AgroEcoPower na Techagro 2024. Pavilon P, stánek 056
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

FendtONE je všestrannější a přináší praktické aktualizace pro navigaci

Zveřejněno: 4. 10. 2023

Systém ovládání a řízení strojů FendtONE je u strojů Fendt již dlouhou dobu standardem. Traktory jsou tak svým rozsahem funkcí neustále aktuální. Operační systém FendtONE umožňuje aktualizace softwaru v kabině traktoru i mimo ni. Pro FendtONE ve strojích jsou nyní k dispozici další možnosti a aktualizace pro naváděcí systém a ovládání stroje.

FendtONE je všestrannější a přináší praktické aktualizace pro navigaci.

Naváděcí systém Coverage Guidance doplňuje Fendt Contour Assistant

Pro přesné a zjednodušené obdělávání pole bez stávajících hranic a linií nyní Fendt nabízí funkci Fendt Contour Assistant s přídavkem Coverage Guidance. Pokud obsluha aktivuje funkci Coverage Guidance a projede první stopu na poli s aktivně pracujícím nářadím, systém vypočítá následující pracovní stopu a automaticky do ní najede. Na rozdíl od adaptivní křivky umožňuje pracovní dráha větší flexibilitu nezávisle na posledním záběru. To umožňuje automatické řízení paralelně s již projetou tratí.

Například při aplikaci přípravků na ochranu rostlin může nyní obsluha nejprve pracovat na souvrati, aniž by musela předem zaznamenávat různé stopy, a poté přímo aktivovat systém automatického navádění. V závislosti na poloze traktoru systém nabízí vhodné trasy na základě souvratí, podobně jako základní funkce Fendt Contour Assistant. Další výhoda: Jakmile je aktivován režim Coverage Guidance, není potřeba zaznamenávat samostatnou linii.

Naváděcí systém pro kompenzaci sklonu

Při práci na svazích se může tažené příslušenství i přes naváděcí systém unášet vlastní hmotností směrem dolů ze svahu, a tak během provozu vytvářet neobdělané kusy půdy. Obsluha pak musí ručně zasáhnout do naváděcího systému a korigovat kurz. Například musí posouvat navigační linie, aby připojené nářadí správně kopírovalo předchozí stopu. Traktor s Fendt Implement Slope Compensation automaticky koriguje svůj kurz v závislosti na aktuálním sklonu svahu. To zvyšuje kvalitu práce při zpracování půdy a setí.

Od listopadu 2023 bude nová aktualizace softwaru dostupná pro všechny traktory s FendtONE s odpovídající výbavou.
Od listopadu 2023 bude nová aktualizace softwaru dostupná pro všechny traktory s FendtONE s odpovídající výbavou.

Ovládání kolejových řádků

Aktualizace Tramline Control (ovládání kolejových řádků) je nyní k dispozici pro stroje s podporou ISOBUS v balíčku funkcí Fendt Section Control. Tato funkce umožňuje výměnu určitých informací mezi traktorem a secím strojem. Rozestupy mezi kolejovými řádky jsou automaticky vypočítávány pomocí údajů o poloze traktoru. Na základě předem definovaného rytmu se výsevní jednotky automaticky přepínají a tím vytváří kolejové řádky. To usnadňuje práci, protože obsluha již nemusí neustále ručně upravovat rytmus kolejových řádků.

Rozšíření funkce TIM

Funkce Tractor Implement Management (TIM) je volitelně dostupná pro všechny stroje Fendt Profi+ s funkcí ISOBUS. Rozšíření funkcí TIM Hitch a TIM PTO nyní také umožňují příslušenství ovládat táhla, stejně jako například kloubový hřídel a automaticky upravovat pracovní hloubku pomocí aplikačních map. To znamená, že hloubkové zpracování půdy se provádí pouze tam, kde je to nutné. To chrání půdu, šetří palivo a je aktivním příspěvkem k preciznímu zemědělství.

Inovace pro Variable Rate Control

Nová aktualizace softwaru Fendt Variable Rate Control přináší propojení Section Control a Variable Rate Control, které nyní umožňuje snížit aplikační dávku na nulu. Zejména během bodového postřiku to umožňuje rychlé přepínání trysek. Obsluha jej může použít k vytvoření zón, ve kterých nesmí být aplikováno žádné hnojivo. To znamená, že přípravky na ochranu rostlin jsou používány ještě přesněji a efektivněji. Přesně pro tento účel nyní systém dokáže zpracovat i aplikační mapy bodového postřiku. Tím je ještě snazší splnit zákonné požadavky, zejména v blízkosti chráněných zón, jako jsou vodní plochy nebo obydlené oblasti. To dále snižuje používání přípravků na ochranu plodin a je to způsob, jak dosáhnout udržitelnějšího zemědělství.

Od listopadu 2023 bude nová aktualizace softwaru dostupná pro všechny traktory s FendtONE s odpovídající výbavou.

Fendt se výrazně podílí na iniciativě AgIN (Agriculture Interoperability Network) a AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation e.V.) s cílem vyvinout jednotné prostředí pro výměnu telemetrických dat.
Fendt se výrazně podílí na iniciativě AgIN (Agriculture Interoperability Network) a AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation e.V.) s cílem vyvinout jednotné prostředí pro výměnu telemetrických dat.

Fendt podporuje iniciativy pro jednoduchou výměnu dat

Fendt se výrazně podílí na iniciativě AgIN (Agriculture Interoperability Network) a AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation e.V.) s cílem vyvinout jednotné prostředí pro výměnu telemetrických dat. V budoucnu to farmám usnadní shromažďování údajů ze smíšených strojových parků a jejich přenos do systému řízení farem podle jejich výběru. AGCO je jedním ze zakládajících členů AEF a jako takový se podílel na vývoji standardu ISOBUS. Pilotní projekt AEF je plánován na rok 2024.