Úroková sazba od 0,49% pro traktory CASE IH a STEYR
Dnes je 1.12. – svátek slaví Iva

V podniku Paseka, zemědělská svěřili zpracování půdy a setí strojům Horsch. A vyplatilo se!

Zveřejněno: 16. 8. 2023

Akciová společnost Paseka, zemědělská je dlouholetým uživatelem techniky pro zpracování půdy a setí značky Horsch. Provozuje větší počet kypřičů a podmítačů různého typu proto, aby bylo možné zvolit nejvhodnější technologii zpracování půdy v daný okamžik. Stroje jsou schopné perfektně připravit pozemek pro následné založení porostu.

Diskový secí stroj Horsch Pronto 8 DC má ve výbavě dvě řady disků na zpracování půdy a utužení povrchu půdy zajišťuje zadní pneumatikový pěch.

Společnost hospodaří na 3 000 ha zemědělské plochy, z toho 2 700 ha zaujímá orná půda a zbytek tvoří trvalé travní porosty. Největší výměru zaujímá ječmen jarní a kukuřice, následuje pšenice ozimá, řepka, žito, cukrová řepa a sója.

V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na chov mléčného skotu, přesněji 600 kusů Holštýnského skotu. Na středisku v Mladějovicích se nachází dojnice, dva velkokapacitní kravíny s dojírnou, porodna a stáj pro výkrm býků. Na středisku v Pasece je zejména mladý dobytek (jalovice), který je poté převážen do Mladějovic.

Většina pozemků se nachází v nadmořské výšce 240 – 280 m. n. m. (pozemky v katastrech obcí Babice, Mladějovice, Lužice a Paseka) a menší část pozemků v nadmořské výšce 500 – 650 m. n. m. (katastry Chabičov a Dalov). Vyskytují se zde půdy těžké, písčité, štěrkovité i kamenité.

Porosty jsou po secím stroji Horsch vyrovnanější

Paseka, zemědělská a. s. je dlouholetým uživatelem techniky na zpracování půdy a setí značky Horsch. První stroj této značky začala společnost provozovat na přelomu století. Šlo o čtyřmetrový secí stroj Horsch Concord. V roce 2002 byl pořízen kypřič Horsch Terrano FG s kolovým pěchem Horsch Optipack. V roce 2006 společnost koupila další kypřič Horsch Terrano FG, hloubkový kypřič Horsch Tiger AS a osmimetrový secí stroj Horsch Concord. V roce 2011 následoval diskový podmítač Horsch Joker RT. V roce 2021 přesný secí stroj Horsch Maestro 12 CV. O rok později další diskový podmítač Horsch Joker HD, radličkový podmítač Horsch Cruiser a čtyřmetrový hloubkový kypřič Horsch Tiger MT. V letošním roce byl pořízen třetí kypřič Horsch Terrano FG a secí stroj Horsch Pronto 8 DC.

Radličkový secí stroj Horsch Concord se na kamenitých půdách osvědčil na výbornou. V podniku za celou dobu stroj zasel 45 000 ha. Teprve nedávno jej nahradil osmimetrový diskový secí stroj Horsch Pronto 8 DC.
Radličkový secí stroj Horsch Concord se na kamenitých půdách osvědčil na výbornou. V podniku za celou dobu stroj zasel 45 000 ha. Teprve nedávno jej nahradil osmimetrový diskový secí stroj Horsch Pronto 8 DC.

Radličkový secí stroj Horsch Concord se na kamenitých půdách osvědčil na výbornou. Měl na starosti setí obilnin, sóji, vojtěšky a máku. Spolu se setím probíhala aplikace kapalného hnojiva. V podniku za celou dobu stroj zasel 45 000 ha. Teprve nedávno jej nahradil osmimetrový diskový secí stroj Horsch Pronto 8 DC. Ve výbavě má dvě řady disků na zpracování půdy a utužení povrchu půdy zajišťuje zadní pneumatikový pěch. Čelní pěch pořízen nebyl. Setí totiž probíhá do perfektně připraveného seťového lůžka. Dvoukotoučové botky mohou pracovat s přítlakem až 120 kg. Secí botky jsou hloubkově naváděny kopírovacími kladkami. Přítlak a hloubka setí se nastavují nezávisle a vzájemně se neovlivňují. Stroj disponuje dvoukomorovým zásobníkem (5 000 litrů) se systémem G & F, kdy složky (osivo a hnojivo) jsou dávkovány samostatně a aplikovány do stejného řádku. „Při používání secího stroje Horsch Concord jsme byli zvyklí současně aplikovat hnojivo. Z kapalného hnojiva jsme však přešli k pevnému. Hnojení současně během setí provádíme u obilovin a řepky. Při dnešních cenách hnojiv je aplikace hnojiva secím strojem jedna z nejpřesnějších. Dávka je přesná a aplikuje se cíleně,“ uvedl agronom a mechanizátor Ondřej Přidal. Porosty po secím stroji Horsch Pronto jsou na rozdíl od Horsch Concord vyrovnanější. Se secím strojem Horsch Pronto je také možné bez problémů set mák. Ovládání secího stroje se provádí přes ISOBUS terminál traktoru.

Setí kukuřice a cukrové řepy provádí dvanáctiřádkový Horsch Maestro 12 CV, který v podniku nahradil dva secí stroje. Ondřej Přidal na stroji oceňuje zejména centrální zásobník, díky kterému nemusí plnit malé zásobníky jednotlivých výsevních jednotek: „Řádky kukuřice a řepy jsou po stroji Horsch Maestro 12 CV vyrovnané a rovné. Toho jsme nikdy s předešlými secími stroji nedocílili. Líbí se mi centrální zásobník. Plnění je rychlejší a jednodušší. Naplnění zásobníku trvá jednomu člověku pár desítek minut.“ Dvoukomorový zásobník je rozdělen pro hnojivo, semeno a pomocné plodiny. Osivo je kontinuálně distribuováno do jednotlivých dávkovačů. Secí stroj je vybaven podtlakovými dávkovači Horsch AirVac. U podtlakového systému opouští osivo vakuový segment volným pádem. Horsch AirVac se vyznačuje výhodami za vlhkých podmínek, jelikož je možné odstavit záchytné kolečko. Jde také o lepší a flexibilnější řešení pro náchylnější plodiny.

Secí stroj Horsch Maestro 12 CV je vybaven i systémem AutoForce pro automatickou regulaci přítlaku botek na základě půdních podmínek na poli. Jelikož málokdy panují na poli stejné podmínky, přítlak botky se automaticky mění od 150 kg do 350 kg podle toho, zda výsev probíhá v kamenitých nebo lehkých půdách. Tím je zajištěna optimální hloubka setí, aniž by docházelo k přílišnému nebo nedostatečnému utužení půdy. Porost pak vykazuje vyrovnané vzcházení. Systém pracuje tak, že senzor měří přítlak na dvou opěrných kolech. Tlak je předem nastaven v terminálu a obsluha si může vybrat mezi třemi úrovněmi tlaku. V případě, že by se kontaktní tlak změnil, senzor to detekuje a systém automaticky přítlak upraví tak, aby vždy odpovídal nastavené nominální hodnotě. Konstrukce secího stroje je schopna přenášet hmotnost stroje na výsevní lištu. „Pracovní rychlost při setí cukrové řepy činí 10 km/h, u kukuřice 14 km/h. Setí u nás probíhá 24 hodin v kuse. Za tu dobu jsme schopni zaset 80 ha cukrové řepy nebo 100 ha kukuřice. Díky nepřetržitému setí porosty dozrávají stejnoměrně, kolejové řádky jsou v lepším stavu a u řepy je možné aplikovat herbicid na celé výměře ve stejnou chvíli,“ uvedl agronom. Ovládání secího stroje se provádí přes externí terminál firmy Horsch.

Diskové i radličkové stroje Horsch pro perfektní přípravu půdy před setím

Dříve se v podniku zpracovávala půda výhradně radličkovými stroji. Pro pozemky se strništěm po sklizni zrnové kukuřice (a tedy s velkým množstvím posklizňových zbytků) tato technologie nebyla podle agronoma vhodná. Pořízen tedy byl diskový podmítač Horsch Joker RT, který začal provádět všechny první podmítky. Každou sezónu zpracoval půdu na výměře 1 200 ha (s jednou sadou disků). Prováděl i jarní přípravu půdy a podzimní zpracování kukuřičného strniště. „Jelikož jsem chtěl vzhledem k velké výměře kukuřice a sóji stroj, který provede zaklopení a promíchání rostlinných zbytků s půdou, pořídili jsme druhý diskový podmítač Horsch Joker, ale ve verzi HD s většími 620 mm disky. U verze Horsch Joker RT jsou disky 520 mm. Tento rozdíl v rozměru je na výsledné práci hodně znát,“ uvedl agronom. Zpětné utužení půdy provádí dvojitý pěch RollPack (u Horsch Joker HD) a RollFlex (u Horsch Joker RT). Agronom u podmítačů Horsch Joker oceňuje bezúdržbové náboje talířů s dlouhou životností a s trvalou mazací náplní.

V podniku pořídili mimo jiné verzi Horsch Tiger MT se dvěma řadami disků a dvěma řadami radliček. Tato verze se osvědčuje a podle slov agronoma dokáže zpracovat všechno.
V podniku pořídili mimo jiné verzi Horsch Tiger MT se dvěma řadami disků a dvěma řadami radliček. Tato verze se osvědčuje a podle slov agronoma dokáže zpracovat všechno.

Svého času hloubkový kypřič Horsch Tiger AS se čtyřmi řadami radliček v podniku zpracovával všechny pozemky, kde se aplikoval hnůj (živočišná výroba ročně vyprodukuje 15 000 tun hnoje) do hloubky 23 cm. Práce mu mírně ubyla, když se pořídil podrývák. S hloubkovým kypřičem Horsch Tiger v podniku zkoušeli úspěšně zpracovávat i půdu s vojtěškou. V podniku si půjčili a následně i pořídili také verzi Horsch Tiger MT se dvěma řadami disků a dvěma řadami radliček. Tato verze se osvědčuje a podle slov agronoma dokáže zpracovat všechno (v extrémních případech i 50 cm výdrol). Se strojem jsou nyní zpracovávány také pozemky, kde následně proběhne výsev řepky.

Kypřič Horsch Terrano FG se v podniku osvědčuje. Na snímku souprava zachycená v roce 2012.  V provozu je již třetí kus.
Kypřič Horsch Terrano FG se v podniku osvědčuje. Na snímku souprava zachycená v roce 2012. V provozu je již třetí kus.

První pořízený kypřič Horsch Terrano FG pracoval prakticky celoročně od jara do podzimu – prováděl první zpracování půdy po sklizni až po přípravu půdy pro následné setí. A to z toho důvodu, že secí stroj Horsch Concord měl dlouhé přihnojovací radličky a tím pádem vyžadoval zpracovanou půdu do hloubky 10 cm. První kypřič Horsch Terrano FG tak zpracovalo půdu na celkové výměře 60 000 ha. Jelikož s tímto kypřičem byli v podniku spokojeni, v průběhu let došlo k obměnám za novější kusy. Od letošního roku v podniku pracuje v pořadí třetí Horsch Terrano FG.

Kolový pěch je vhodný i do těžkých půd, po hlubokém kypření, na rozdrobení hrud, uzavření dutin v půdě.
Kolový pěch je vhodný i do těžkých půd, po hlubokém kypření, na rozdrobení hrud, uzavření dutin v půdě.

Kypřič Horsch Terrano FG je provozován s kolovým pěchem Optipack (jako tomu bylo také u jeho předchůdců). Kolový pěch je vhodný i do těžkých půd, po hlubokém kypření, na rozdrobení hrud, uzavření dutin v půdě. Kvalitního rozdrobení hrud se dosahuje vlivem hmotnosti stroje a vysoké pracovní rychlosti. Jde o jediný stroj v podniku, který nemá žádný integrovaný válec/pěch. V případě mokrých podmínek se pouze odpřáhne tažený kolový pěch. Podle zkušeností agronoma má tento kypřič obrovskou průchodnost.

V roce 2006 společnost koupila hloubkový kypřič Horsch Tiger 4 AS, který je stále v provozu.
V roce 2006 společnost koupila hloubkový kypřič Horsch Tiger 4 AS, který je stále v provozu.

Na finální přípravu půdy před setím všech plodin je podle agronoma perfektním strojem šestimetrový víceřadý radličkový podmítač Horsch Cruiser. Výhodou tohoto podmítače je prý precizní podřezání celého povrchu zpracovávaného úseku pole. Jeho další výhodou je dlouhý rám, stroj tak není náchylný na ucpávání. Perfektní práci odvádí při pracovní rychlosti 16 km/h.

V podniku měli možnost vyzkoušet prutové brány Horsch Cura a meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF. Agronom na závěr rozhovoru uvedl, že plánuje vyzkoušet také Horsch Finer pro mělké zpracování půdy a do budoucna plánuje vzhledem k navyšování výměry kukuřice pořízení většího secího stroje.

Pokud máte zájem vidět techniku Horsch zmíněnou v tomto článku, jste zváni na Polní den. Nebudou chybět ani praktické ukázky. Uskuteční se dne 18. srpna 2023 od 10:00 hodin na středisku v Babicích u Šternberka. Pořadatelem je Paseka, zemědělská a.s. a Lukrom, spol. s r.o.