devadesátých letech stoupla efektivita farmy nahoru a dnes její chod zajišťuje jedenáct lidí. Ing. Michal Novák hospodaří na výměře 900 hektarů trvalých travních porostů převážně svažitých pozemků a chová 400 kusů krav bez tržní produkce mléka. Zdejší louky a lesy s mnoha potoky jsou malebné. Farma hospodaří v ekologickém režimu a na chráněném území evropského významu.

Třetina výměry slouží jako pastvina pro dobytek, na zbytku výměry probíhá sklizeň pícnin. Každý rok je na 20 až 30 hektarech prováděna obnova luk. „Seč se provádí jednou ročně. Ještě minulý rok 29. května 2023 zde byly -2°C. Jakmile se v červnu oteplí, píce rychle naroste. Díky pozdní seči začínáme sklízet na vlhčích místech třeba kolem potoků, aby narostla otava, a pak na loukách, kde byla provedena obnova,“ uvedl pan Novák.

První traktor Case IH Puma 195 od BV-Techniky byl pořízen v roce 2010.
První traktor Case IH Puma 195 od BV-Techniky byl pořízen v roce 2010.

Po privatizaci ze strojního vybavení farmy skoro nic nezůstalo, až na pár starých traktorů tuzemské výroby. Těch se současní majitelé na přelomu století zbavili – traktory neustále vyžadovaly opravy. Spolupráce se společností BV-Technika začala v devadesátých letech. „V době, kdy jsme přecházeli z produkční na extenzivní farmu od nás BV-Technika vykupovala nadbytečné stroje,“ nastínil začátky spolupráce pan Novák.

Stroje Krone splňují požadavky farmy

Prvním strojem pořízeným od BV-Techniky byl kombinovaný lis s integrovanou baličkou. Tehdy naprostá novinka na okrese zaujala i sousední farmáře. Mnoho let pracoval lis bez problému. Jakmile začal vyžadovat stále nákladnější opravy, byl nahrazen jiným lisem a opět od BV-Techniky. „Obrovskou výhodu u BV-Techniky vidím v tom, že je vstřícná výkupu staré techniky,“ podotkl pan Novák. Následně na farmu zamířil žací stroj Krone s pracovním záběrem 2,4 metru. Na farmě mají všechny stroje dvakrát, aby mohli v případě výpadku jednoho stroje pokračovat v práci. Ing. Michal Novák během let vyzkoušel všechny možné stroje pro sklizeň pícnin od různých výrobců, nakonec zůstal u dvou včetně Krone. Splňují totiž požadavky na kvalitu práce, dostupnost náhradních dílů a servis. Nyní se majitel může pochlubit kompletním linkou pro sklizeň pícnin od značky Krone.

Druhým traktorem ze stáje Case IH je Puma 165.
Druhým traktorem ze stáje Case IH je Puma 165.

Sečení luk zajišťuje mimo jiné devítimetrová žací kombinace Krone. Žací stroje jsou využívány bez kondicionéru, protože posečená hmota (seno) se vždy stejně kvůli dešti musí obracet. Na menších plochách je využíván osmirotorový obraceč Krone. Před dvěma lety byl z důvodu nedostatku pracovní síly pořízen čtyřrotorový shrnovač Krone Swadro 1250, který nahradil dva stroje. Navzdory značným rozměrům se se strojem manévruje velmi dobře, dokonce pracuje i na plochách o výměře 1 hektar.

Ročně na farmě slisují 4 000 balíků sena a 3 000 balíků slámy. 2 000 balíků je ovinuto do fólie. Část posečené hmoty je sebrána samosběracím vozem (na farmě jsou dva) a odvezena na jámu. O lisování hmoty do kulatých balíků se starají dva lisy, z nichž jeden je značky Case IH. Ročně slisuje 5 000 balíků a již šestou sezónu pracuje bez problémů.

Traktor Case IH 135 MXU má na farmě odpracováno desítky tisíc motohodin bez větších problémů.
Traktor Case IH 135 MXU má na farmě odpracováno desítky tisíc motohodin bez větších problémů.

Traktory Case IH a rozmetadla Tebbe

První traktor Case IH Puma 195 od BV-Techniky byl pořízen v roce 2010. Traktor na farmě jezdí dodnes a je v perfektním stavu. Po pár letech následovalo pořízení traktoru Case IH Puma 165. Na farmě ještě jezdí Case IH 135 MXU, který byl ale zakoupen od jiného prodejce, avšak jeho servis nyní zajišťuje BV-Technika.

Ing. Michal Novák si spolupráci s BV-Technikou pochvaluje a oceňuje i péči o zákazníka. Servis jeho strojů zajišťuje středisko BV-Techniky v Polance nad Odrou. Když jezdí na Olomoucku u zákazníků, o servis se stará středisko ve Velkém Týnci. Majitel také využívá možnosti vyzkoušet si ve vlastních podmínkách nové předváděcí stroje. Minulý rok to byl například traktor Case IH Puma 240 CVX a v minulosti Case IH Puma 130 CVX. Traktory se mu velmi líbily, a dokonce druhý jmenovaný s plynulou převodovkou srovnal s konkurenčním traktorem s mechanickou převodovkou. Oba traktory se shodným výkonem pracovaly spolu celý den na stejném poli se stejným nářadím (devítimetrový shrnovač) a výsledek ve spotřebě nafty majitele překvapil. Za den práce měl traktor s plynulou převodovkou o padesát litrů nižší spotřebu než jeho soupeř.

Čtyřrotorový shrnovač Krone Swadro 1250 nahradil dva stroje.
Čtyřrotorový shrnovač Krone Swadro 1250 nahradil dva stroje.

Od BV-Techniky také pochází dvě rozmetadla hnoje Tebbe. Zatímco první bylo pořízené před dvaceti lety (první v okrese), druhé rozmetadlo v roce 2018, a to z důvodu nárůstu produkce hnoje. Rozmetání materiálu provádí dva disky a horizontálně umístěné válce. Obě rozmetadla pracují ke spokojenosti majitele, který s nimi občas vyráží i na služby k sousedním farmářům.