xarvio FIELD MANAGER - Jednoduše chytřejší rostlinná produkce
Dnes je 26.1. – svátek slaví Zora

Agritechnica Innovation Awards 2022: Která technika pro farmáře dostala ocenění? Medaile míří i do Ruska

Zveřejněno: 7. 12. 2021

Německá zemědělská společnost (DLG), pořadatel veletrhu Agritechnica, dnes vyhlásila vítěze soutěže Agritechnica Innovation Awards - systém udělování cen za inovace v mezinárodním odvětví zemědělských strojů. Přihlášeno bylo 164 strojů a zařízení. Zlatý vítěz je jen jeden, stříbrných ocenění je šestnáct.

NeXaT - Systemtraktor.

Kritéria pro udělení zlaté ceny Innovation Awards 2022

Zlaté ocenění Agritechnica Innovation Award se uděluje za inovaci, která prokazuje nový koncept, v němž se rozhodujícím způsobem změnila funkčnost a který je příčinou vzniku nového procesu nebo znamená podstatné zlepšení stávajícího procesu.

Klíčová kritéria:

  • Praktický význam na úrovni zemědělského podniku
  • Přínos pro provozní ziskovost a efektivitu
  • Zlepšení životního prostředí a spotřeby energie
  • Snížení pracovní zátěže a zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví

Kritéria pro udělení stříbrné ceny Innovation Awards 2022

Stříbrná cena za inovaci veletrhu Agritechnica se uděluje za inovaci stávajícího výrobku, která přináší významné zlepšení funkčnosti a procesu.

Klíčová kritéria:

  • Význam na úrovni zemědělského podniku
  • Snížení pracovní zátěže a zvýšení kvality práce
  • Zvýšená spolehlivost

Zlatá medaile Innovation Awards 2022

NeXaT - Systemtraktor

NeXaT - Systemtraktor.
NeXaT - Systemtraktor.

NeXaT je nosič nářadí, který lze použít pro všechny práce v rostlinné výrobě, od zpracování půdy a setí až po ochranu plodin a sklizeň. Nářadí nese, to vede ke zvýšení efektivity ve srovnání s kombinací traktoru a taženého nářadí. NeXaT je navržen jako autonomní pracovní stroj a je vybaven periferním monitorovacím systémem. Vybaven je i kabinou s ručním ovládáním, kterou lze otáčet o 270°. To vytváří základ pro plně automatizovaný provoz stroje a umožňuje ruční ovládání vozidla během přepravy. Integrované nářadí je namontováno mezi čtyři velké, elektricky poháněné pásové jednotky, které lze pro jízdu po silnici otočit o 90°. V současné době je pohon zajišťován dvěma nezávislými dieselovými motory, z nichž každý nabízí výkon 400 kW/545 k, s generátory. Vozidlo je navrženo pro alternativní technologie pohonu, jako jsou palivové články.

NeXaT - Systemtraktor.
NeXaT - Systemtraktor.

Se strojem NeXaT lze sklízet i plodiny. S integrovanou mlátičkou dosahuje NeXaT poprvé výkonnosti 130 až 200 t/h (obilí). Mlátička využívá 5,8 m dlouhý axiální rotor namontovaný příčně ke směru jízdy. Pracovní záběr činí až 14 metrů. Zásobník má objem 32 m³, v důsledku čehož sklízecí mlátička nepotřebuje na polích běžné délky překládací vůz. Vyprázdnění zásobníku trvá asi jednu minutu.

Stříbrná medaile Innovation Awards 2022

Systém vyprazdňování návěsů Krone ExactUnload

Systém vyprazdňování návěsů Krone ExactUnload.
Systém vyprazdňování návěsů Krone ExactUnload.

Krone ExactUnload přijde vhod při vyprazdňování materiálu v průjezdním silu. Obsluha jednoduše zadá požadovanou délku, na které má dojít k vyprázdnění vozu. Stroj pak samovolně reguluje rychlost vyprazdňování a přizpůsobuje ji pojezdové rychlosti traktoru. Po dosažení zadané délky je vůz kompletně vyprázdněn.

Agro ContiSeal - Continental AG

Agro ContiSeal - Continental AG.
Agro ContiSeal - Continental AG.

Píchlé pneumatiky se vždy objeví v nesprávný čas a na nesprávném místě, což platí i pro zemědělské stroje. Nepříznivé následky defektu pneumatiky v zemědělství jsou však podstatně horší než v jiných odvětvích. Často defekt zapříčiní cizí předmět. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti strojů a pneumatik a v důsledku následných časových a výkonnostních ztrát během krátkého období setí a sklizně však výměna pneumatiky na poli vede ke značnému zpoždění výroby.

Speciální materiál Agro ContiSeal od společnosti Continental na vnitřní straně zemědělských pneumatik utěsňuje netěsnost v případě, že do běhounu proniknou cizí tělesa, jako jsou hřebíky nebo jiné špičaté předměty. I přes poškození může vozidlo pokračovat v jízdě a pneumatiku lze později opravit nebo vyměnit. Výměně pneumatik za ztížených podmínek mimo silnici nebo na silnici se tak lze ve velké míře vyhnout a provést ji později v dílně.

Zobrazení rizika zhutnění půdy – Claas a Terranimo

Zobrazení rizika zhutnění půdy – Claas a Terranimo.
Zobrazení rizika zhutnění půdy – Claas a Terranimo.

Používání výkonných zemědělských strojů vede ke zvýšenému riziku zhutnění půdy. Přitom dochází k hlubokému zhutnění půdy, které nelze odstranit obvyklými metodami zpracování půdy, což je způsobeno výrazným nárůstem rozměrů a hmotností strojů v posledních několika desetiletích.

Nový systém od společnosti Claas ukazuje řidiči přímo na terminálu v kabině, jak vysoké je riziko zhutnění za aktuálních provozních podmínek. Za účelem výpočtu propojuje společnost Claas informace poskytované asistenčním systémem řidiče CEMOS o aspektech, jako je typ/stav půdy, zatížení náprav nebo tlak v pneumatikách, s nástrojem Terranimo, který se používá k simulaci zatížení půdy a její únosnosti a je uznávaný v celé Evropě. V tomto procesu se zohledňují také dynamické posuny zatížení náprav. Například červená barva indikuje vysoké riziko zhutnění. V takovém případě může řidič přerušit plánovanou operaci nebo provést vhodná protiopatření (např. změnu zátěže nebo tlaku v pneumatikách) a okamžitě znovu zkontrolovat jejich účinky.

Automatický systém odsávání prachu - AGCO GmbH (Fendt)

Automatický systém odsávání prachu - AGCO GmbH (Fendt).
Automatický systém odsávání prachu - AGCO GmbH (Fendt).

Pro provoz v prašném prostředí (zejména v Jižní Americe a Austrálii) koncern AGCO u svých traktorů Fendt nabízí volitelný samočisticí vzduchový filtr. Filtrační systém nepřetržitě odsává prach a aktivně čistí filtr v nastavených intervalech. K vyfukování filtru dochází za jízdy, aby se zabránilo prostojům obvykle spojeným s ručním čištěním filtru. Obsluha je o procesu čištění informována prostřednictvím vyskakovacího okna na terminálu. Životnost filtru je přibližně dva roky.

Müthing CoverSeeder – Müthing

Müthing CoverSeeder – Müthing.
Müthing CoverSeeder – Müthing.

Dosavadní výsev meziplodin po sklizni byl poměrně nepřesný a pracný. Společnost Müthing tak přichází se secím strojem Müthing CoverSeeder pro setí do meziplodin. Stroj kombinuje několik pracovních operací do jednoho přejezdu. Stroj je vpředu vybaven branami pro tvorbu jemné půdy a rozložení slámy. Cepový mulčovač rozmělňuje slámu a strniště a odstraňuje posklizňové zbytky těsně u země z osevního lože. Secí lišta ukládá zrna na odkryté lůžko. Osivo, které je umístěno na očištěném povrchu půdy, je následně překryto zpracovaným organickým materiálem. Zadní válec se postará o zpětné utužení. Přes válec lze také nastavovat pracovní výšku stroje.

TerraService - Rauch a AgriCircle

TerraService - Rauch a AgriCircle.
TerraService - Rauch a AgriCircle.

Zemědělské stroje při každé jízdě po poli vyvíjejí tlak na půdu. S rostoucí efektivitou zemědělství se zemědělské stroje v posledních desetiletích staly výrazně výkonnějšími, ale obvykle také těžšími. To vede také k většímu zhutnění půdy způsobenému hmotností strojů.

Rauch TerraService (vyvíjen společně s AgriCircle AG), nabízí zemědělcům digitální službu, s jejíž pomocí mohou předem vypočítat sjízdnost orné půdy. Uživatel musí zadat údaje o stroji, které jsou k tomu potřebné, nebo musí vyvolat již uložené údaje. Místní vlhkost půdy se odhaduje pomocí radarových měření prováděných družicemi Sentinel-1 v kombinaci s údaji o počasí. Tato data a data o půdní vlhkosti jsou doplněna informacemi o struktuře půdy a slouží k pohodlnému výpočtu sjízdnosti zemědělské půdy. Vše je zobrazováno na přenosném terminálu a data jsou zobrazena pro konkrétní dílčí plochy v desetimetrové síti. V případě potřeby se uživateli zobrazí varování nebo zpráva, pokud není doporučováno vjet na pole. Lze také optimalizovat nebo definovat pořadí, v jakém se na pole najíždí, vjezdovou pozici do velkých polí a pořadí zpracování kolejových řádků, aby se předešlo uvíznutí. Pokud není možné vjet na pole, odpadá pracná a časově náročná příprava práce a cesta na pole.

Systém DirectInject – rychlé, flexibilní dávkování přípravků na ochranu rostlin podle potřeby – AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG

Systém DirectInject – rychlé, flexibilní dávkování přípravků na ochranu rostlin podle potřeby – AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG.
Systém DirectInject – rychlé, flexibilní dávkování přípravků na ochranu rostlin podle potřeby – AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG.

Flexibilní výběr přípravků na ochranu rostlin na poli a použití účinných látek na dílčích plochách podle potřeb rostlinné výroby klade na zemědělce a techniku v moderní ochraně rostlin stále větší nároky. Řešením může být Amazone DirectInject. Flexibilní dávkování kapalných i granulovaných přípravků umožňuje při stávajícím systému vhodně reagovat na příslušné situace na poli. Nespotřebované prostředky na ochranu rostlin lze vrátit do původního zásobníku, což znamená, že před aplikací není třeba znát potřebné množství prostředku na ochranu rostlin a odpadá starost o osud předem namíchaných zbytkových množství. Systém Amazone DirectInject je plně integrován do postřikovačů Amazone.

Fotoheyler - Planungsbüro Heinrich

Fotoheyler - Planungsbüro Heinrich.
Fotoheyler - Planungsbüro Heinrich.

Společnost Planungsbüro Heinrich přichází na trh s řešením, které se uplatní při mechanické likvidaci plevelů okopávačem. Stroj využívá rotory s plošným výkonem přes 1 hektar za hodinu a kamerové navádění do řádků plodin. Kolečka stroje lze řídit pomocí hydraulických válců a jsou synchronizována s koly traktoru, což znamená, že zrcadlí jejich pohyb. Vzhledem k tomu, že je okopávač pevně namontován na traktoru, obsluha si vždy zachovává kontrolu a odpadá tak pracné ruční nastavování okopávače pomocí joysticku. Rotor vždy okopává pod úhlem přesně 90° vůči plodině, čímž je plevel vyříznut z řádku plodiny a umístěn mezi dva řádky.

Zavlažovací stroj DL 66 Pro - Fasterholt Maskinfabrik A/S

Zavlažovací stroj DL 66 Pro - Fasterholt Maskinfabrik A/S.
Zavlažovací stroj DL 66 Pro - Fasterholt Maskinfabrik A/S.

Zavlažovací stroj DL 66 Pro od společnosti Fasterholt je inovativní kombinací mobilního zavlažovacího stroje a závěsného vozíku s tryskami, který se skládá z inovativního teleskopického a hydraulicky sklopného hliníkového výložníku o délce 66 metrů. Výhody dvou v současnosti rozšířených metod (samojízdné vozidlo a vozík s tryskami) jsou zde spojeny v jediném stroji. Možnost zavlažovat až 8 hektarů s jediným nastavením stroje bez nutnosti časově náročného přemisťování povede ke zvýšení pracovního výkonu a kvality. Samotné přestavování může díky hydraulickému ovládání teleskopického nebo skládacího mechanismu provádět i jedna osoba, což šetří čas, a navíc zvyšuje bezpečnost práce. Pozitivní dopady na životní prostředí a energetickou situaci lze očekávat také díky provozu šetřícímu energii a vodu.

Automatizační systém New Holland OptiSpread

Automatizační systém New Holland OptiSpread.
Automatizační systém New Holland OptiSpread.

Rovnoměrné rozprostření rostlinných zbytků během sklizně sklízecí mlátičkou je velmi důležité. New Holland vyvinul systém OptiSpread Automation System. 2D radarové senzory umístěné na obou stranách sklízecí mlátičky měří rychlost a výhoz materiálu (rostlinných zbytků). Tato technologie zaznamenává nepravidelné rozprostření nasekaného materiálu i ve větrných podmínkách.

CLAAS CEMOS AUTO HEADER

CLAAS CEMOS AUTO HEADER.
CLAAS CEMOS AUTO HEADER.

Claas vyvinul systém CLAAS CEMOS AUTO HEADER pro šnekové adaptéry pro sklízecí mlátičky. Laserový skener nepřetržitě zaznamenává výšku porostu a podle podmínek nastavuje vhodné parametry adaptéru.

Automatizace lisu – New Holland

Automatizace lisu – New Holland Big Baler.
Automatizace lisu – New Holland Big Baler.

Systém New Holland Big Baler Automation od New Holland je nyní prvním systémem, ve kterém může obsluha nastavit požadovanou hmotnost balíků přímo na lisu New Holland a systém se pak prozíravě a nezávisle ujímá vedení stroje a regulace rychlosti traktoru i nastavení lisu.

RoboVeg Robotti - Agro Intelligence

RoboVeg Robotti - Agro Intelligence.
RoboVeg Robotti - Agro Intelligence.

Jednou z největších výzev v pracovně náročném pěstování zeleniny je všeobecná dostupnost pracovníků. Při pěstování brokolice zabírá sklizeň přibližně polovinu celkové potřebné pracovní doby.

Společnost RoboVeg Robotti spojila vysoce výkonný polní robot Agro Intelligence ApS s robotem na sklizeň brokolice od společnosti RoboVeg Ltd. Polní robot Robotti pracuje se dvěma motory o celkovém výkonu 104 kW. Z tohoto výkonu lze 40 kW odebírat na vývodovém hřídeli. Zvedací mechanismus má kapacitu 750 kg. RoboVeg je vybaven 2D kamerami s vysokým rozlišením a 3D senzory. Dvě robotická ramena, která se mohou otáčet kolem šesti os, provádějí autonomní sklizeň brokolice.

Rostselmash RSM Ok ID

Rostselmash RSM Ok ID.
Rostselmash RSM Ok ID.

Monotónní práce na poli je únavná, zároveň k ní neodmyslitelně patří dlouhé pracovní dny, zejména v období sklizně. Systémy varování před ospalostí nebo systémy pro podporu pozornosti již nějakou dobu existují v oblasti osobních automobilů. Společnost Rostselmash tento přístup převzala a přenesla jej do zemědělského odvětví. Systém RSM Ok ID neustále inteligentně sleduje stav řidiče, a pokud rozpozná známky ospalosti nebo jiné změny stavu, okamžitě upozorní řidiče hlasitým zvukovým signálem a zastaví stroj, aby se předešlo tragickým následkům. Pro funkci rozpoznání ospalosti jsou pomocí kamery nepřetržitě sledovány zorničky, mrkání, poloha hlavy a puls obsluhy. Systém tak rozpozná typické příznaky ospalosti: časté mrkání, pohled očí směrem dolů nebo jejich zavření na dobu delší než tři sekundy, pokles tepové frekvence a také zívání. Protože je systém RSM Ok ID propojen s ISOBUS stroje, je schopen aktivně zastavit vozidlo. To umožňuje předcházet případným nehodám.

Compaction Prevention System (CPS) - Agtech 2030

Compaction Prevention System (CPS) - Agtech 2030.
Compaction Prevention System (CPS) - Agtech 2030.

Systém prevence zhutnění (CPS) od společnosti Agtech 2030 nabízí uživateli službu, která v předstihu a ve formě mapy zobrazuje aktuální riziko zhutnění pole, a tedy jeho sjízdnost.

SIS REMOTE - Reichhardt GmbH Steuerungstechnik

SIS REMOTE - Reichhardt GmbH Steuerungstechnik.
SIS REMOTE - Reichhardt GmbH Steuerungstechnik.

Jednou z největších výzev spojených s autonomním provozem zemědělských strojů je bezpečnost provozu a vozidla. Proto je provoz autonomních strojů povolen pouze s rozsáhlými omezeními, složitými senzorovými systémy a nákladnou technologií.

SIS REMOTE je integrovaný řídicí systém pro dálkové ovládání autonomních zemědělských strojů. Tento systém, který se skládá z rádiového řídicího systému a ISOBUS, splňuje všechny požadavky na funkční bezpečnost. Systém je společným vývojem společností Reichardt Steuerungstechnik, HBC-radiomatic, Vogt a MDB.