DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD v Bludovské a.s. bude zakládat téměř veškeré porosty plodin do nezpracované i zpracované půdy

Zveřejněno: 27. 11. 2023

Společnost Bludovská a.s. se stala jedním z prvních uživatelů šestimetrového secího stroje Horsch Avatar 6.16 SD. V podniku nahradil 20 let starého předchůdce podobné koncepce. Nový stroj je však preciznější a komfortnější na ovládání.

Ve společnosti Bludovská a.s. mají se secím strojem Horsch Avatar 6.16 SD velké plány.

Společnost Bludovská a.s. se rozkládá v podhůří Jeseníků jihozápadně od Šumperka. Hospodaří na 2 500 hektarech orné půdy a prostřednictvím svých dceřiných společností hospodaří v rámci ekologického zemědělství také na 1 800 hektarech trvalých travních porostů. V živočišné výrobě se zabývá chovem masných krav bez tržní produkce mléka, dojnic (420 kusů, český strakatý skot), výkrmem prasat a chovem nosnic. S ohledem na zajištění krmivové základny jsou v rostlinné výrobě pěstovány plodiny jako kukuřice na siláž, vojtěška, hrách na zeleno (GPS) a travní porosty. Mezi hlavní pěstované plodiny patří sladovnický jarní ječmen (6,7 t/ha), ozimý ječmen (7 t/ha), oves (4 t/ha), potravinářská ozimá pšenice (7,5 t/ha), triticale (6 t/ha), cukrová řepa (75 t/ha), sója (3,5 t/ha), kukuřice na zrno (13 t/ha) a řepka (3,5 t/ha). Společnost hospodaří na pozemcích s lehkými i těžšími půdami.

Zpracování půdy a setí ve společnosti zajišťují stroje různých značek. Mezi nimi nalezneme i techniku Horsch zastoupenou kypřiči Horsch Terrano 6MT z roku 2012 a Horsch Tiger z roku 2013. Letos byl pořízen nový secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD, který nahradil dvacet let starý secí stroj podobné koncepce. V podniku nyní provozují dva secí stroje. Zatímco jeden disponuje sekcí pro předseťovou přípravu, druhý, již zmíněný Horsch Avatar, tuto sekci nemá, a je tedy určen pro setí do nezpracované i zpracované půdy.

Ozimá pšenice setá napřímo na pozemek ihned po sklizni sóje v termínu 11. – 12. 10. 2023. Tento způsob setí bude v podniku praktikován každý rok. Porost je podle agronoma ve výborném stavu.
Ozimá pšenice setá napřímo na pozemek ihned po sklizni sóje v termínu 11. – 12. 10. 2023. Tento způsob setí bude v podniku praktikován každý rok. Porost je podle agronoma ve výborném stavu.

„Máme vypozorováno, že vzcházivost porostu po kotoučovém secím stroji je lepší. Horsch Avatar jsme pořídili z důvodu dlouholetých zkušeností se secím strojem podobné koncepce a kvůli jednoduchosti a masivní konstrukci,“ uvedl agronom Ing. Maxmilián Ščambura. Stroj, který si v podniku ještě před koupí mohli vyzkoušet, dodala společnost LUKROM, spol. s r.o. Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD se záběrem 6 metrů byl pořízen z důvodu využívání postřikovačů s pracovním záběrem 24 metrů. Secí stroj je agregován s traktorem John Deere 6215R. Jeho ovládání se provádí přes ISOBUS terminál traktoru. Komunikace mezi oběma stroji je podle agronoma bezproblémová.

Bližší pohled na jednokotoučovou výsevní botku, kterou v případě mokrých podmínek v podniku doplní zamačkávacím prstem.
Bližší pohled na jednokotoučovou výsevní botku, kterou v případě mokrých podmínek v podniku doplní zamačkávacím prstem.

Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD má secí botky umístěné ve dvou řadách (rozteč 16,7 cm). Dvoukomorový přetlakový zásobník o kapacitě 5 000 litrů je rozdělen v poměru 60:40. Secí stroj umožňuje provádět výsev plodin s různou roztečí řádků. Když provádí výsev všechny secí botky, rozteč činí 16,7 cm. Pro výsev řepky může uživatel zvolit tzv. selektivní vedení, díky němuž vzroste rozteč na 33,4 cm. Výsevní botky jsou na sobě nezávislé a uživatel je schopen regulovat dávku osiva směřujícího do botek. Různé druhy osiv je tak možné set do různých hloubek při jednom přejezdu.

Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD má secí botky umístěné ve dvou řadách.
Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD má secí botky umístěné ve dvou řadách.

Proto má secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD dvě výsevní ústrojí se dvěma dávkovacími válečky. Agronom a obsluha secího stroje si pochvalují rychlou kalibraci stroje, která nevyžaduje neustálé nasedání a vysedání z kabiny traktoru. Stačí si stáhnout příslušnou mobilní aplikaci, připojit se na Wifi síť stroje, zadat požadované parametry a stroj dokonce poradí, jaký typ válečku použít. Proces kalibrace se tak zkrátil na méně než 5 minut. Stroj je také vybaven jednotkou Horsch Connect, díky níž může agronom nebo mechanizátor vzdáleně přes mobilní telefon sledovat telematické údaje secího stroje, jako je aktuální poloha a provozní údaje během setí. Přes mobilní telefon lze také sledovat chybové kódy stroje.

Systém AutoForce pro automatickou regulaci přítlaku botek na základě půdních podmínek na poli.
Systém AutoForce pro automatickou regulaci přítlaku botek na základě půdních podmínek na poli.

Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD využívá jednokotoučové výsevní botky. Ty sdílí komponenty s botkami, jež využívá přesný secí stroj Horsch Maestro. Botka je bezúdržbová. Maximální přítlak botky činí 350 kg. Za zmínku zde stojí systém AutoForce pro automatickou regulaci přítlaku botek na základě půdních podmínek na poli. V podmínkách společnosti Bludovská a.s. nalezne uplatnění. Jelikož málokdy panují na poli stejné podmínky, přítlak botky se automaticky mění podle toho, zda výsev probíhá v kamenitých nebo lehkých půdách. Tím je zajištěna optimální hloubka setí, aniž by docházelo k přílišnému nebo nedostatečnému utužení půdy. Porost pak vykazuje vyrovnané vzcházení. Systém pracuje tak, že senzor měří přítlak na opěrných kolech. Tlak je předem nastaven v terminálu a obsluha si může vybrat mezi třemi úrovněmi tlaku. V případě, že by se kontaktní tlak změnil, senzor to detekuje a systém automaticky přítlak upraví tak, aby vždy odpovídal nastavené nominální hodnotě.

Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD je vybaven jednotkou Horsch Connect, díky které může agronom nebo mechanizátor vzdáleně přes mobilní telefon sledovat telematické údaje secího stroje.
Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD je vybaven jednotkou Horsch Connect, díky které může agronom nebo mechanizátor vzdáleně přes mobilní telefon sledovat telematické údaje secího stroje.

„Secí stroj Horsch Avatar 6.16 SD bude provádět výsev veškerých obilnin, řepky, meziplodin, biopásů a ochranných pásů. Bude rovněž provádět přísevy travních porostů a luk. Chceme vyzkoušet setí svazenky s ředkví. Setí tedy bude provádět do zpracované i nezpracované půdy. Má dvoukomorový zásobník, a tak jsme zkoušeli i setí řepky naširoko. Setí prováděla jen jedna řada secích botek (33,4 cm rozteč). Druhá řada secích botek by v budoucnu mohla současně provádět výsev svazenky nebo pomocné rostliny. Díky dvoukomorovému zásobníku plánujeme provádět setí dvou plodin současně – například vojtěšky a hrachu,“ uvedl agronom s tím, že secí stroj nemá problém pracovat ani v kamenitých podmínkách.