KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 23.9. – svátek slaví Berta

Přesné založení porostu cukrové řepy i kukuřice a následné mechanické ošetření za pomocí strojů Horsch

Zveřejněno: 10. 4. 2023

Přesný secí stroj Horsch Maestro a meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF se mohou během roku vhodně doplňovat. Zatímco secí stroj přesně založí porosty kukuřice nebo cukrové řepy, meziřádkový kypřič je následně velmi přesně mechanicky ošetří.

Secí stroj Horsch Maestro je k dispozici v šestiřádkovém, osmiřádkovém, devítiřádkovém a dvanáctiřádkovém provedení.

Kukuřici, cukrovou řepu, ale i jiné plodiny, jako jsou slunečnice, řepka, čirok, sója či boby lze založit přesným secím strojem Horsch Maestro, který je k dostání v mnoha variantách odlišujících se od sebe mimo jiné počtem výsevních jednotek, provedením zásobníků, pracovním záběrem a způsobem agregace s traktorem.

Vysoká variabilita secího stroje Horsch Maestro

Například je k dispozici varianta secího stroje Horsch Maestro s jednokomorovým zásobníkem o objemu 3 000 litrů, který se používá k aplikaci hnojiva pomocí botek (s efektem v podobě hnojení přímo pod řádek). Osivo se v tomto případě umisťuje do velkých komor pro jednotlivé řádky. Další variantou je dvoukomorový sytém centrálního zásobníku. Ten pojme 3 000 litrů hnojiva a 800 litrů osiva. Osivo je kontinuálně distribuováno do jednotlivých dávkovačů. Výhodou centrálního zásobníku je rychlé a jednoduché plnění (nemusí se plnit jednotlivé menší zásobníky). Centrální zásobník může sloužit k uchovávání osiva i hnojiva, zatímco malé zásobníky lze využít třeba pro výsev řepky.

Secí stroj Horsch Maestro je k dispozici v šestiřádkovém, osmiřádkovém, devítiřádkovém a dvanáctiřádkovém provedení. Devítiřádková varianta tvoří tři řádky s osivem přímo pod traktorem, netvoří tedy řádek v kolejích od pneumatik traktoru. Současné hnojení pod patu případně umožní čelní zásobník Horsch Partner určený k zavěšení na přední traktorový tříbodový závěs. Náročnější uživatelé, jimž čelní zásobník nedostačuje, mohou zvolit verzi s výsevními jednotkami. Lze je zavěsit za secí stroj Horsch Pronto AS nebo Horsch Focus TD.

Pro zemědělce v řepařských oblastech, jako je například střední Haná, může být zajímavým faktem to, že lze secí stroj velmi rychle a snadno přestavět z 12řádkové varianty o šířce řádků 45 cm na 8řádkovou o šířce řádku 75 cm. To znamená, že jedním secím strojem je možné zakládat porosty cukrové řepy a kukuřice.

Dva druhy dávkovačů – Horsch AirSpeed a AirVac

Během konfigurace secího stroje si může zemědělec vybrat ze dvou druhů dávkovačů – Horsch AirSpeed nebo Horsch AirVac. I když jsou oba dávkovače z větší části sestavené ze shodných dílů, rozdíl mezi nimi přeci jen najdeme. Horsch AirVac pracuje s podtlakem, zatímco Horsch AirSpeed s přetlakem.

Dávkovač Horsch nabízí vysokou přesnost, spolehlivost, individuální přizpůsobení se polním podmínkám a jednoduchou obsluhu.
Dávkovač Horsch nabízí vysokou přesnost, spolehlivost, individuální přizpůsobení se polním podmínkám a jednoduchou obsluhu.

Horsch AirVac, jenž nejlépe pracuje při pracovních rychlostech do 12 km/h, je vhodný pro zemědělce provádějí se secím strojem výsev vícera druhů plodin (řepka, cukrová řepa, jemná zrna apod.). U podtlakového systému opouští osivo vakuový segment volným pádem. Horsch AirVac má výhody za vlhkých podmínek, jelikož je možné odstavit záchytné kolečko. Jde také o lepší a flexibilnější řešení pro náchylnější plodiny.

Naproti tomu v případě Horsch AirSpeed je osivo vystřelováno do trubky a za pomocí proudu vzduchu (o rychlosti až 60 km/h) aktivně transportováno do země. Přetlakový systém je tedy vhodné využít, operujeme-li s větším osivem. Výhodou přetlakového řešení je přesnost výsevu kukuřice i při vysokých pracovních rychlostech.

Jelikož málokdy panují na poli stejné podmínky, využívají secí stroje Horsch Maestro automatickou regulaci přítlaku na secí botku. Přítlak botky se automaticky mění od 150 kg do 350 kg podle toho, zda výsev probíhá v kamenitých nebo lehkých půdách. Tím je zajištěna optimální hloubka setí, aniž by docházelo k přílišnému nebo nedostatečnému utužení půdy. Porost pak vykazuje vyrovnané vzcházení.

Meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF

Kvalitně založený porost plodiny, jako je řepa či kukuřice, je vhodné během jeho růstové fáze mechanicky ošetřovat. K tomu poslouží meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF pro plečkování a mechanickou regulaci plevele. Jeho rozteč lze jednoduše a rychle přestavět na 25, 45 nebo 75 cm. K dispozici je s pracovním záběrem od 6 do 18 metrů. Současné kypřiče Horsch Transformer VF umí jedním agregátem zpracovat dva až tři řádky (při rozteči řádků 25 cm). Rám s vnitřním svěracím profilem poskytuje maximální prostor k variabilnímu uspořádání nástrojů stroje a optimálnímu pokrytí všech požadovaných roztečí řádků (od 15 cm do 80 cm). Pracovní záběr lze snadno nastavit v několika krocích bez použití nářadí.

Kypřiče Horsch Transformer VF jsou k dispozici o délce 9 a 18 metrů.
Kypřiče Horsch Transformer VF jsou k dispozici o délce 9 a 18 metrů.

Meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF je vybaven bočním posuvným rámem (s dráhou 450 mm), kompletně zabudovaným do hlavního rámu stroje. Kypřič se tak nalézá blízko traktoru a zásluhou své kompaktní konstrukce je agregovatelný i s menšími traktory. Vedle toho tato koncepce usnadňuje práci na svazích, protože malý prostor mezi zadní nápravou traktoru a kypřičem zaručuje maximální směrovou stabilitu.

Horsch Transformer VF lze také nakonfigurovat tak, aby mohl provádět buď celoplošné zpracování půdy, nebo zpracování půdy pouze v řádku. Zvolením vhodného nástroje lze stroj uplatnit také na pozemcích s velkým množstvím kamenů, slámy nebo na lepivých půdách (za předpokladu montáže čisticích disků a ochranných plechů). Integrované příslušenství lze kdykoliv vyřadit z činnosti.

Zvláštností stroje Horsch Transformer VF je jeho krátká konstrukce. Kypřič je vybaven bočním posuvným rámem (s dráhou 450 mm), kompletně zabudovaným do hlavního rámu stroje.
Zvláštností stroje Horsch Transformer VF je jeho krátká konstrukce. Kypřič je vybaven bočním posuvným rámem (s dráhou 450 mm), kompletně zabudovaným do hlavního rámu stroje.

Stroj Horsch Transformer VF je možné osadit nejrůznějšími pracovními nástroji a příslušenstvím podle toho, v jaké plodině bude pracovat. Jde například o různé typy radliček, úhlový nůž, ochranné disky, plechy a pruty. Například v českých podmínkách při kultivaci cukrové řepy (rozteč řádků 45 cm) se využívá levý a pravý nůž a středová radlička. Nastavit lze, jak blízko rostlin budou pracovat radličky. U cukrové řepy je to většinou 5 cm, avšak vzdálenost lze nastavit i na 3,5 cm. V porostu kukuřice (rozteč řádků 75 cm) se zase využijí šípové radličky, které půdu v meziřádku zpracují a plevel podříznou.

Výška rámu 660 mm umožňuje také pozdní kypření vzrostlých plodin. Kypřič Horsch Transformer VF se skládá z třířadé paralelogramové konstrukce pro různá rozpětí řádků. Hloubku zpracování půdy lze nastavit bez použití nářadí. Do volitelné výbavy spadá dvojčinný válec pro přítlak na radličku, standardně se přítlak nastavuje manuálně.

Konstrukce kypřiče Horsch Transformer VF dovoluje rovněž přesné navádění stroje kamerou sledující řádky porostu.
Konstrukce kypřiče Horsch Transformer VF dovoluje rovněž přesné navádění stroje kamerou sledující řádky porostu.

Pokud se zasela plodina pomocí navigace GPS, může následně traktor během práce s kypřičem Horsch Transformer VF využít data z navigace a pohybovat se po poli automaticky a s vysokou přesností. Konstrukce kypřiče dovoluje rovněž přesné navádění stroje kamerou sledující řádky porostu. Kamera pracuje v režimu 2D nebo 3D a rozpoznává barvy porostu, přičemž je-li pozemek kompletně zarostlý, podle odstínů zelené barvy rozezná vysazenou plodinu (například řádek kukuřice) a podle toho kypřič navádí. Zemědělec může stroj nechat osadit také osvětlovací soupravou pro kameru usnadňující práci v nepříznivých světelných podmínkách. Pro eliminaci překrývání řádků na souvrati či na hranici pole, zajištění konstantní kvality práce po celé ploše pole a zjednodušení ovládání stroje je k dispozici volitelná funkce SectionControl umožňující automatické zvedání jednotlivých segmentů.

Máte-li zájem o vyzkoušení obou strojů ve vlastních podmínkách, je nejvyšší čas kontaktovat svého nejbližšího prodejce Pekass, Lukrom nebo Stagra – podle toho, v jakém regionu se nacházíte. Všichni prodejci mají k dispozici předváděcí stroje.