Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Precizní založení porostů ozimé řepky se stroji Kverneland – setí

Zveřejněno: 5. 2. 2024

V posledních letech jsou zemědělci pod silným tlakem na snížení používání přípravků na ochranu rostlin z ekologických důvodů. Jedním ze společných řešení obou těchto problémů je cílená aplikace namísto aplikace plošné. Cílená aplikace šetří nejen náklady, ale i životní prostředí.

Precizní založení porostů ozimé řepky se stroji Kverneland – setí.

V rámci pokusu, který společně realizoval Kverneland Group Czech s.r.o, CPZ České zemědělské univerzity v Praze a firma SAS Agro s.r.o., byla k setí do pásově připravené půdy použita kombinace přesného secího stroje Kverneland Optima V a čelně neseného postřikovače Kverneland iXtra LiFe, který sloužil k aplikaci preemergentního herbicidu na zasetý řádek ozimé řepky.

Kverneland je jedním z předních výrobců postřikovačů, přičemž v nabídce mohou zákazníci najít i čelně nesený postřikovač Kverneland iXtra LiFe, který se od ostatních postřikovačů liší především absencí postřikových ramen. Ramena jsou nahrazena rozvody postřiku, které lze namontovat na téměř jakýkoliv stroj na zpracování půdy, setí nebo například meziřádkovou kultivaci porostu. V České republice již byla ověřena řada kombinací a využití, přičemž jejich velká část je používána i v běžném provozu. Namátkou lze jmenovat kombinace s přesným secím strojem pro aplikaci preemergentního herbicidu na zasetý řádek, přihnojení kapalným hnojivem v kombinaci s mechanickým kultivátorem, aplikaci bakterií při setí, které zpřístupní živiny rostlinám, aplikaci kapalného hnojiva při pásovém zpracování půdy anebo aplikaci kapalného hnojiva při podmítce pro lepší rozklad posklizňových zbytků. Při aplikaci kapalného hnojiva při zpracování půdy jsou maximálně omezené možné ztráty živin, protože je hnojivo ihned zapravováno, nebo aplikováno rovnou do půdy. Možných kombinací a využití čelně neseného postřikovače Kverneland iXtra LiFe je téměř neomezeně, stroj se snadno přizpůsobí potřebám každého moderního zemědělce.

Kverneland iXtra Life je vybavena nádrží o nominálním objemu 1 100 litrů (maximální 1 300 litrů), vlastním čerpadlem a regulační soustavou, kterou známe z klasického postřikovače. Stroj lze vybavit rozvody postřiku s až 18tryskami. Kverneland IXtra LiFe lze bez problémů kombinovat i se stroji ostatních výrobců.

V pokusu, který společně realizoval Kverneland Group Czech s.r.o., CPZ České zemědělské univerzity v Praze a firma SAS Agro s.r.o., sloužila Kverneland iXtra Life pro aplikaci preemergentního herbicidu na zasetý řádek. Herbicid byl aplikován tryskami umístěnými na zadní části výsevního vozíku. Tryska byla opatřena deflektorem pro omezení úletu a přesné vymezení šířky ošetřeného pásu.

O setí porostu ozimé řepky se staral pneumatický secí stroj Kverneland Optima V s teleskopickým rámem. Hlavní výhodou stroje Optima V je variabilní rozteč řádků, kterou lze během pár minut změnit pomocí zajišťovacích čepů. Optima V je osazena šesti až osmi výsevními jednotkami, které mohou sít do mulče i do zpracované půdy. Se šesti jednotkami se meziřádková vzdálenost může pohybovat mezi 45 – 80 cm. Optima V může být vybavena podtlakovým systémem s jednotkami HD-II, nebo přetlakovým systémem s jednotkami SX. Přetlakový systém vyniká především při vysokých pojezdových rychlostech. Díky použití dvou stěrek pro jednocení osiva je zajištěno výborné jednocení i u velkých a nepravidelných semen. K dispozici je více jak 30 různých typů výsevních kotoučů s velikostí otvorů od 1,2 mm (např. pro řepku) až po 7,5 mm pro výsev např. fazolu, což v kombinaci s nastavitelnou meziřádkovou vzdáleností činí z Optimy V stroj se širokým využitím.

Stroj je vybaven dvoukotoučovými botkami pro aplikaci kapalného, nebo granulovaného hnojiva s vlastním zavěšením a pružinami zajišťujícími přítlak. Hloubka ukládání hnojiva je nezávislá na hloubce setí. Nezávislé zavěšení botky pro přihnojování je důležité z hlediska dodržení hloubky setí. Najetí botkou přihnojování na překážku neovlivní samotnou hloubku setí a přítlak na botku přihnojování nesnižuje přítlak na samotnou výsevní jednotku. Samotná výsevní jednotka může být vedle vlastní hmotnosti 130 kg dotížena ještě dalšími 100 kg ve čtyřech stupních pomocí pružin. Celkový přítlak 230 kg je dostatečný pro vniknutí secí botky i do zcela nezpracované půdy a pro udržení stabilní hloubky setí i při vysokých pracovních rychlostech. Hloubka ukládání osiva je udržována pomocí dvou širokých vodících a hloubkových kol, která jsou umístěna na úrovni bodu výpadu a zaručí přesnou hloubku setí i do konvenčně zpracované půdy. Osivo je v seťovém lůžku zamáčknuto pomocí mezikola, které má rovněž nastavitelný přítlak. Následně je osivo zahrnuto V koly, která mají nastavitelný přítlak, úhel i rozteč, a je tak možné je přizpůsobit rozličným půdním podmínkám. Kapacita každého zásobníku na osivo je 60 litrů.

Zásobník na granulované hnojivo má objem 1 000 litrů a je opatřen mechanickým nebo hydraulickým pohonem dávkovacích válečků. Stroj je možné vybavit aplikátorem mikrogranulátu pro dávkování mikrogranulovaných insekticidů a hnojiv.

Secí stroj Optima V je stejně jako Kverneland iXtra LiFe plně ISOBUS kompatibilní. Systém GEOSEED umožňuje setí v obdélníkovém nebo trojúhelníkovém schématu pro optimální využití prostoru a živin především při úzkořádkovém výsevu. V případě, že je traktor vybaven přijímačem GPS (např. IsoMatch GLOBAL), je možné i vypínání sekcí (Kverneland IsoMatch GEOCONTROL) pro úsporu osiva, hnojiva i pesticidu, která je patrná především na nepravidelných pozemcích. Oba stroje podporují i variabilní dávkování.

Cílená aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin je jedním z mnoha možných opatření v precizním zemědělství. Výsledkem cílené aplikace je nejen úspora nákladů, ale i snížení tlaku na životní prostředí, což je aspekt, který stále více nabývá na významu. Za zmínku stojí i úspora jedné pracovní operace, což vzhledem k rostoucí ceně nafty přináší taktéž nemalé úspory.