Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

Na Lučním dni se představila kompletní linka pro sklizeň pícnin značky Fendt. Nechyběly ani letošní novinky

Zveřejněno: 19. 6. 2023

Na pozemcích Veterinární univerzity Brno, Školského zemědělského podniku Nový Jičín se prvního června uskutečnil Luční den pořádaný společností AGROMEX. Na akci proběhla praktická prezentace techniky pro sklizeň pícnin značky Fendt.

Traktor Fendt 936 Vario přitáhl před diváky kombinovaný senážní vůz Fendt Tigo 75 XR D. Ten byl opatřen multifunkčním polohovatelným čelem, jež obstarává plnění a předlisování materiálu.

Jako první před diváky přijela souprava složená z traktoru Fendt 516 Vario a vzadu neseného žacího stroje Fendt Slicer 3160 TLX. Stroj disponuje hydropneumatickým odlehčováním umožňujícím plynule měnit přítlak žacího stroje na podložku v závislosti na typu sklízené hmoty. Inovovaná žací lišta firmy Fendt má k dispozici čelně ozubené soukolí. Označení stroje napovídá, že pracovní záběr dosahuje 3,10 metru. Dále obsahuje šest pracovních disků na liště. Představený stroj neměl ve výbavě kondicionér pro úpravu pokosu. K dispozici však je, a to ve dvou provedeních – prstový nebo s gumovými mačkacími válci. U prstového kondicionéru lze v pěti stupních nastavit intenzitu zpracování píce.

O posečení porostu se postarala až letošní novinka. Traktor Fendt 724 Vario přijel s žací trojkombinací složenou z čelního žacího stroje Fendt Slicer 360 FQ KC a dvou zadních žacích strojů Fendt Slicer 860 KC. Nastavení pracovního záběru u zadních žacích strojů je variabilní, dosahuje až 8,6 metru. Nastavuje se mechanicky za pomocí čepů. Obsluha tak může upravit pracovní záběr zadních žacích strojů v závislosti na pracovním záběru čelního žacího stroje. Zmenšení záběru se v praxi využívá nejčastěji při sečení nepravidelných pozemků, kde souprava musí neustále zatáčet. Nevznikají pak neposečené pruhy. Naopak při sečení rovných pozemků lze využít plný záběr žacích strojů. Fendt má v nabídce i větší kombinaci se záběrem až 9,60 metru. I žací trojkombinace mohou pracovat s kondicionérem nebo bez něj.

Nastavení pracovního záběru u zadních žacích strojů je variabilní, dosahovat může až 8,6 metru. Obsluha tak může upravit pracovní záběr zadních žacích strojů v závislosti na pracovním záběru čelního žacího stroje.
Nastavení pracovního záběru u zadních žacích strojů je variabilní, dosahovat může až 8,6 metru. Obsluha tak může upravit pracovní záběr zadních žacích strojů v závislosti na pracovním záběru čelního žacího stroje.

Označení FQ u čelního žacího stroje Fendt upozorňuje na unikátní konstrukci závěsu. Závěs stroje je pevně zavěšen v předním tříbodovém závěsu traktoru. Kopírování terénu je tvořeno aktivním závěsem, který pracuje v podvěsu hlavního nosného rámu stroje. Dlouhý závěs umožňuje kvalitní kopírování terénu ve všech směrech (3D). Díky této konstrukci závěsu a hydropneumatickému odlehčování působí žací lišta ve všech pozicích na zem stejným tlakem. Čelní žací stroj lze vybavit i systémem stranového posuvu. Za pomocí hydraulického pístu může obsluha se žacím strojem posouvat doprava a doleva, a tak předcházet tvorbě neposečených pruhů na pozemku. Stroj je vyráběn s pracovním záběrem 3,10 metru nebo 3,60 metru.

Dlouhý závěs u čelního žacího stroje Fendt umožňuje kvalitní kopírování terénu ve všech směrech (3D).
Dlouhý závěs u čelního žacího stroje Fendt umožňuje kvalitní kopírování terénu ve všech směrech (3D).

Obraceč Fendt s rozčesávacím efektem

Po žacích strojích přišel na řadu obraceč. Obraceče firma Fendt vyrábí ve dvou modelových řadách – Fendt Twister a Fendt Lotus. Na Lučním dni se ukázal zástupce z první uvedené řady. Šlo o obraceč standardní koncepce Fendt Twister 6606 DN. Z označení lze vyčíst, že pracovní záběr dosahuje až 6,6 metru a k dispozici je 6 pracovních rotorů. Za zmínku také stojí výkyvný závěs. Obraceče firma Fendt vyrábí v nesené i tažené verzi s pracovními záběry od 5,2 metru do 13 metrů.

Prsty obraceče Fendt pracují s tzv. rozčesávacím efektem – hmota je prstem podebírána ve dvou vrstvách a ideálně rozprostřena po pozemku.
Prsty obraceče Fendt pracují s tzv. rozčesávacím efektem – hmota je prstem podebírána ve dvou vrstvách a ideálně rozprostřena po pozemku.

Jednotlivé sekce obraceče Fendt Twister jsou tvořeny silnostěnným jeklovým rámem. Hrabice mají plochý tvar, aby na nich nic neulpívalo. Na každé hrabici jsou šikmo uchyceny po dvojicích 9,5 mm prsty stejné délky. Prsty pracují s tzv. rozčesávacím efektem – hmota je prstem podebírána ve dvou vrstvách a ideálně rozprostřena po pozemku. Pracovní výšku a sklon rotorů lze nastavit ve třech pozicích. Každý obraceč firmy Fendt je vybaven možností naklonění vůči ose traktoru pro krajové obracení. Nastavení krajového obracení je standardně mechanické, na přání pak hydraulické.

Žací stroj Fendt Slicer 3160 TLX disponuje hydropneumatickým odlehčováním, jež umožňuje plynule měnit přítlak žacího stroje na podložku v závislosti na typu sklízené hmoty.
Žací stroj Fendt Slicer 3160 TLX disponuje hydropneumatickým odlehčováním, jež umožňuje plynule měnit přítlak žacího stroje na podložku v závislosti na typu sklízené hmoty.

Šetrné dosednutí rotorů shrnovače na pozemek

Píci do řádků shrnul čtyřrotorový shrnovač Fendt Former 14055 PRO s pracovním záběrem 13,8 metru. Obraceč je možné propojit s ISOBUS systémem traktoru. Traktory Fendt komunikující s připojeným strojem přes tento systém jsou vybavené příslušnou zásuvkou a 12palcovým dotykovým terminálem, prostřednictvím něhož lze ovládat všechny funkce shrnovače. Systém umožňuje individuální zvedání rotorů shrnovače v případě, když není možné využít plný záběr stroje. Součástí je také automatické složení shrnovače do transportní polohy bez toto, aniž by musela obsluha vylézat z kabiny traktoru ven. Další funkcí je možnost uložení si nastavení shrnovače (pracovního záběru). Dále je zde možnost variabilního nastavení pracovního záběru a šířky řádku. Podle toho, jaký pracovní záběr si obsluha nastaví u zadních rotorů, stroj pomocí elektroniky si sám pohlídá maximální možný záběr předních rotorů tak, aby vždy došlo k plnému překrytí rotorů. Zajímavou funkcí tohoto stroje je, že dokáže v reakci na snižující nebo zvyšující se pracovní rychlost při shrnování pohybovat s rotory směrem nahoru nebo dolů a tím optimalizovat úhel prstů tak, aby za každých okolností docházelo ke kvalitnímu shrnování píce do řádků. Obsluha tak nemusí neustále během dne manuálně nastavovat shrnovač, vše probíhá automaticky.

V popředí se nachází dvourotorový středový shrnovač Fendt Former 671 a v pozadí čtyřrotorový shrnovač Fendt Former 14055 PRO s pracovním záběrem 13,8 metru.
V popředí se nachází dvourotorový středový shrnovač Fendt Former 671 a v pozadí čtyřrotorový shrnovač Fendt Former 14055 PRO s pracovním záběrem 13,8 metru.

Návštěvníci v praxi viděli i specifický přechod rotorů do pracovní polohy – když rotory přechází do pracovní polohy, nejdříve na zem dosednou jejich zadní kolečka a až pak celá přední část rotorů (pro lehké dosednutí a následné kopírování terénu), při zvedání rotorů je tento postup opačný. Každý rotor je vybaven pětikolovým podvozkem, předním kopírovacím kolem a tandemovou nápravou pro lepší překonávání nerovností.

Staticky se návštěvníkům ukázal i nejmenší dvourotorový středový shrnovač Fendt Former 671.

Lis Fendt Rotana ovládá pojezdovou rychlost

Druhou představenou novinkou letošního roku byl svinovací lis Fendt Rotana 160 V s funkcí TIM. Tato funkce umožňuje lisu ovládat traktor (jeho zrychlování/zpomalování). Když je naplněna lisovací komora a je potřeba zahájit proces vázání, lis vyšle pokyn traktoru, aby zastavil. Jakmile traktor zastaví, spustí se vázací proces, otevření zadních vrat, automatické vyklopení balíku a zvednutí sběrače a poté obsluha dá pokyn traktoru k rozjezdu vpřed. Pokud při lisování probíhá i řezání hmoty, obsluha může při tvorbě posledních vrstev balíků nastavit automatickou deaktivaci řezacího systému. U každého balíku může být měřena vlhkost i váha a data přenášena do databázového systému.

Představenou novinkou letošního roku byl svinovací lis Fendt Rotana 160 V s funkcí TIM. Tato funkce umožňuje lisu ovládat traktor (jeho zrychlování/zpomalování).
Představenou novinkou letošního roku byl svinovací lis Fendt Rotana 160 V s funkcí TIM. Tato funkce umožňuje lisu ovládat traktor (jeho zrychlování/zpomalování).

Firma Fendt vyrábí lisy Fendt Rotana ve dvou provedeních – s pevnou nebo variabilní lisovací komorou. První jmenovaná verze je tvořena válci a vytváří balíky o průměru 130 cm. Druhá jmenovaná verze vytváří balíky o průměru od 70 cm až do 160 nebo 180 cm. Lisy jsou vybavené sběrači se záběrem 2,25 nebo 2,4 metru. Vybírat lze ze tří druhů řezacího ústrojí s 13, 17 nebo 25 noži.

Nechybělo předvedení ani kombinovaného lisu Fendt Rotana 160 V s ovíjecím mechanismem.
Nechybělo předvedení ani kombinovaného lisu Fendt Rotana 160 V s ovíjecím mechanismem.

Na Lučním dni se ukázala varianta lisu Fendt Roatana s variabilní lisovací komorou. Je tvořena čtyřmi nekonečnými lisovacími pásy. Jednotlivé pásy nemají spoje a jsou tvořeny devíti vrstvami s pěti různých materiálů. Tlak v lisovací komoře je nastavitelný v deseti stupních. Při maximálním tlaku 180 barů jsou pásy zatíženy pouze z 20 %. To je hlavní důvod, proč jsou pásy tak trvanlivé, netrhají se a po mnoha letech tvoří stále pěkné balíky. Návštěvníci se mohli také prakticky přesvědčit, jak funguje hydraulicky výklopné dno v případě zahlcení lisu materiálem.

Nechybělo předvedení ani kombinovaného lisu Fendt Rotana 160 V s ovíjecím mechanismem. Kombinované lisy jsou také k dispozici s pevnou nebo variabilní komorou. Na akci se opět představila varianta s variabilní komorou schopnou vytvářet balíky do průměru 160 cm. Tento lis je na rozdíl od prvně jmenovaného posazen na jiném podvozkovém rámu, jenž je protažen směrem dozadu, aby vznikl prostor pro ovíječku. Využívá také větší a robustnější nápravu a kola.

Balík je transportován pomocí překlápěcí rampy na ovíjecí stůl. Ovíjení zajišťují dvě ramena. Použít lze dva rozměry rolí s folií – 750 a 500 mm. Ovíjecí zařízení se automaticky přizpůsobuje průměru balíku. Obsluha pouze nastaví, kolika vrstvami folie chce balík ovinout. Pokud se folie přetrhne, lis to za pomocí čidel pozná a ovíjení dokončí jednou rolí (i s požadovanými vrstvami folie).

Staticky byla prezentována také tažená ovíječka Fendt Rollector 130 pro balíky do průměru 130 cm. Ovíječku lze agregovat i s méně výkonnými traktory.
Staticky byla prezentována také tažená ovíječka Fendt Rollector 130 pro balíky do průměru 130 cm. Ovíječku lze agregovat i s méně výkonnými traktory.

Staticky byla prezentována také tažená ovíječka Fendt Rollector 130 pro balíky do průměru 130 cm. Stroj je plně elektronicky ovládán pomocí samostatného terminálu. Ovíječka disponuje bočním nakládáním a zadním vyklápěním balíků. Balíky se dají překlápět nastojato. Ovíječku lze agregovat i s méně výkonnými traktory.

Fendt Tigo – řešení pro sklizeň čerstvé píce

Traktor Fendt 936 Vario přitáhl před diváky kombinovaný senážní vůz Fendt Tigo 75 XR D. Ten byl opatřen multifunkčním polohovatelným čelem, jež obstarává plnění a předlisování materiálu. Čelo se v průběhu plnění vozu automaticky vyklápí do přední polohy, čímž rozšíří kapacitu až o 6 m3. Díky tomu je Fendt Tigo 75 XR D ve srovnání s konkurenčními kombinovanými vozy, které se objevují na trhu, až o 1 metr kratší.

Disponuje automatikou vyprazdňování ložné plochy, jež se aktivuje jedním stisknutím tlačítka na ovládacím terminálu. Hmotu uloženou v řádku sbírá hydraulicky poháněný sběrač se dvěma kopírovacími kolečky, které se otáčí o 360°. Hydraulické válce spolehlivě zvednou sběrač až do výšky 80 cm. Sběrač má šířku 2 metry.

Vůz Fendt Tigo 75 XR D se dá využít nejen při sběru píce, ale i při dovozu řezanky od řezačky nebo transportu štěpky či balíků slámy. Prezentovaný kus byl osazen řezacím ústrojím se 45 noži, které jsou umístěné ve dvou řadách. Počet ponechaných nožů udává délku částic pořezané hmoty. Pomocí speciálního klíče je možné jednu řadu nožů vyřadit z činnosti. Zvýší se tím teoretická délka řezanky z 37 mm na 74 mm. Nože je možné hydraulicky zcela vyřadit z činnosti a sbírat hmotu bez řezání. Každý nůž je proti poškození, například kamenem, jednotlivě jištěn pružinovým vypínacím systémem. Pokud rotor zatlačí cizí předmět na nůž, prohne se pružina a síla působící na nůž se tak rázově zredukuje. Díky tomuto napnutí se nůž automaticky vrátí do pracovní polohy, jakmile cizí předmět projde.

Nosník nožů lze vyklopit z pracovní do servisní polohy přes terminál nebo tlačítka na boku vozu Fendt Tigo 75 XR D. V případě výměny se mohou nože vyjmout bez použití nářadí. K broušení slouží speciální bruska (výbava na přání) uchycená vespod vozu. Ostření nožů se uskutečňuje mimo jiné v polních podmínkách a probíhá následovně: rameno s noži se vyklopí do strany, obsluha uchopí brusku, napojí ji na hydraulický okruh vozu a postupně manuálním přesazováním nože nabrousí.

Na přání lze vůz Fendt Tigo 75 XR D vybavit dvěma nebo třemi dávkovacími válci. Válce dávkují a vytváří stejnoměrnou vrstvu řezanky na senážní jámě. Tento postup urychluje proces dusání. Kdykoliv je možné válce snadno demontovat.